Zapora wodna

Zapora wodna

Wycięte z masywu betonowego próbki 20 X 20 X 20 cm miały współczynnik filtracji 6,1 • 10-7 i 7,6 • 10~7 cm/sek; natomiast dla całej powierzchni betonowej zapory wodnej współczynnik filtracji wynosi 5 • 10-2-=-5 • 10~4 cm/sek. Przyczyną tego zjawiska jest to, że woda nie tylko filtruje przez masę betonową, lecz również przez rysy, szczeliny i wzdłuż prętów zbrojenia (program uprawnienia budowlane na komputer).
Spotykamy się dość często ze zjawiskiem wzrostu szczelności betonu z upływem czasu.

Zjawisko to nazywamy samouszczelnianiem betonu.
W. Kirakosow opracował zestawienie różnego rodzaju nieszczelności w betonie na podstawie badań przeprowadzanych przez instytut wodno-geologiczny Wodgeo na budowlach wodnych.
Szczeliny powietrzno-wodne powstają wskutek parowania wody, która nie została chemicznie związana z cementem (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Porów takich jest tym więcej, im większy jest wskaźnik W/C.
Na powstanie naturalnych szczelin termicznych mają wpływ egzotermiczne procesy wiązania betonu, rozwiązanie podziału na bloki, metody przygotowania masy betonowej i sposób jej układania. Przy dużych masywach betonowych zdarza się często, że wewnętrzne partie betonów mają temperatury zbliżone do stałych, a zewnętrzne są zazwyczaj oziębiane lub znacznie ogrzewane. Poza tym nie trudno zaobserwować, że szczeliny takie powstają prostopadle do długości budowli, a łylkoi w ok. 10°/o mają kierunek biegnący wzdłuż budowli (uprawnienia budowlane).
Szczególnie wrażliwymi miejscami są szwy robocze, które powstają z powodu przerw w betonowaniu. Zmiany temperatury jeszcze bardziej przyczyniają się do powiększania takich szczelin.
Niebezpieczne są również szczeliny powstające wzdłuż prętów zbrojeniowych; zacieki z ich powodu są dość trudne do umiejscowienia i powodują niszczenie zbrojenia. Wówczas obserwuje się często zacieki rdzy, co świadczy o zaawansowanej korozji stali zbrojeniowej (program egzamin ustny).

Filtracja wody

Wahania temperatury wywierają duży wpływ na wodoszczelność betonowych konstrukcji. Szczególnie daje się to zauważyć na masywnych konstrukcjach betonowych budowli wodnych, w przypadkach tych sezonowe zmiany temperatury powodują powiększenie lub zmniejszenie szczelin, rys i wszelkich nieszczelności w samym masywie betonowym, a w szczególności w miejscach połączeń konstrukcji (np. ścian i przegród bocznych z płytami fundamentowymi). Zjawisko wzrostu filtracji występuje w okresach zimowych; zaczyna się w listopadzie i w grudniu, a kończy w marcu i kwietniu (opinie o programie).

W okresie letnim, wobec powiększania się objętości betonu, następuje zanik tych szczelin.
Filtracja wody przez beton uwarunkowana jest również strukturą betonu. W niektórych przypadkach beton posiada strukturę o komórkach i porach zamkniętych, w innym przypadku połączonych.
Wszystko to jest związane w sumie z różnego rodzaju zdolnością nawilżania się i wysychania betonu.
Niszcząco działa jednostronne okresowe nawilżanie i wysychanie betonu,, które powoduje powstanie naprężeń rozciągających w betonie, prowadzących do powstawania powierzchniowych pęknięć i rys. Związane to jest z kapilarnym podciąganiem wody przez beton (segregator aktów prawnych).

Stolników przytacza przykład jednostronnego nawilżania betonowej belki z betonu o składzie 1:2:4 i wskaźniku W/C = 0,5, położonej na płasko na piaskowej poduszce, do której doprowadzona była woda, podtapiająca belkę na 1 cm. To jednostronne nawilżenie wywołało w różnych częściach belki przeciwne znakami odkształcenia.

W strefie nawilżonej (u dołu belki) po 24 godz na podstawie pomiaru stwierdzono odkształcenie jednostkowe rozciągające £ =- = +4 • 10-5, gdy tymczasem w górnej strefie (z wierzchu belki) powstało jednoczesne odkształcenie jednostkowe ściskające s= - 2,2 • 10-5. Mniej więcej takie właśnie odkształcenia obserwuje się przy badaniach belek na zginanie, kiedy wielkość naprężeń rozciągających wynosi ok. 5-7 kG/cm2 (promocja 3 w 1)

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !