Wywrotnica czołowa

Wywrotnica czołowa

Wywrotnica czołowa może rozładowywać tylko pojedyncze wagony dwuosiowe o ciężarze brutto nie przekraczającym 40 T, mające uchylną ścianę czołową. Kąt przechyłu ruchomego pomostu wywrotnicy wynosi w stosunku do poziomu 60°. Teoretyczny czas trwania jednego cyklu wyładowczego wynosi 6 min. (2,5 min. trwa ruch wywrotnicy, tj. przechylenie wagonu i powrót do poziomu, pozostałe 3,5 min. trwają czynności pomocnicze, tj. wtoczenie wagonu i usunięcie go z wywrotnicy) (program uprawnienia budowlane na komputer).

W praktyce, przy dobrych warunkach wysypywania, liczba cyklów wynosi ok. 8 w ciągu godziny; w warunkach zimowych spada nawet do 5 cyklów w ciągu godziny.
Do napędu wywrotnicy służy silnik elektryczny 41 kW o 1500 obr/min.
Fundament wywrotnicy czołowej składa się z dwóch części, tj.:
a) fundamentu pomostu i układu napędowego,
b) zasobnika na materiał (węgiel) (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Napęd wraz z całym układem kinematycznym mieści się pod ruchomym pomostem. Fundament tej części jest ukształtowany w formie otwartej górą skrzyni żelbetowej, zagłębionej całkowicie w gruncie. Dno skrzyni od strony przechyłu pomostu wywrotnicy jest zagłębione do poziomu ok. - 4,00 m (poziom ±0,00 odpowiada poziomowi główki szyny). Dno pozostałej części skrzyni znajduje się na poziomie ok. 2,00 m. Zagłębiona część skrzyni jest również poszerzona w stosunku do pozostałej. Napęd wywrotnicy jest ustawiony w części płytszej (i węższej); część poszerzona mieści układ kinematyczny wywrotnicy.

Pomost wywrotnicy jest ułożony na trzech dźwigarach stalowych dwu- teowych, które muszą być osadzone i dokładnie wypoziomowane w trakcie betonowania fundamentu. Należy pamiętać o odwadnianiu fundamentu skrzyniowego, tzn. usuwaniu wod opadowych, które mogą przeciekać z pomostu. Z boku fundamentu należy zaprojektować właz umożliwiający konserwację i drobne remonty urządzeń wywrotnicy.

Ciężar wywrotnicy

Ciężar wywrotnicy spoczywającej na fundamencie wynosi 24 T, obciążenie użytkowe zaś 40 T. Przy obliczaniu fundamentu należy wziąć pod uwagę możliwość obciążenia pomostu lokomotywą przetokową, nawet w przypadku gdy do podawania wagonów na wywrotnicę zainstalowano specjalne urządzenia (podciągarka, koń mechaniczny, kołowrót). Spośród dwóch rodzajów obciążenia użytkowego:

1) obciążenie ciężarem własnym urządzeń i obciążenie wagonem (40 T) pomnożone przez współczynnik dynamiczny 1,5 (uprawnienia budowlane),

2) obciążenie ciężarem urządzeń bez współczynnika dynamicznego i obciążenie lokomotywą ze współczynnikiem jak dla mostów kolejowych, przyjmuje się do obliczeń fundamentu to obciążenie, które daje bardziej niekorzystne wyniki (program egzamin ustny).

Ściany fundamentu, poza obciążeniami wymienionymi powyżej, przejmują parcie ziemi, z uwzględnieniem obciążenia naziomu 500 kG/m2, i ewentualny wpływ sąsiedniego toru kolejowego lub innych obciążeń.
Przyjmuje się zwykle grubość ścian 25-30 cm, grubość dna 30-50 cm oraz beton o RW - 170-250 kG/cm2 (opinie o programie).
Zasobnik jest z zasady oddzielony dylatacją od właściwego fundamentu wywrotnicy. Podobnie jak fundament jest on całkowicie zagłębiony w gruncie. Szerokość zasobnika (wymiar prostopadły do toru) wynosi w świetle ok. 4,50 m. Minimalna pojemność zasobnika odpowiada pojemności wagonu zwiększonej 20%. W górnej części zasobnika są wykonane belki podtrzymujące szyny toru kolejowego. Pod zasobnikiem znajduje się pomieszczenie dla przenośnika taśmowego, podajnika oraz urządzeń do napinania taśmy przenośnika. Stąd poziom posadowienia zasobnika jest znacznie niższy niż właściwego fundamentu (segregator aktów prawnych).

Przenośnik taśmowy jest wyprowadzony z pomieszczenia pod zasobnikiem przez tunel do stacji przesypowej. Górną powierzchnię zbiornika przykrywa się kratą stalową o oczkach 100 X 100 mm. Pochylenie ścian zasobnika powinno gwarantować należyty spływ materiału.

W celu poprawienia warunków spływu pokrywa się je zaprawą cementową „wypalaną” z dodatkiem kruszywa bazaltowego, lub płytkami szklanymi, rzadko blachą stalową. Blacha stalowa koroduje staje się szorstka, a ponadto szybko się ściera. Ostatnio są podejmowane próby zastosowania wykładziny z tworzyw sztucznych (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !