Zawody pozwalające na zdobycie uprawnień budowlanych

Uprawnienia budowlane dają możliwość sprawowania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (https://uprawnienia-budowlane.pl). Do egzaminu na uprawnienia mogą przystąpić kandydaci, którzy spełniają warunki określone w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (program na komputer).

Zawody pozwalające na zdobycie uprawnień budowlanych

Konieczne jest m.in. posiadanie odpowiedniego wykształcenia i odbycie praktyki zawodowej, która musi być zgodna z wybraną specjalnością oraz zakresem uprawnień budowlanych. Wykształcenie nie musi być wyższe, chyba że uprawnienia mają być bez ograniczeń (program na telefon). W przypadku uprawnień w ograniczonym zakresie wystarczające jest posiadanie tytułu mistrza lub technika, bądź dyplomu, który stanowi potwierdzenie kwalifikacji na poziomie technika w nauczanym zawodzie (opinie o programie).

Cała lista wymaganych zawodów znajduje się w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie. Zdecydowanie najwięcej jest zawodów pozwalających na zdobycie uprawnień instalacyjnych w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych (segregator aktów prawnych).

O uprawnienia w tej specjalności mogą starać się osoby posiadające tytuł technika urządzeń sanitarnych, technik energetyk, technik gazownictwa, technik inżynierii środowiska i melioracji, monter instalacji gazowych, monter sieci gazowych, monter sieci cieplnych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci wodnych i kanalizacyjnych oraz monter sieci i instalacji urządzeń sanitarnych.

Inne specjalności

W przypadku innych specjalności wybór zawodów nie jest tak duży (promocja 3 w 1). Zdecydowanie największe możliwości wyboru specjalności uprawnień budowlanych daje tytuł technika budownictwa. Osoby, które mają ten właśnie zawód mogą starać się o uprawnienia w ograniczonym zakresie w specjalności konstrukcyjno-budowlanej, inżynieryjnej mostowej, inżynieryjnej drogowej, inżynieryjnej kolejowej w zakresie kolejowych obiektów budowlanych oraz inżynieryjnej hydrotechnicznej (program egzamin ustny). Jedyna specjalność, do której wymagane jest wyłącznie wykształcenie wyższe, to najmniej popularna specjalność wyburzeniowa.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !