Blog

28.05.2019

Zakres uprawnień kolejowych

W artykule znajdziesz:

Zakres uprawnień kolejowych

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej mostowej mogą dotyczyć kolejowych obiektów budowlanych lub sterowania ruchem kolejowym (https://uprawnienia-budowlane.pl). Przyznawane są do projektowania lub kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń lub w ograniczonym zakresie.

Zakres uprawnień kolejowych

Uprawnienia kolejowe bez ograniczeń w zakresie kolejowych obiektów budowlanych dają możliwość projektowania lub kierowania robotami budowlanymi takich obiektów jak stacje i linie kolejowe, bocznice kolejowe oraz wszelkie inne obiekty, o których mowa w warunkach technicznych dla budowli kolejowych (program na komputer). Wyjątkiem są urządzenia zabezpieczania i sterowania ruchem kolejowym.

Uprawnienia w tej specjalności, ale w zakresie ograniczonym, pozwalają na projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi w odniesieniu do stacji, linii i bocznic kolejowych, a także innych obiektów kolejowych z wyjątkiem linii, które przystosowane są do prędkości przekraczających 200 km/h. Obiekty muszą odpowiadać zapisom w sprawie warunków technicznych dla obiektów kolejowych i ich usytuowania (program na telefon).

Uprawnienia budowlane kolejowe

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym bez ograniczeń umożliwiają projektowanie lub kierowanie robotami budowlanymi, które są związane z obiektami budowlanymi w zakresie urządzeń zabezpieczania oraz sterowania ruchem kolejowym, zgodnie z przepisami w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać budowle kolejowe wraz z ich usytuowaniem (opinie o programie).

Uprawnienia budowlane w specjalności inżynieryjnej kolejowej w zakresie sterowania ruchem kolejowym w zakresie ograniczonym umożliwiają podjęcie pracy przy projektowaniu obiektów budowlanych lub kierowaniu robotami budowlanymi związanym z danym obiektem budowlanym w zakresie wszelkich urządzeń przeznaczonych do zabezpieczenia oraz sterowania ruchem kolejowym (promocja 3 w 1). Szczegółowy wykaz tego rodzaju urządzeń znajduje się w przepisach w sprawie warunków technicznych, którym muszą odpowiadać obiekty kolejowe oraz ich usytuowanie. W przypadku uprawnień ograniczonych wyjątkiem są stacje mające ponad 50 rozjazdów i linie kolejowe w zakresie samoczynnych blokad (program egzamin ustny).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami