Blog

11.03.2020

Wyznaczone metodą interpolacji

Wyznaczone metodą interpolacji

Wyznaczone metodą interpolacji

Wyznaczone metodą interpolacji punkty o jednakowej wysokości (program uprawnienia budowlane na komputer).
W celu obliczenia powierzchni danego obszaru dzielimy go na proste figury geometryczne i mierzymy ich elementy konieczne do obliczenia powierzchni.

Na przykład w trójkącie mierzymy długość podstawy a i wysokość h, w trapezie podstawy a i b oraz wysokość h itp. Powierzchnia obszaru będzie sumą powierzchni poszczególnych figur.
Obliczenie powierzchni jakiegoś obszaru metodą graficzną można wykonać także za pomocą paletki, tj. sieci kwadratów wykreślonych na przezroczystym materiale (celuloidzie). Wielkość kwadratów powinna być dobrana do skali planu (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Obliczenie powierzchni sprowadza się do policzenia liczby Nj pełnych kwadratów wewnątrz figury oraz liczby N2 pełnych kwadratów u granic figury policzonych „na oko” z niepełnych kwadratów.

Metoda mechaniczna
Obliczenia powierzchni metodą mechaniczną wykonuje się z; pomocą przyrządu zwanego planimetrem. Najczęściej używa się planimetru biegunowego.
Planimetr biegunowy składa się z dwócl ramion: biegunowego 1 i wodzącego 2.

Na jednym końcu ramienia biegunowego znajduje się ciężarek bieguna 3 z igłą biegu na 4, a na drugim tzw. przegub 5 w postaci trzpienia metalowego który wchodzi we wgłębienie na karetce 6. Na końcach ramieni; wodzącego znajduje się igła 7 lub punkt na szkiełku do obwodzęnia po konturze mierzonego obszaru, rączka 8 do obwodzeni; i oparcie 9, które zabezpiecza przed rwaniem papieru podcza; obwodzenia (uprawnienia budowlane).
Na ramieniu wodzącym zamocowany jest system odczytowy składający się z kółka całkującego 10, licznika obrotów 11 i noniusza 12. Pomiar powierzchni planimetrem wykonujemy w ten sposób, że ustawiamy biegun planimetru nieruchomo, po czym igłę ramienia wodzącego oprowadzamy ściśle po linii obrysu mierzonego obszaru. Podczas odwzorowania figury danego obiektu kółko całkujące toczy się po papierze, zaś mechanizm liczący rejestruje liczbę jego obrotów. Odczyt zapisujemy w postaci czterech cyfr. Pierwszą odczytujemy z tarczy licznika 11, dwie z bębenka 13 i ostatnią z noniusza 12.
Wyznaczenie stałej należy wykonać kilkakrotnie w celu uzyskania możliwie dużej dokładności.

Pomiar powierzchni planimetrem

Pomiar powierzchni planimetrem należy zawsze wykonać dwukrotnie. Różnice między dwoma pomiarami nie powinny przekraczać wielkości zmierzonej powierzchni (program egzamin ustny).
Przed rozpoczęciem pomiaru należy wypróbować ustawienie planimetru, aby kółko całkujące nie schodziło podczas pomiaru z arkusza i aby kąt zawarty między ramionami bieguna i wodzika wahał się w granicach 30-M50.
Mechaniczne wyznaczenie powierzchni figury jest stosunkowo szybkie i można je stosować do mierzenia obiektów o dowolnym kształcie obrysu.

Dlatego też planimetr ma duże zastosowanie praktyczne.
Dokładność tego sposobu mierzenia do celów praktyki inżynierskiej jest najzupełniej wystarczająca, gdyż wynosi przeciętnie około 1 : 100 powierzchni zmierzonego obszaru.
Tyczenie budynków przeprowadza się w dwóch etapach. Najpierw tyczymy obrys budowli dla robót ziemnych, a następnie po wykonaniu tych robót tyczymy osie wszystkich ścian konstrukcyjnych (opinie o programie).
W związku z powyższym dla większych obiektów można wykonać dwa szkice wyznaczenia. Oba powinny/mieć te same osie główne.

Przyjmuje się je z reguły w osiach zewnętrznych ścian nośnych obiektu.
Tyczenie osi głównych obiektu wykonujemy teodolitem i taśmą stalową. Narożne punkty stabilizujemy palikami drewnanymi (segregator aktów prawnych). Wyznaczone wierzchołki obiektu ulegają w czasie robót ziemnych zniszczeniu i dlatego osie przechodzące przez te wierzchołki stabilizuje się palikami wbitymi na ich przedłużeniach poza zasięgiem wykopów.

Po wykonaniu wykopów, aby ułatwić założenie fundamentów i ścian, ustawia się ławy drutowe równoległe do ścian budynku. Ławy mogą być ciągłe lub przerywane. Ławy rozmieszcza się przy narożnikach i na przedłużeniu kierunku ścian w odległości co najmniej 0,5 m od górnej krawędzi wykopu. W odstępach 3 m wkopuje się pale średnicy 15-20 cm na głębokość około 1 m (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami