Zastosowanie obiektów kontrolnych

Zastosowanie obiektów kontrolnych

Możliwe jest znalezienie prawdy bez używania obiektów kontrolnych, lecz postępowanie takie, jak tego wielokrotnie dowiedziono, jest mało skuteczne, tak że może upłynąć wiele lat koniecznych do tego, by wykazać, iż dana kuracja jest bezwartościowa (program uprawnienia budowlane na komputer). Zastosowanie obiektów kontrolnych w doświadczeniach biologicznych jest obecnie ogólnie przyjęte, jest jednak wiele badań fizycznych, chemicznych, medycznych i przemysłowych, gdzie pożądane byłoby szersze użycie tej metody. Zbyt łatwo jest o fałszywe zaufanie do własnych zdolności rozpoznania wszystkich ważnych zmiennych i utrzymywania ich stałych wartości.

Podczas drugiej wojny światowej przeprowadzano pewne doświadczenia charakterze bezwzględnym z materiałami wybuchowymi w układzie, który służył poprzednio setki razy w sposób skuteczny i powtarzalny i który na pozór dobrze zrozumiano. Jednakże w pewnym punkcie uzyskano wyniki, które wydały się nieco dziwne i jak wykazały dalsze próby przy użyciu obiektów kontrolnych - okazały się błędne (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Podjęto szczegółowe badania w celu ustalenia, która ze zmiennych jest tego przyczyną, i wreszcie wykryto, ze dostarczając przez wiele miesięcy tego samego rodzaju drewna na ramę aparatu, dostawca właśnie przed nieudanym doświadczeniem przysłał inny gatunek drewna. To więc było przyczyną, choć poprzednie badania zdawały się wskazywać, iż rama nie ma żadnego wpływu. Stałe stosowanie obiektów kontrolnych byłoby zapobiegło temu błędowi. Jeśli ktoś wątpi w niezbędność obiektów kontrolnych, niech zastanowi się nad następującym twierdzeniem: „Setki doświadczeń wykazały dowodnie, że bicie w tam-tamy przywraca świecenie Słońca po zaćmieniu (uprawnienia budowlane).

Dobór obiektów kontrolnych

Wzorce. Dodatkowe korzyści uzyskuje się wówczas, gdy obiekty kontrolne mogą być również wzorcami. Wzorcem nazywamy coś, z czym mogą być robione porównania, jeżeli ma to laki charakter, że może być odtworzone przez innych bądź przekazywane innym, żeby umożliwić różnym badaczom uzyskanie wspólnej podstawy do wzajemnej kontroli. Tak więc pomiary kalorymetryczne ciepła spalania związków organicznych robi się często w odniesieniu do wzorcowych próbek kwasu benzoesowego, przygotowanych w jednolity sposób i dostarczanych poszczególnym laboratoriom przez US Bureau of Standards (program egzamin ustny). Wszelkie pomiary ilościowe wyrażone w uzgodnionych jednostkach muszą opierać się na utrzymaniu odpowiednich wzorców, takich jak wzorzec masy, długości lub oporu elektrycznego. Przy projektowaniu doświadczenia warto zazwyczaj rozważyć, czy nie można byłoby wprowadzić wzorców, aby zwiększyć pewność otrzymywanych wartości bezwzględnych i w ten sposób powiązać dane badanie z całokształtem nauki.

Użycie obiektów kontrolnych nie wystarcza do zapewnienia prawidłowych wyników. Opowiadają o badaniu środka na chorobę morską, kiedy to próbki leku dano kapitanowi statku w celu wypróbowania podczas podróży. Objaśniono mu przy tym dokładnie rolę obiektów kontrolnych (opinie o programie). Po powrocie statku kapitan był zachwycony wynikami doświadczenia. „Praktycznie biorąc, wszystkie obiekty kontrolne chorowały, ani jeden zaś z badanych nie doznawał żadnych przykrości. To naprawdę cudowny środek". Jednak ktoś z obecnych zapytał sceptycznie, w jaki sposób wybrano obiekty kontrolne i badane. „Och, środek dałem swoim marynarzom, a jako obiektów kontrolnych użyłem pasażerów" - odparł kapitan (segregator aktów prawnych).

Jasne jest, że należy unikać tak oczywistych źródeł błędów. Powinno się tu uczynić dwa kroki: pierwszym z nich jest staranne dobranie próbek, ażeby utworzyły one parę „przedmiot badany - obiekt kontrolny tak identyczną pod względem wszelkich istotnych cech charakterystycznych, jak tylko to jest możliwe. Skuteczność i czułość doświadczenia zależą w dużym stopniu od udatności tego doboru. Naturalnie eksperymentator rzadko wie z góry dokładnie, które cechy są istotne, toteż na tym etapie wiele zależy od jego swobodnej oceny (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami