Blog

28.12.2021

Zasięg działania

Zasięg działania
Zasięg działania

Ze względu na zasięg działania rozróżnia się następujące bazy transportowe:

 • specjalizowane prowadzone przez zjednoczenia terenowe budownictwa, jako przedsiębiorstwa samodzielne na własnym rozrachunku gospodarczym, przeznaczone dla obsługi wszystkich przedsiębiorstw w ramach zjednoczenia terenowego (program uprawnienia budowlane na komputer),
 • terenowe zajezdnie samochodowe, podległe centralnej bazie transportu lub zorganizowane w ramach jednego przedsiębiorstwa dla obsługi wszystkich obiektów budowlanych prowadzonych przez dane przedsiębiorstwo, względnie dla obsługi jednego większego zespołu budowlanego,
 • rejonowe bazy transportowe, przeznaczone do usług transportowych dla różnych resortów w danym rejonie, np. bazy transportu ciężarowego PKS, z których resort budownictwa korzysta tylko doraźnie, w wyjątkowych przypadkach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ze względu na liczbę obsługiwanych pojazdów o napędzie własnym rozróżnia się 6 klas typowych baz transportu samochodowego:

 • klasa specjalna ,,S" - dla ponad 250 pojazdów silnikowych, przeznaczona dla zjednoczenia terenowego budownictwa lub dla wielkich przedsiębiorstw budowlanych,
 • klasa I - dla 250 pojazdów silnikowych, przeznaczona jw.,
 • klasa II - dla 150 pojazdów, przeznaczona dla średniej wielkości przedsiębiorstw budowlanych lub dla budowy zespołów obiektów,
 • klasa III - dla 100 pojazdów (uprawnienia budowlane),
 • klasa IV - dla 50 pojazdów (klasy III i IV są stosowane dla małych przedsiębiorstw budowlanych lub dla budowy zespołów obiektów),
 • klasa V - dla 25 środków transportowych silnikowych, jako punkt obsługi jedynie w zakresie obsługi codziennej i drobnych napraw bieżących (program egzamin ustny).

Bazami maszyn budowlanych nazywa się zakłady usługowego zaplecza budowlanego, których podstawowym zadaniem jest utrzymywanie maszyn i sprzętu budowlanego w stanie gotowości technicznej oraz zaopatrywanie placów budowy w maszyny i sprzęt budowlany.

Skład zaplecza

Podobnie jak bazy transportowe również i bazy maszyn budowlanych („sprzętu”) podlegają tendencjom koncentracyjnym i są przekształcane w specjalistyczne przedsiębiorstwa maszyn budowlanych lub specjalistyczne przedsiębiorstwa transportowo-maszynowe („sprzętowe”) (opinie o programie). Maszyny typu ciężkiego znajdują się w gestii tych przedsiębiorstw, natomiast pozostałe maszyny budowlane (średnie i lekkie) wchodzą w skład zaplecza ograniczonego do niewielkich bazusługowo-naprawczych podlegających poszczególnym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym.

W zależności od promienia zasięgu dokonywanych usług baza maszyn może być jednostką podległą organizacyjnie terenowemu zjednoczeniu budownictwa i przeznaczoną dla obsługi wszystkich przedsiębiorstw lub może stanowić punkt usługowy dla jednego przedsiębiorstwa budowlano-montażowego. Aktualna dokumentacja typowa przewiduje 4 klasy baz maszyn budowlanych w zależności od liczby i rodzaju obsługiwanych maszyn, a także od rodzaju dokonywanych usług na terenie bazy (segregator aktów prawnych).

Baza I klasy spełnia najszerszy asortyment usług na terenie bazy w zakresie konserwacji i napraw, a mianowicie:

 • naprawy bieżące i średnie wszystkich maszyn,
 • naprawy główne maszyn typu lekkiego i średniego,
 • naprawy główne maszyn nietypowych ciężkich (naprawy główne maszyn ciężkich typowych dokonywane są w warsztatach typu ogólnokrajowego),
 • produkcja drobnego sprzętu budowlanego, narzędzi, części zapasowych oraz sprzętu dla celów małej mechanizacji.

Bazy I klasy są organizowane zarówno przez terenowe zjednoczenia budownictwa, jak również w ramach większych przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Bazy II, Tli i IV spełniają mniejszy zakres usług naprawczych i są z reguły organizowane przez poszczególne przedsiębiorstwa budowlano-montażowe (promocja 3 w 1). Podobnie jak przy bazach transportu samochodowego także i przy bazach maszyn budowlanych ustala się ich wielkości (klasę) na podstawie projektu technologii i organizacji określonej budowy (przedsiębiorstwa budowlanego). Również i projektowanie baz maszyn budowlanych opierać należy na rozwiązaniach typowych.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami