Blog

16.01.2020

Zastosowanie kamienia w budownictwie

Zastosowanie kamienia w budownictwie

Zastosowanie kamienia w budownictwie

W budownictwie monumentalnym kamień znajduje szerokie zastosowanie do elewacji gmachów na okładziny, gzymsy, portale, obramowania, cokoły, filary, na stopnie, balustrady, posadzki tarasów i podjazdów (uprawnienia budowlane).

We wnętrzach kamień stosowany jest ponadto na parapety okienne, osłony grzejników i kominki — do tych celów stosuje się najszlachetniejsze i najpiękniejsze gatunki kamienia budowlanego (program na telefon).

Wymagania stawiane przy wyborze kamienia zależą od warunków, w jakich ma on pełnić swoją funkcję w budowli, a z drugiej strony od najwłaściwszego umiejscowienia. Inaczej będzie zachowywał się kamień w miejscach nasłonecznionych i przewiewnych, inaczej zaś w miejscach zadymionych narażonych na wyziewy i kwasy, zawilgoconych i nieprzewiewnych. W budownictwie wiejskim znajdują zastosowanie szczególnie piaskowce i lekkie wapienie (program na komputer)..

W Polsce do tej grupy należy zaliczyć piaskowce kłodzkie i bolesławieckie, piaskowce “karpackie, piaskowce Polski centralnej, a z wapieni — szczególnie wapień pińczowski. Z materiałów tych wyrabiane są bloczki wielocegłowe, których koszt kształtuje się poniżej III-ego gatunku cegły (program egzamin ustny).

W budownictwie otwartym i pomnikowym stosuje się przeważnie kamień surowy bądź też obrobiony z gruba (opinie o programie).

W budownictwie inżynieryjnym, w wyniku rozwoju techniki, a zwłaszcza konstrukcji betonowych, żelbetowych i stalowych kamień, dawniej powszechnie stosowany do celów konstrukcyjnych, mimo swej wszechstronnej przydatności i wielowiekowej tradycji, mniej więcej od połowy XIX w. zaczyna niewątpliwie tracić swe poprzednie znaczenie.

Tym niemniej w zakresie budownictwa lądowego uważamy za celowe budowanie z kamienia: filarów nośnych, tuneli, przepustów, wiaduktów, skarp i murów oporowych, sklepień, gzymsów itp. W budownictwie wodnym: filarów i przyczółków mostowych, do budowy wybrzeży i basenów portowych, na śluzy i zapory wodne, wreszcie na tak potrzebną w naszym kraju regulację rzek (segregator aktów prawnych).

W przemyśle papierniczym, szklarskim, młynarskim, metalowym, chemicznym, i innych oraz w rolnictwie znajduje kamień szerokie zastosowanie.
Również w budownictwie drogowym kamień jest podstawowym materiałem (promocja 3 w 1).

Z piaskowców karpackich najodpowiedniejsze są piaskowce ligockie, dolne piaskowce gadulskie i niektóre gatunki piaskowców magórskich. Poza tym znajduje zastosowanie kwarcyt i piaskowce kwarcytowe, a ze skał magmowych między innymi diabazy i melafiry.

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami