Zalety i wady stropów gęstożebrowych

Zalety i wady stropów gęstożebrowych

Stropy gęstożebrowe są najczęściej stosowane w budownictwie jednorodzinnym. Składają się z lekkich, gęsto rozstawionych stalowo-ceramicznych lub stalowo-betonowych belek. Przestrzenie między belkami zwykle mają szerokość 60cm i wypełniane są za pomocą pustaków z lekkiego betonu lub ceramicznych. Zarówno materiał, jak i kształt oraz wymiary pustaków są różne w zależności od producenta. Końce bele kotwione są w wieńcu stropowym, dzięki czemu zbrojenie belek i wieńca zostaje połączone. Górną powierzchnię stropu pokrywa się mieszanką betonową, którą wypełnia się również wieniec. Mieszanka mieszczona na stropie nazywana jest nadbetonem, a jego grubość oraz klasa są dokładnie określone w projekcie (program egzamin ustny).

W przypadku stropów o rozpiętości przekraczającej 4-4,5m konieczne jest wykonanie tzw. żeber rozdzielczych, czyli dodatkowych belek, które są umiejscowione prostopadle do belek stropowych. Zadaniem żeber rozdzielczych jest zapobieganie niezależnemu uginaniu się belek w wyniku obciążenia. Tego typu ugięcia, nazywane klawiszowaniem, powodują pękanie tynku na spodzie stropu. Zjawisko klawiszowania można zmniejszyć za pomocą warstwy nadbetonu, który usztywnia konstrukcję i wiąże ze sobą poszczególne belki. W miejscu, w którym opierają się murowane ściany dziełowe biegnące równolegle do desek, niezbędne jest ułożenie dwóch belek obok siebie w celu usztywnienia stropu.

Do zalet stropów gęstożebrowych zalicza się łatwo dostępne elementy, ponieważ są one produkowane przez wiele firm, w tym również lokalnych. Ponadto technologia budowy jest znana wielu wykonawcom, a montaż jest stosunkowo łatwy i nie wymaga stosowania ciężkiego sprzętu. Wadą rozwiązania jest trudność wykonania w przypadku dachów o skomplikowanych kształtach. Ponadto wykonanie stropu gęstożebtowego jest dość pracochłonne zwłaszcza ze względu na konieczność podparcia do czasu pełnej wytrzymałości stropu. Wadą jest także skłonność do klawiszowania i gorsza izolacyjność akustyczna w porównaniu do prefabrykowanych płyt kanałowych i betonowych stropów monolitycznych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !