Blog

Działanie siły poziomej zdjęcie nr 10
30.05.2018

Żelbet – jakie ma właściwości?

W artykule znajdziesz:

Żelbet – jakie ma właściwości?

 

Żelbet – jakie ma właściwości?

Działanie siły poziomej zdjęcie nr 11
Żelbet – jakie ma właściwości?

W konstrukcjach żelbetowych beton i stal współpracują ze sobą. Jest to możliwe wyłącznie dzięki temu, że każdy z tych materiałów cechuje się przyczepnością. Można nawet powiedzieć, że bez przyczepności żelbet nie miałby racji bytu. Przyczepność sprawia, że poddawany rozciąganiu pręt zbrojeniowy jest w stanie przenosić naprężenia rozciągające i nie ma możliwości, aby wyciągnąć go z betonu. W żelbetowych konstrukcjach pręty stalowe połączone są z betonem w sposób trwały, co jest możliwe dzięki kilku istotnym czynnikom. Jednym z najważniejszych jest to, że powierzchnie obu tych materiałów zazębiają się wzajemnie. Właśnie dlatego żebrowane pręty mają aż 1,5 raza lepszą przyczepność do betonu od prętów gładkich. Zazębianie jest jeszcze lepsze, gdy powierzchnia stalowych prętów pokryta jest niewielkim nalotem rdzy. Nie może być jednak tłusta, zabrudzona lub silnie skorodowana i pokryta płatkami łuszczącej się rdzy (program na telefon).

Na przyczepność doskonale wpływa również skurcz betonu, który występuje w czasie wiązania tego materiału. Proces ten jest bezpośrednią przyczyną rys w betonowych elementach, które pojawiają się zwłaszcza, gdy mają one dużą powierzchnię stosunkowo małą grubość, co najczęściej dotyczy wylewek podłogowych. W żelbecie skurcz betonu ma działanie pozytywne, ponieważ powoduje zaciskanie pręta w betonie. Przyczepność zwiększa się również wraz z wiekiem betonu. Ponadto jest ona większa w betonach o wyższych klasach. Duże znaczenie ma w tym wypadku jakość mieszanki, a zwłaszcza to, czy znajduje się w niej cement pochodzący bezpośrednio z cementowni.

Na przyczepność doskonale wpływa także prawidłowe zagęszczenie betonu podczas jego wylewania. Najlepiej zrobić to poprzez wibrowanie mechaniczne. Ponadto na przyczepność ma wpływ pielęgnacja w pierwszym okresie twardnienia betonu. Oczywiście dla trwałości całej konstrukcji duże znaczenie ma również odpowiednie rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w danym elemencie. Należy zachować między nimi prawidłową odległość, ponieważ gwarantuje to właściwe otulenie zbrojenia betonem.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Działanie siły poziomej zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Działanie siły poziomej zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Działanie siły poziomej zdjęcie nr 16 Działanie siły poziomej zdjęcie nr 17 Działanie siły poziomej zdjęcie nr 18
Działanie siły poziomej zdjęcie nr 19
Działanie siły poziomej zdjęcie nr 20 Działanie siły poziomej zdjęcie nr 21 Działanie siły poziomej zdjęcie nr 22
Działanie siły poziomej zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Działanie siły poziomej zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Działanie siły poziomej zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Działanie siły poziomej zdjęcie nr 32 Działanie siły poziomej zdjęcie nr 33 Działanie siły poziomej zdjęcie nr 34
Działanie siły poziomej zdjęcie nr 35
Działanie siły poziomej zdjęcie nr 36 Działanie siły poziomej zdjęcie nr 37 Działanie siły poziomej zdjęcie nr 38
Działanie siły poziomej zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Działanie siły poziomej zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Działanie siły poziomej zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami