Blog

20.04.2022

Zgazowanie podziemne

Zgazowanie podziemne

Zgazowanie podziemne - sposób eksploatacji cienkich pokładów węgla nie nadających się do wybierania; węgiel podpala się doprowadzając szybami pod ziemię powietrze, ew. wzbogacone w tlen i parę wodną, odprowadzając zaś na powierzchnię innymi szybami produkty zgazowania w postaci gazu palnego zgęstek plazmy - plazmoid zginanie (pręta) - stan naprężenia w przekroju poprzecznym pręta, kiedy siły wewnętrzne dają wypadkową parę sił o wektorze momentu leżącym w płaszczyźnie przekroju (moment gnący) oraz siłę leżącą w tym przekroju (siłę tnącą) zginanie czyste - zginanie w przypadku, gdy siła tnąca równa się zeru (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zgarniak, zgarniaczka - narzędzie formierskie w postaci listwy metalowej lub drewnianej do zgarniania masy formierskiej ze skrzynki formierskiej lub rdzennicy zgarniarka - (1 )bud. maszyna do odspajania gruntu, przewozu i wyładowania urobku w określonym miejscu; (2) górn. maszyna do przesuwania urobku po gruncie lub po pomoście za pomocą zgarniaka gazowanie paliwa, gazyfikacja paliwa - proces przekształcenia się paliwa stałego w paliwo gazowe; z.p. przeprowadza się oddziaływując tlenem (lub powietrzem) i parą wodną na paliwo stałe zamknięte w generatorze (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zgar - strata metalu w toku procesu metalurgicznego we wszystkich gorących oddziałach produkcyjnych zgarniacz - przyrząd do zgarniania zwałowanego na polu siana lub słomy w kopy zgarniacz smaru - element do zgarniania smaru ze stałego pierścienia smarowego zgarniaczka - naczynie robocze zgarniarki ciągnione liną, odspajające i przesuwające urobek zgarniak - element roboczy przenośnika zgamiakowego przesuwający sypkie nosiwo wzdłuż nieruchomego koryta (uprawnienia budowlane).

Zginanie kołowo-symetryczne płyty

Zginanie kołowo-symetryczne płyty - zginanie płyty okrągłej, przy którym płaszczyzna środkowa płyty po odkształceniu staje się powierzchnią obrotową zgład, szlif - próbka o płaskiej, wypolerowanej powierzchni do badań metalograficznych zgłębianie szybu - głębienie zgłębnik, sonda - przyrząd do pobierania próbek ciał sypkich, ciekłych lub ciastowatych zgniatacz zielonek - maszyna do zgniatania łodyg roślin ścinanych przez kosiarkę na siano, aby łodygi i liście wysychały równocześnie zgniatanie - sposób obróbki plastycznej, przy którym zmniejsza się grubość materiału przez ściskanie (program egzamin ustny).

Zgniatanie drewna - obróbka plastyczna drewna (zwykle na gorąco) mająca na celu znaczne zagęszczenie jego struktury i uzyskanie pojedynczych elementów litych (z.d. litego) lub połączonych ze sobą cienkich warstw (z. warstw drewna) zgniatanie obrotowe - wyoblanie połączone ze zgniataniem materiału między wzornikiem a wyoblakiem w wyniku czego ulega znacznej zmianie grubość materiału zgniatarka - peloteza zgnilizna destrukcyjna drewna, mursz miękki - daleko posunięty rozkład struktury drewna, wywołany działaniem grzybów niszczących celulozę (opinie o programie).

Zgnilizna drewna, mursz - porażenie drewna przez grzyby, o różnym stopniu nasilenia, z jednoczesną zmianą barwy drewna, powodujące zmiany jego struktury zgnilizna korozyjna drewna, mursz twardy - typ zgnilizny drewna powodowanej przez grzyby, polegającej na tym, że drewno nie kurczy się i nie pęka, lecz powstają w nim liczne zagłębienia zgniot - zmiana budowy krystalicznej materiału oraz jego własności mechanicznych, elektrycznych i in. wywołana obróbką plastyczną na zimno (segregator aktów prawnych).

Zgniot krytyczny - zgniot, przy którym występuje podczas rekrystalizacji największa skłonność zgniecionego ziarna do rozrostu zgniotek, nagniotek - klocek drewniany lub kopalniak wkładany między elementy stalowe lub murowe obudowy w celu nadania jej podatności zgoniny - pocięte w czasie młocki kawałki słomy i wymłóconych kłosów, które wydalane są na zewnątrz młocarni z podsiewacza; z młocarni małych, np. sztyftowych, z. wyrzucane są razem z ziarnem i następnie odczyszczane na wialni zgorzel - antraknoza (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami