Blog

Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 10
30.06.2022

Zastosowanie obiektów kontrolnych

W artykule znajdziesz:

Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 11
Zastosowanie obiektów kontrolnych

Możliwe jest znalezienie prawdy bez używania obiektów kontrolnych, lecz postępowanie takie, jak tego wielokrotnie dowiedziono, jest mało skuteczne, tak że może upłynąć wiele lat koniecznych do tego, by wykazać, iż dana kuracja jest bezwartościowa (program uprawnienia budowlane na komputer). Zastosowanie obiektów kontrolnych w doświadczeniach biologicznych jest obecnie ogólnie przyjęte, jest jednak wiele badań fizycznych, chemicznych, medycznych i przemysłowych, gdzie pożądane byłoby szersze użycie tej metody. Zbyt łatwo jest o fałszywe zaufanie do własnych zdolności rozpoznania wszystkich ważnych zmiennych i utrzymywania ich stałych wartości.

Podczas drugiej wojny światowej przeprowadzano pewne doświadczenia charakterze bezwzględnym z materiałami wybuchowymi w układzie, który służył poprzednio setki razy w sposób skuteczny i powtarzalny i który na pozór dobrze zrozumiano. Jednakże w pewnym punkcie uzyskano wyniki, które wydały się nieco dziwne i jak wykazały dalsze próby przy użyciu obiektów kontrolnych - okazały się błędne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Podjęto szczegółowe badania w celu ustalenia, która ze zmiennych jest tego przyczyną, i wreszcie wykryto, ze dostarczając przez wiele miesięcy tego samego rodzaju drewna na ramę aparatu, dostawca właśnie przed nieudanym doświadczeniem przysłał inny gatunek drewna. To więc było przyczyną, choć poprzednie badania zdawały się wskazywać, iż rama nie ma żadnego wpływu. Stałe stosowanie obiektów kontrolnych byłoby zapobiegło temu błędowi. Jeśli ktoś wątpi w niezbędność obiektów kontrolnych, niech zastanowi się nad następującym twierdzeniem: „Setki doświadczeń wykazały dowodnie, że bicie w tam-tamy przywraca świecenie Słońca po zaćmieniu (uprawnienia budowlane).

Dobór obiektów kontrolnych

Wzorce. Dodatkowe korzyści uzyskuje się wówczas, gdy obiekty kontrolne mogą być również wzorcami. Wzorcem nazywamy coś, z czym mogą być robione porównania, jeżeli ma to laki charakter, że może być odtworzone przez innych bądź przekazywane innym, żeby umożliwić różnym badaczom uzyskanie wspólnej podstawy do wzajemnej kontroli. Tak więc pomiary kalorymetryczne ciepła spalania związków organicznych robi się często w odniesieniu do wzorcowych próbek kwasu benzoesowego, przygotowanych w jednolity sposób i dostarczanych poszczególnym laboratoriom przez US Bureau of Standards (program egzamin ustny). Wszelkie pomiary ilościowe wyrażone w uzgodnionych jednostkach muszą opierać się na utrzymaniu odpowiednich wzorców, takich jak wzorzec masy, długości lub oporu elektrycznego. Przy projektowaniu doświadczenia warto zazwyczaj rozważyć, czy nie można byłoby wprowadzić wzorców, aby zwiększyć pewność otrzymywanych wartości bezwzględnych i w ten sposób powiązać dane badanie z całokształtem nauki.

Użycie obiektów kontrolnych nie wystarcza do zapewnienia prawidłowych wyników. Opowiadają o badaniu środka na chorobę morską, kiedy to próbki leku dano kapitanowi statku w celu wypróbowania podczas podróży. Objaśniono mu przy tym dokładnie rolę obiektów kontrolnych (opinie o programie). Po powrocie statku kapitan był zachwycony wynikami doświadczenia. „Praktycznie biorąc, wszystkie obiekty kontrolne chorowały, ani jeden zaś z badanych nie doznawał żadnych przykrości. To naprawdę cudowny środek". Jednak ktoś z obecnych zapytał sceptycznie, w jaki sposób wybrano obiekty kontrolne i badane. „Och, środek dałem swoim marynarzom, a jako obiektów kontrolnych użyłem pasażerów" - odparł kapitan (segregator aktów prawnych).

Jasne jest, że należy unikać tak oczywistych źródeł błędów. Powinno się tu uczynić dwa kroki: pierwszym z nich jest staranne dobranie próbek, ażeby utworzyły one parę „przedmiot badany - obiekt kontrolny tak identyczną pod względem wszelkich istotnych cech charakterystycznych, jak tylko to jest możliwe. Skuteczność i czułość doświadczenia zależą w dużym stopniu od udatności tego doboru. Naturalnie eksperymentator rzadko wie z góry dokładnie, które cechy są istotne, toteż na tym etapie wiele zależy od jego swobodnej oceny (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 16 Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 17 Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 18
Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 19
Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 20 Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 21 Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 22
Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 32 Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 33 Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 34
Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 35
Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 36 Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 37 Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 38
Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Domieszki uplastyczniająco-napowietrzające zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami