Blog

10.05.2019

Zawody na uprawnienia budowlane

W artykule znajdziesz:

Zawody pozwalające na zdobycie uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane dają możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Do egzaminu na uprawnienia mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer).

Zawody pozwalające na zdobycie uprawnień budowlanych

Konieczne jest m.in. posiadanie odpowiedniego wykształcenia i odbycie praktyki zawodowej, która musi być zgodna z wybraną specjalnością oraz zakresem uprawnień budowlanych. Wykształcenie nie musi być wyższe, chyba że uprawnienia mają być bez ograniczeń (program na telefon). W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie wystarczające jest posiadanie tytułu mistrza lub technika, bądź dyplomu, który stanowi potwierdzenie kwalifikacji na poziomie technika w nauczanym zawodzie (opinie o programie).

Cała lista wymaganych zawodów znajduje się w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdecydowanie najwięcej jest zawodów pozwalających na zdobycie uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (segregator aktów prawnych).

O uprawnienia w tej specjalności mogą starać się osoby posiadające tytuł technika urządzeń sanitarnych, technik energetyk, technik gazownictwa, technik inżynierii środowiska i melioracji, monter instalacji gazowych, monter sieci gazowych, monter sieci cieplnych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych.

Inne specjalności

W przypadku innych specjalności wybór zawodów nie jest tak duży (promocja 3 w 1). Zdecydowanie największe możliwości wyboru specjalności uprawnień budowlanych daje tytuł technika budownictwa. Osoby, które mają ten właśnie zawód mogą starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz inżynieryjnej hydrotechnicznej (program egzamin ustny). Jedyna specjalność, do której wymagane jest wyłącznie wykształcenie wyższe, to najmniej popularna specjalność wyburzeniowa.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami