Zakres remontu bieżącego posadzek drewnianych

Zakres remontu bieżącego posadzek drewnianych

Zakres remontu bieżącego posadzek drewnianych obejmuje szereg czynności i robót naprawczych, których konieczność przeprowadzania można ustalić dopiero podczas przeglądów okresowych.

Jako najczęściej spotykane naprawy w zakresie remontu bieżącego można wymienić:
1) cyklinowanie posadzek;
2) uszczelnianie (szpanowanie) szpar powstałych między poszczególnymi klepkami za pomocą listewek umocowywanych na specjalny klej (np. Certus) z dobiciem uszczelek do poziomu posadzki i z cyklinowaniem;
3) wstawienie brakujących klepek lub zamocowanie wypadających na gwóźdź lub na lepik, w zależności od sposobu ułożenia posadzki;
4) zlikwidowanie wybrzuszenia posadzki powstałego na skutek zawilgocenia;
5) umocowanie odstających listew oraz cokołów podłogowych lub odpowiednie ich dopasowanie;
6) przełożenie stosunkowo małych powierzchni posadzek na skutek znacznego zeschnięcia lub zawilgocenia i wybrzuszenia czy też na skutek niewłaściwego ułożenia i klawiszowania lub na skutek innych przyczyn (program uprawnienia budowlane na komputer).

Przełożenie posadzek klepkowych na większej powierzchni podłogi, zwłaszcza przełożenie związane z koniecznością naprawy ślepej podłogi, należy już do zakresu remontu kapitalnego.
Na podstawie dokładnych oględzin okresowych posadzek należy ustalić zakres i rodzaj naprawy (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Dodatkowo należy zaznaczyć, że:

Cyklinowanie ustala się tylko w tym przypadku, gdy powierzchnia posadzki jest w dużym stopniu zanieczyszczona. Zazwyczaj należy unikać cyklinowania, aby nie zmniejszać wytrzymałości klepki.

Cienkie wkładki

Uszczelnianie stosuje się tylko tam, gdzie posadzka jest ułożona sztywno, np. klepki ułożone na lepiku. Cienkie wkładki (szpany) wykonane z tego samego drewna co i klepka, wkłada się na klej w szpary pomiędzy klepki. Jeżeli posadzka nie jest dość sztywno ułożona, wówczas male są szanse utrzymania się wkładek w szparach. Jeżeli szpary w posadzce są zbyt duże, wówczas należy posadzkę przełożyć (uprawnienia budowlane).

Jeżeli zachodzi konieczność wstawienia brakującej lub wypadającej klepki lub kilku klepek, to - w zależności od sposobu ułożenia posadzki - albo przybijamy je do ślepej podłogi gwoździami (łącząc je z sąsiednimi klepkami wg zastosowanego sposobu układania), albo też jeżeli posadzka ułożona jest na lepiku - układamy je również na lepik odpowiednio łącząc z sąsiednimi (program egzamin ustny).
Jeżeli świeżo ułożona posadzka wybrzusza się na skutek zawilgocenia i jeżeli to zdarzyło się w okresie gwarancyjnym, to doprowadzenie jej do stanu właściwego obowiązuje wykonawcę robót. Zdarza się jednak, że posadzka wybrzuszy się wskutek zawilgocenia po okresie gwarancyjnym, w czasie eksploatacji. Wówczas wybrzuszenia niewielkie, zwłaszcza posadzek na lepiku, można zlikwidować przez intensywne suszenie przy jednoczesnym obciążeniu podłogi.

Jeżeli wybrzuszenie posadzki naruszyło ułożoną ślepą podłogę i legary, to podłogę taką należy przełożyć. Gdy wybrzuszenie posadzki układanej na lepiku jest znaczne i zabiegi przez suszenie i obciążenie nie dają rezultatu, wówczas należy posadzkę odpowiednio przyciąć przy ścianach po uprzednim zerwaniu listwy podłogowej, a dopiero po tym powtórzyć zabiegi suszenia i obciążenia podłogi (aż do przywrócenia należytej formy) (opinie o programie).

W przypadku gdy zabiegi powyższe nie dają rezultatu, posadzkę należy zerwać i ułożyć ponownie.
Wszystkie wyżej wymienione roboty remontowe powinny być wykonywane przez fachową obsługę remontową, tj. przez posadzkarzy (segregator aktów prawnych). Ze względu na różnorodność oraz przypadkowość przyczyn powodujących usterki, częstotliwości napraw nie można ująć w określone normy czasu.
Dopiero znajomość stanu obiektu, warunków miejscowych i eksploatacyjnych mogą stanowić materiał do ustalenia konieczności i zakresu remontu bieżącego.

Posadzki terakotowe, klinkierowe, ceglane oraz posadzki z kamienia
naturalnego. Ten rodzaj posadzek jest odporny na ścieranie, uszkodzenia, wilgoć itd. Posadzki tego rodzaju w warunkach normalnej eksploatacji nie wymagają specjalnych zabiegów konserwacyjnych (promocja 3 w 1).

Wskutek tego wystarczy stała opieka służby eksploatacyjnej. Dbałość służby eksploatacyjnej, aby posadzki nie były narażone na niebezpieczne dla nich uderzenia, uszkodzenia mechaniczne, dbałość o zachowanie higieny i czystości, są to czynniki dostatecznie wpływające na zachowanie pierwotnych właściwości tych elementów.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !