Blog

15.12.2020

Zaburzenia brzegowe

W artykule znajdziesz:

Zaburzenia brzegowe

Zaburzenia brzegowe

Zaburzenia brzegowe powstałe od wpływu górnego pierścienia stężającego uwzględnia się wg znanych teorii.
Wpływ odcinkowego podparcia powłoki słupami oblicza się podobnie jak dla tarczownic płaskich, mimo że istnieje dokładna teoria odnosząca się do odcinkowego podparcia na obwodzie powłoki walcowej. Różnice obu sposobów obliczania mają praktyczne znaczenie dopiero dla małych średnic powłok walcowych, niespotykanych w zakresie zastosowań do chłodni kominowych (program uprawnienia budowlane na komputer).

Uproszczony sposób obliczenia fundamentu pierścieniowego podany jest w pracach. Ścisłą teorię kołowego pierścienia płytowego z uwzględnieniem podłoża sprężystego można znaleźć w pracy. Pierścień belkowy na podłożu sprężystym rozpatruje Oravas w pracy.

Z uwagi na skomplikowane wywody odsyła się Czytelnika do monografii, w której zawarty jest obszerny przykład liczbowy obliczenia fundamentu pierścieniowego, przeprowadzony dla praktycznie występujących schematów obciążeń (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Konstrukcje. Monolityczne chłodnie walcowe wykonywane są wyłącznie
w deskowaniach ślizgowych. Stąd minimalna grubość ścianki powłoki powinna wynosić 15 cm, aby ciężar betonu był większy od sił tarcia.

Największą chłodnię walcową wykonaną do tej pory w kraju. Powłoka tej chłodni ma grubość 20 cm przy wysokości ok. 48 m. Zbrojenie powłoki (liczone na F/ zwiększa się tylko u wylotu komina z uwagi na zaburzenia brzegowe od wpływu górnego pierścienia usztywniającego. Dolna część powłoki o wysokości 3,25 m, mająca od wewnątrz dwa rzędy wsporników pod prefabrykowane belki i płyty eternitowe zraszalnika, zabetonowana została w deskowaniu stałym wraz ze slupami ukośnymi. Dolna część powłoki ma grubość 50 cm i oparta jest na słupach okrągłych o średnicy wynoszącej również 50 cm. Slupy oparte są na filarkach przyściennych zbiornika, tworzących pilastry o wymiarach 0,60X1,40 m w powiązaniu ze ścianką zbiornika o grubości 25 cm. Ścianka zbiornika zakończona jest tacą przeciwrozpryskową o wysięgu 1,50 m (uprawnienia budowlane).

Pierścień dolny powłoki

Wszystkie obciążenia z powłoki chłodni przekazywane są na żelbetową ławę pierścieniową o przekroju 1,00×3,50 m zbrojoną wkładkami żebrowanymi 0 20 mm. Ława oddzielona jest od płyt dna zbiornika dylatacją. Woda obu gowa doprowadzana jest w tej chłodni kanałem o przekroju poprzeczny; 2,00X2,00 m; w przedłużeniu tego kanału wykonana jest żelbetowa ścianka działowa. Największa do tej pory chłodnia walcowa wykonana w deskowaniu ślizgowym ma wysokość 73 m nad terenem; jej średnica wewnętrzna wynosi 53 m, grubość ścianki zaś 24 cm. Wydajność chłodni 16 000 m8/h (program egzamin ustny). Charakterystyczne zbrojenie dolnej części powłoki i slupów ukośnych.

Ławę fundamentową połączoną sztywno z płytą denną zbiornika. Podano natomiast wymiary i zbrojenie ścianki powłoki łącznie z pierścieniem górnym i dolnym (opinie o programie). Charakterystyczne jest tu nieznaczne zbrojenie ścianki, pozostające na granicy minimalnego zbrojenia konstrukcyjnego. Pierścień dolny powłoki oraz ścianka zbiornika są zbrojone jak tarczownica obciążona odcinkowo na brzegu dolnym.

Dno zbiornika nie ma w tym rozwiązaniu szczeliny dylatacyjnej oddzielającej ławę pierścieniową od płyty dennej. Ma to na celu zapewnienie całkowitej szczelności zbiornika, co jest szczególnie ważne przy posadowieniu chłodni na terenach lessowych (segregator aktów prawnych). Płyta denna zbiornika o grubości 22 cm jest zbrojona podwójnie siatką z prętów kalibrowanych N 20 mm (oznaczenia niemieckie).

Powłoki z elementów prefabrykowanych wykonywane są przede wszystkim wg systemu Monnoyera. Element prefabrykowany wraz ze szczegółem połączenia w narożu. Zbrojenie 0 5 mm jest układane w spoinach poziomych (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami