Zewnętrzne warstwy drewna

Zewnętrzne warstwy drewna

Zewnętrzne warstwy drewna przechodzą w czasie mechanicznej obróbki do odpadów w postaci opołów i zrzynów; w związku z tym chodniki powierzchowne, występujące w drewnie świeżym, nie obumarłym na pniu, nie stanowią w drzewnictwie wady (program uprawnienia budowlane na komputer).

Powierzchowne chodniki owadzie na drewnie świerkowym są następstwem przede wszystkim żerowania kornika drukarza (Ips typographies L.), na drewnie jodłowym jodłowca krzywozębnego (Pityokteines curvidens Germ.), na drewnie sosnowym cetyńca większego (Blastophagus piniper- da L.), cetyńca mniejszego (Blastophagus minor Htg.) i kornika sześcio- zębnego (Ips sexdentatus Boern.). Korniki te nie są groźne dla drewna, groźne są natomiast dla żywych drzew, a więc dla lasu; są one szkodnikami fizjologicznymi, gdyż powodują obumieranie drzew (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Z tego względu nie można dopuszczać, by korniki wywodziły się na składowiskach drewna i przenosiły się stąd do sąsiednich lasów.

Z punktu widzenia drzewnictwa zagadnienie korników przedstawia się następująco.
Korniki są groźnymi szkodnikami fizjologicznymi w leśnictwie, nie są natomiast technicznymi szkodnikami drewna. Wyjątek stanowi cetyniec
mniejszy, który wprowadza siniznę do drewna sosnowego. Niepożądany jest również surowiec pochodzący ze stosowanych do zwalczania korników drzew pułapkowych. Drzewa te koruje się w ciepłej porze roku, czego następstwem jest silne spękanie i zasinienie obniżające techniczną wartość drewna (uprawnienia budowlane).

Na składowiskach surowca drzewnego nie można dopuścić do masowego rozmnożenia się korników, które mogą zagrażać bezpieczeństwu sąsiednich lasów. Z tego względu drewno świerkowe i jodłowe, przeznaczone do składowania w lecie, musi być korowane; czynność ta powinna być wykonana już w lesie, na składowiska tartaczne powinien napływać surowiec już okorowany. Wyjątek stanowi świerkowy surowiec do produkcji zapałek, który dostarcza się w korze, by ograniczyć powstawanie szkodliwych w procesie łuszczenia spękań promieniowych (program egzamin ustny). Wyjątek ten jest dopuszczalny dzięki temu, że wchodzą w grę nieznaczne ilości surowca, a fabryki zapałek są na ogół odległe od lasów.

Drewno sosnowe

Drewno sosnowe składowane w wodzie lub składowane na lądzie z zastosowaniem zraszania (składowanie wilgotne) nie musi być korowane. Należy natomiast okorować surowiec sosnowy przeznaczony do lądowego składowania suchego w okresie letnim (opinie o programie).
Drewno kornikowe ścięte dość wcześnie jest pełnowartościowym surowcem zarówno dla tartacznictwa, jak dla celów kopalnianych lub innych. Obraz żerowania .rytownika pospoliwań konstrukcyjnych. Drewno kornikowe natomiast, które długi czas stało i uschło na pniu (drewno obumarłe) stanowi surowiec podrzędnej jakości; wykazuje on niższe własności mechaniczne i może być stosowany tylko do podrzędnych celów konstrukcyjnych (z wyłączeniem górnictwa).

W wypadku korowania drewna iglastego w okresie letnim należy palić korę i utrzymać czystość i higienę składowisk (segregator aktów prawnych).
Obok chodników powierzchownych, drążonych przez korniki, spotykamy również chodniki powierzchowne drążone przez niektóre kózki, jak np. tycz cieśla (Acanthocinus aedilis L.). Larwa tycza drąży na drewnie sosnowym, między korą a drewnem, chodniki zakończone kolebką poczwarkową wyścieloną wiórkami, umiejscowioną na powierzchni lub płytko pod powierzchnią drewna. Podobne znaczenie mają chodniki drążone przez larwy smolików (Pissodes), zwłaszcza gatunków występujących na sośnie, gdyż ich kolebki poczwarkowe sięgają na kilka milimetrów w głąb drewna (promocja 3 w 1).

Powierzchowne chodniki owadzie mogą występować także na drewnie liściastym. Na drewnie jesionu spotyka się chodniki powodowane przez jesionowca pstrego (Leperisinus fraxini Panz. - Hylesinus fraxini Panz.), na drewnie wiązu przez ogłódka (Scolytus scolytus Fabr.) itd. Są to szkodniki o znaczeniu podrzędnym, w drzewnictwie nie mają one znaczenia.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !