Blog

Stalowa blaszka zdjęcie nr 10
10.05.2019

Zawody na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Zawody pozwalające na zdobycie uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane dają możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Do egzaminu na uprawnienia mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer).

Stalowa blaszka zdjęcie nr 11
Zawody pozwalające na zdobycie uprawnień budowlanych

Konieczne jest m.in. posiadanie odpowiedniego wykształcenia i odbycie praktyki zawodowej, która musi być zgodna z wybraną specjalnością oraz zakresem uprawnień budowlanych. Wykształcenie nie musi być wyższe, chyba że uprawnienia mają być bez ograniczeń (program na telefon). W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie wystarczające jest posiadanie tytułu mistrza lub technika, bądź dyplomu, który stanowi potwierdzenie kwalifikacji na poziomie technika w nauczanym zawodzie (opinie o programie).

Cała lista wymaganych zawodów znajduje się w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdecydowanie najwięcej jest zawodów pozwalających na zdobycie uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (segregator aktów prawnych).

O uprawnienia w tej specjalności mogą starać się osoby posiadające tytuł technika urządzeń sanitarnych, technik energetyk, technik gazownictwa, technik inżynierii środowiska i melioracji, monter instalacji gazowych, monter sieci gazowych, monter sieci cieplnych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych.

Inne specjalności

W przypadku innych specjalności wybór zawodów nie jest tak duży (promocja 3 w 1). Zdecydowanie największe możliwości wyboru specjalności uprawnień budowlanych daje tytuł technika budownictwa. Osoby, które mają ten właśnie zawód mogą starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz inżynieryjnej hydrotechnicznej (program egzamin ustny). Jedyna specjalność, do której wymagane jest wyłącznie wykształcenie wyższe, to najmniej popularna specjalność wyburzeniowa.

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Stalowa blaszka zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Stalowa blaszka zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Stalowa blaszka zdjęcie nr 16 Stalowa blaszka zdjęcie nr 17 Stalowa blaszka zdjęcie nr 18
Stalowa blaszka zdjęcie nr 19
Stalowa blaszka zdjęcie nr 20 Stalowa blaszka zdjęcie nr 21 Stalowa blaszka zdjęcie nr 22
Stalowa blaszka zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stalowa blaszka zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stalowa blaszka zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Stalowa blaszka zdjęcie nr 32 Stalowa blaszka zdjęcie nr 33 Stalowa blaszka zdjęcie nr 34
Stalowa blaszka zdjęcie nr 35
Stalowa blaszka zdjęcie nr 36 Stalowa blaszka zdjęcie nr 37 Stalowa blaszka zdjęcie nr 38
Stalowa blaszka zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stalowa blaszka zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stalowa blaszka zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami