Żelbet – jakie ma właściwości?

 

Żelbet – jakie ma właściwości?

Żelbet – jakie ma właściwości?

W konstrukcjach żelbetowych beton i stal współpracują ze sobą. Jest to możliwe wyłącznie dzięki temu, że każdy z tych materiałów cechuje się przyczepnością. Można nawet powiedzieć, że bez przyczepności żelbet nie miałby racji bytu. Przyczepność sprawia, że poddawany rozciąganiu pręt zbrojeniowy jest w stanie przenosić naprężenia rozciągające i nie ma możliwości, aby wyciągnąć go z betonu. W żelbetowych konstrukcjach pręty stalowe połączone są z betonem w sposób trwały, co jest możliwe dzięki kilku istotnym czynnikom. Jednym z najważniejszych jest to, że powierzchnie obu tych materiałów zazębiają się wzajemnie. Właśnie dlatego żebrowane pręty mają aż 1,5 raza lepszą przyczepność do betonu od prętów gładkich. Zazębianie jest jeszcze lepsze, gdy powierzchnia stalowych prętów pokryta jest niewielkim nalotem rdzy. Nie może być jednak tłusta, zabrudzona lub silnie skorodowana i pokryta płatkami łuszczącej się rdzy (program na telefon).

Na przyczepność doskonale wpływa również skurcz betonu, który występuje w czasie wiązania tego materiału. Proces ten jest bezpośrednią przyczyną rys w betonowych elementach, które pojawiają się zwłaszcza, gdy mają one dużą powierzchnię stosunkowo małą grubość, co najczęściej dotyczy wylewek podłogowych. W żelbecie skurcz betonu ma działanie pozytywne, ponieważ powoduje zaciskanie pręta w betonie. Przyczepność zwiększa się również wraz z wiekiem betonu. Ponadto jest ona większa w betonach o wyższych klasach. Duże znaczenie ma w tym wypadku jakość mieszanki, a zwłaszcza to, czy znajduje się w niej cement pochodzący bezpośrednio z cementowni.

Na przyczepność doskonale wpływa także prawidłowe zagęszczenie betonu podczas jego wylewania. Najlepiej zrobić to poprzez wibrowanie mechaniczne. Ponadto na przyczepność ma wpływ pielęgnacja w pierwszym okresie twardnienia betonu. Oczywiście dla trwałości całej konstrukcji duże znaczenie ma również odpowiednie rozmieszczenie prętów zbrojeniowych w danym elemencie. Należy zachować między nimi prawidłową odległość, ponieważ gwarantuje to właściwe otulenie zbrojenia betonem.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !