Zagęszczanie masy betonowej

Zagęszczanie masy betonowej

W pobliżu ruchomego boku formy ustawiony jest stalowy stojak służący do zawieszania płyt rozdzielczych przy rozbieraniu formy. W tym celu płyty mają przyspawane wsporniki z otworami, w które wchodzą pręty przyspawane do belek stojaka (program uprawnienia budowlane na komputer). poniżej poziomu posadzki hali produkcyjnej. Formy tego typu są stosowane w zakładach prefabrykacji w Związku Radzieckim.

Przekrój formy bateryjnej, której ścianki zewnętrzne są ocieplone, co ułatwia samonagrzew produkowanych elementów.
W wyżej przedstawionych formach bateryjnych wykorzystuje się zjawisko samonagrzewu. Dzięki niemu przy 24-godzinnym cyklu produkcyjnym oraz temperaturze zewnętrznej około 18°C masa betonowa osiąga temperaturę 40 do 45°C (program uprawnienia budowlane na ANDROID). W tych warunkach wytrzymałość dochodzi do 100 kG/cm2. Przy dodatkowej izolacji ścian zewnętrznych można uzyskać jeszcze lepsze efekty.
Podobną konstrukcję ma również forma. Służy ona do produkcji płyt otworowych.

Trzpienie do formowania otworów usytuowane są pionowo. Nakłada się na nie listwę w formie grzebienia z przymocowanym na wierzchu wibratorem, dzięki czemu drgania przekazywane są na beton poprzez trzpienie. W przypadku produkcji płyt o mniejszej szerokości ustawia się specjalne wstawki. Wyciąganie trzpieni następuje za pomocą suwnicy.
Forma bateryjna, znaną pod nazwą KLS. Służy ona do produkcji siedmiu płyt otworowych o wymiarach 239x252x24 cm. Trzpienie w tej formie usytuowane są poziomo. Płyty produkowane są również w pozycji pionowej, ale o kanałach biegnących poziomo. Z tego względu skonstruowano specjalne stanowisko do obracania gotowych płyt. Są one wyjmowane z formy suwnicą. Liny od wysięgnika suwnicy zaczepione są do dwóch trzpieni zakończonych uchwytami (uprawnienia budowlane).

Po umocowaniu płyty w podwójnej ramie z kształtowników stalowych, obraca się ją ręczną korbą o 90° i następnie - już w pozycji pionowej kanałów - przenosi się ją do specjalnego stojaka wykonanego również z kształtowników.
Zagęszczanie masy betonowej odbywa się za pomocą wibratorów przyczepnych, zamocowanych do wystających z formy końców trzpieni. Forma przystosowana jest do naparzania. W tym celu w bokach formy wyprowadzone są końcówki do podłączenia przewodów doprowadzających parę.
Trzpienie wyciągane są za pomocą ustawionej w pobliżu wciągarki i układane na specjalny stojak (program egzamin ustny).

Łączenie boków formy

Forma bateryjna również do płyt otworowych, ale w mniejszych wymiarach niż poprzednie. Boki formy umocowane są za pomocą ściągów śrubowych. Trzpienie usytuowane poziomo, połączone są dla dwóch płyt na wspólnej tarczy czołowej. Są one wprowadzane i wyciągane za pomocą ustawionych wciągarek.
Inne rozwiązanie mają formy do produkcji elementów wentylacyjnych. Forma ta składa się z podstawy, boków i rdzeni. Podstawę formy, zakotwioną do fundamentu śrubami, stanowi rama z ceowników. Rama przykryta jest blachą, w której wykonane są otwory ustalające położenie rdzeni oraz blachy rozdzielcze.

Do blach rozdzielczych są przyspawane zaczepy, które przechodzą przez wycięcia w bokach zewnętrznych (opinie o programie). W zaczepach wykonane są otwory na kliny, dzięki którym forma zostaje dodatkowo powiązana. Boki formy stanowią ramy z kątowników, wypełnione blachą. Wszystkie cztery boki są otwierane dzięki umocowaniu ich przegubowo do podstawy. Dwa boki szersze otwierają się do położenia poziomego, natomiast pozostałe dwa odchylają się tylko o kąt 15°. Otwieranie wstępne boków odbywa się ręcznie za pomocą łomu opieranego o przyspawane pręty. W celu zabezpieczenia przed niespodziewanym odpadnięciem boków szerokich zabezpiecza się je na ten czas umocowanymi w narożach u góry hakami stalowymi. Po oderwaniu boków od betonu opuszcza się je za pomocą dźwigu (segregator aktów prawnych).

Łączenie boków formy realizowane jest za pomocą sworzni i klinów oraz dodatkowych połączeń klinami omawianymi wyżej przy blachach rozdzielczych.
Kanały w prefabrykatach uzyskuje się przez ułożenie rdzeni wykonanych z kształtowników stalowych i blachy. W celu ułatwienia wyciągnięcia rdzeni z prefabrykatu kanały te muszą mieć bardzo gładkie powierzchnie oraz zbieżność.

Właściwe ustawienie rdzeni ułatwiają dwa kołki centrujące dołem oraz jeden górny wchodzący w otwór specjalnej przewiązki centrującej. Rdzenie po upływie ok. 1 godz. od zawibrowania betonu podciąga się o 10-^20 cm w celu zerwania przyczepności, po następnej godzinie do półtorej - usuwa się je całkowicie (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Obszary surowcowe

Schemat pierwszy polega na stwierdzonym lub prognozowanym przekroczeniu skali popytu na dobra i usługi pochodzące z obszarów przybrzeżnych wobec zasobów…

Konflikt intensywnego użytkowania

Konflikt intensywnego użytkowania zasobów obszarów przybrzeżnych z potrzebą zachowania długoterminowej produktywności tych zasobów spowodował zapotrzebowanie na inne koncepcje planowania i…

Kryterium atrakcyjności celu

Szóstym jest kryterium kojarzenia korzyści zewnętrznych. Każdy z systemów transportowych obsługujących ruch turystyczny musi być rentowny. Efekt ten powstanie wtedy,…

Penetrowanie obszaru

Drugi etap, będący wynikiem wzrastającej świadomości ekologicznej i zdrowotnej człowieka, wyzwoli chęć penetrowania obszaru rowerem, co przyczyni się do zdecydowanie…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !