Zasięg działania

Zasięg działania
Zasięg działania

Ze względu na zasięg działania rozróżnia się następujące bazy transportowe:

 • specjalizowane prowadzone przez zjednoczenia terenowe budownictwa, jako przedsiębiorstwa samodzielne na własnym rozrachunku gospodarczym, przeznaczone dla obsługi wszystkich przedsiębiorstw w ramach zjednoczenia terenowego (program uprawnienia budowlane na komputer),
 • terenowe zajezdnie samochodowe, podległe centralnej bazie transportu lub zorganizowane w ramach jednego przedsiębiorstwa dla obsługi wszystkich obiektów budowlanych prowadzonych przez dane przedsiębiorstwo, względnie dla obsługi jednego większego zespołu budowlanego,
 • rejonowe bazy transportowe, przeznaczone do usług transportowych dla różnych resortów w danym rejonie, np. bazy transportu ciężarowego PKS, z których resort budownictwa korzysta tylko doraźnie, w wyjątkowych przypadkach (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Ze względu na liczbę obsługiwanych pojazdów o napędzie własnym rozróżnia się 6 klas typowych baz transportu samochodowego:

 • klasa specjalna ,,S" - dla ponad 250 pojazdów silnikowych, przeznaczona dla zjednoczenia terenowego budownictwa lub dla wielkich przedsiębiorstw budowlanych,
 • klasa I - dla 250 pojazdów silnikowych, przeznaczona jw.,
 • klasa II - dla 150 pojazdów, przeznaczona dla średniej wielkości przedsiębiorstw budowlanych lub dla budowy zespołów obiektów,
 • klasa III - dla 100 pojazdów (uprawnienia budowlane),
 • klasa IV - dla 50 pojazdów (klasy III i IV są stosowane dla małych przedsiębiorstw budowlanych lub dla budowy zespołów obiektów),
 • klasa V - dla 25 środków transportowych silnikowych, jako punkt obsługi jedynie w zakresie obsługi codziennej i drobnych napraw bieżących (program egzamin ustny).

Bazami maszyn budowlanych nazywa się zakłady usługowego zaplecza budowlanego, których podstawowym zadaniem jest utrzymywanie maszyn i sprzętu budowlanego w stanie gotowości technicznej oraz zaopatrywanie placów budowy w maszyny i sprzęt budowlany.

Skład zaplecza

Podobnie jak bazy transportowe również i bazy maszyn budowlanych („sprzętu”) podlegają tendencjom koncentracyjnym i są przekształcane w specjalistyczne przedsiębiorstwa maszyn budowlanych lub specjalistyczne przedsiębiorstwa transportowo-maszynowe („sprzętowe”) (opinie o programie). Maszyny typu ciężkiego znajdują się w gestii tych przedsiębiorstw, natomiast pozostałe maszyny budowlane (średnie i lekkie) wchodzą w skład zaplecza ograniczonego do niewielkich bazusługowo-naprawczych podlegających poszczególnym przedsiębiorstwom budowlano-montażowym.

W zależności od promienia zasięgu dokonywanych usług baza maszyn może być jednostką podległą organizacyjnie terenowemu zjednoczeniu budownictwa i przeznaczoną dla obsługi wszystkich przedsiębiorstw lub może stanowić punkt usługowy dla jednego przedsiębiorstwa budowlano-montażowego. Aktualna dokumentacja typowa przewiduje 4 klasy baz maszyn budowlanych w zależności od liczby i rodzaju obsługiwanych maszyn, a także od rodzaju dokonywanych usług na terenie bazy (segregator aktów prawnych).

Baza I klasy spełnia najszerszy asortyment usług na terenie bazy w zakresie konserwacji i napraw, a mianowicie:

 • naprawy bieżące i średnie wszystkich maszyn,
 • naprawy główne maszyn typu lekkiego i średniego,
 • naprawy główne maszyn nietypowych ciężkich (naprawy główne maszyn ciężkich typowych dokonywane są w warsztatach typu ogólnokrajowego),
 • produkcja drobnego sprzętu budowlanego, narzędzi, części zapasowych oraz sprzętu dla celów małej mechanizacji.

Bazy I klasy są organizowane zarówno przez terenowe zjednoczenia budownictwa, jak również w ramach większych przedsiębiorstw budowlano-montażowych. Bazy II, Tli i IV spełniają mniejszy zakres usług naprawczych i są z reguły organizowane przez poszczególne przedsiębiorstwa budowlano-montażowe (promocja 3 w 1). Podobnie jak przy bazach transportu samochodowego także i przy bazach maszyn budowlanych ustala się ich wielkości (klasę) na podstawie projektu technologii i organizacji określonej budowy (przedsiębiorstwa budowlanego). Również i projektowanie baz maszyn budowlanych opierać należy na rozwiązaniach typowych.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !