Zagęszczanie mechaniczne masy betonowej

Zagęszczanie mechaniczne masy betonowej

Mechaniczne ubijanie (wibroubijanie) masy betonowej wywołuje w niej następujące zjawiska:
- poszczególne składniki mieszanki betonowej przez działanie ubijaka znajdują się w stanie trwałego ugniatania i na skutek tego zbliżają się do siebie wypełniając przestrzenie wolne,
- duża częstotliwość impulsów ubijaka wywołuje zjawiska zbliżone do skutków wibrowania. Siły tarcia, kapilarne, a częściowo spójności ulegają zmniejszeniu, na skutek czego ruch ziaren jest znacznie ułatwiony (program uprawnienia budowlane na komputer).

W wyniku opisanych zjawisk mleko cementowe i woda, będące w nadmiarze w stosunku do przestrzeni między ziarnami, wyciekają na powierzchnię i sygnalizują o dostatecznym stopniu zagęszczenia.
Napęd ubijaków mechanicznych może być elektryczny, pneumatyczny i spalinowy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Wytwarzane obecnie ubijaki dają 500H-1000 impulsów na minutę i są stosowane na budowach i w zakładach stacjonarnych. Ubijaki do betonu są stosunkowo lekkie, o ciężarze w granicach 8-25 kG. Ubijaki o większym ciężarze używane są do zagęszczania podłoża gruntowego; można je również stosować do większych robót betonowych.

Napęd elektryczny, liczba impulsów 530/min. Ma on zastosowanie w zakładach prefabrykacji do ubijania betonu w formach, jak i do robót budowlanych.
Na skuteczność ubijania ma wpływ wiele czynników, a mianowicie: konsystencja mieszanki, grubość warstwy ubijanej, ciężar i częstotliwość ubijaka, liczba wykonanych uderzeń, tzn. czas trwania ubijania, oraz rodzaj podłoża pod warstwą ubijaną. Grubość warstwy ubijanej powinna leżeć w granicach 15-25 cm.

Do ubijania nadaje się beton suchy i wilgotny o współczynniku
Beton od momentu ułożenia i zagęszczenia aż do chwili uzyskania odpowiedniego stopnia stwardnienia wymaga szczególnej opieki. W okresie tym, z ciała wykazującego początkowo cechy cieczy lepkiej, przechodzi on w czasie wiązania przez stan przejściowy pomiędzy cieczą a ciałem stałym, aby następnie w okresie twardnienia nabrać wyraźnych cech ciała stałego (uprawnienia budowlane).

Pielęgnowanie świeżego betonu

Pielęgnowanie świeżego betonu ma na celu taką jego ochronę, aby zachodzące w nim procesy fizykochemiczne mogły rozwijać się w sposób prawidłowy i aby uzyskany beton stanowił pełnowartościowy materiał budowlany. Decydujący wpływ na przebieg tych procesów mają dwa parametry, a mianowicie ilość wody będącej do dyspozycji uwadnianego cementu oraz temperatura tężenia; dlatego też zabezpieczenie świeżego betonu przed utratą wilgoci i ciepła nabiera pierwszorzędnego znaczenia (program egzamin ustny). Ponadto świeży beton, jako masa o małej wytrzymałości, może być łatwo uszkodzony mechanicznie przez wstrząsy, ruchy form, nadmierne obciążenie itp., co dodatkowo uzasadnia konieczność jego ochrony w tym okresie.

Większość procesów decydujących o jakości stwardniałego betonu rozwija się i zachodzi w początkowym okresie jego tężenia, zatem właściwe pielęgnowanie betonu w tym okresie jest zagadnieniem dużej wagi, nie mniejszym niż odpowiedni dobór jego składników, właściwy projekt mieszanki czy też należyte mieszanie, układanie i zagęszczanie masy betonowej (opinie o programie).
W wielu przypadkach niewłaściwe pielęgnowanie lub też brak pielęgnacji świeżego betonu niweczą cały trud włożony w uzyskanie masy betonowej o optymalnych parametrach; w efekcie otrzymuje się beton o niskiej wytrzymałości, posiadający często technologiczne rysy i pęknięcia (segregator aktów prawnych).

Długość koniecznego okresu pielęgnacji świeżego betonu zależy od składu betonu, od celu któremu ma służyć oraz od warunków hydrotermicznych, w których tężeje. Im wyższa jest jakość świeżego betonu, tym krótszy może być okres jego pielęgnacji i ewentualnej ochrony. W złych warunkach wykonania należy dbać przede wszystkim o dobrą jakość świeżego betonu, gdyż źle rozumiana oszczędność może doprowadzić do awarii konstrukcji z betonu i związanych z nimi dużych strat gospodarczych.

W rozdziale niniejszym podano zarys wiadomości o roli wytrzymałościowej wody w betonie, omówiono czynniki zewnętrzne działające szkodliwie na świeży beton, zanalizowano ich wpływ oraz opisano odpowiednie środki zabezpieczające (promocja 3 w 1). Na końcu rozdziału podano zasady rozdeskowania konstrukcji z betonu ze szczególnym uwzględnieniem zmiennych temperatur tężenia.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !