Blog

09.11.2022

Zarobki robotników

W artykule znajdziesz:

Zarobki robotników

Po dokładnym przeanalizowaniu każdej z tych przyczyn dochodzi się często do wniosku, że zasadniczym powodem przekroczenia funduszu płac jest zła organizacja robót przy budowie obiektu, nieracjonalne rozstawienie i niewykorzystanie siły roboczej, niewłaściwe stosowanie norm i nieprawidłowe obliczanie zarobków robotników, jak również brak pełnej mechanizacji i uprzemysłowienia budowy, a co za tym idzie sprzyjających warunków do podniesienia wydajności pracy. Usunięcie tych niedociągnięć przyczyni się w decydujący sposób do obniżenia koszów budowy (program uprawnienia budowlane na komputer).

Ważnym czynnikiem, wpływającym na obniżenie kosztów budowy, jest zastąpienie pracy ręcznej pracą maszyn, tzn. optymalne zmechanizowanie procesów budowlanych.

Otrzymane od księgowości dane dotyczące kosztów pracy sprzętu powinny być przez kierownika budowy dokładnie przeanalizowane i porównane z danymi o wykorzystaniu mechanizmów będących w dyspozycji budowy. Pełne wykorzystanie maszyn jest szczególnie istotne i decyduje o kosztach (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Słabe wykorzystanie maszyn, spowodowane niedostatecznym zatrudnieniem ich w ciągu dnia roboczego, przyczynia się do podwyższenia kosztu eksploatacji maszyn w przeliczeniu na jednostkę produkcji. W wyniku tego zdarza się, że mimo dużego zmechanizowania robót niektóre budowy wykazują straty z powodu złej gospodarki sprzętem (uprawnienia budowlane).

Przystępując do analizy pracy sprzętu należy zbadać:

  1. koszty jednorazowe, obejmujące koszty załadunku, transportu na budowę i wyładunku maszyn, koszty montażu, demontażu i przestawienia maszyn w obrębie placu budowy’, koszty budowy i rozbiórki budynków i urządzeń tymczasowych, służących do ustawienia mechanizmów itp.;
  2. koszty bieżące, na które składają się koszty materiałów pędnych i pomocniczych, energii elektrycznej, fundusz płac operatorów, koszty amortyzacji sprzętu, remontów bieżących itp.

Brak robotników

W przypadku, gdy budowa otrzymuje maszyny z bazy sprzętu na warunkach dzierżawy, badanie kosztów bieżących przeprowadzane jest przez bazę sprzętu. Pamiętać jednak należy, że budowa obciążona jest pełnymi kosztami dzierżawy za maszynę nawet wówczas, gdy maszyna jest minimalnie wykorzystana lub stoi, a nie została zgłoszona do zabrania (program egzamin ustny).

Przy analizowaniu kosztów budowy obiektu stwierdziliśmy duże przekroczenie kosztów pracy sprzętu przy jednoczesnym obniżeniu kosztów robocizny bezpośredniej. Fakt ten świadczy o zwiększeniu stopnia robót w stosunku do założeń planowych i kosztorysowych i po części usprawiedliwia przekroczenie. Nie można jednak na tym poprzestać. W celu stwierdzenia przyczyn odchyleń należy przeprowadzić bardziej szczegółową analizę zwracając przede wszystkim uwagę na stopień wykorzystania maszyn (opinie o programie).

Z podanego dla przykładu zestawienia wykorzystania maszyn budowlanych wyraźnie widać, że przestoje wybitnie obniżyły planowaną wydajność pomp do zapraw. Na uwagę zasługuje i to, że planowana wydajność nie została osiągnięta ani w miesiącu sprawozdawczym, ani od początku roku kalendarzowego. Wobec tego faktu kierownik budowy obowiązany jest szczegółowo zbadać przyczyny niskiej wydajności pracy pomp (segregator aktów prawnych).

Analizując powody przestojów należy wyodrębnić przestoje trwające przez całą zmianę roboczą od przestojów obejmujących jedynie część dnia roboczego. Pierwsze są zwykle wywołane następującymi okolicznościami: remonty planowe, przemieszczanie sprzętu z obiektu na obiekt, montaż i demontaż maszyn, nieskompletowanie sprzętu, brak części zapasowych, brak frontu pracy (promocja 3 w 1). Przestoje w czasie dnia roboczego powstają z powodu przygotowania i oczyszczania mechanizmu, przesunięcia maszyny, drobnego remontu bieżącego, okresowych przeglądów, braku paliwa, smarów, prądu, wody, awarii i braku części zapasowych, materiałów do robót, z winy operatora, braku frontu, braku robotników, niesprzyjających warunków atmosferycznych itp.

Najnowsze wpisy

09.05.2024
Architekt - po co mu uprawnienia budowlane?

Jeśli chcesz zostać architektem, potrzebne będą Ci specjalne uprawnienia budowlane. Uzyskanie tych uprawnień nie jest proste. Kandydat na architekta musi…

07.05.2024
Praktyki budowlane. Wszytko, co musisz o nich wiedzieć

Znaczenie praktyki zawodowej w zdobywaniu uprawnień budowlanych Praktyka zawodowa odgrywa kluczową rolę w zdobywaniu uprawnień budowlanych dla architektów oraz innych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami