Blog

Magister inżynier zdjęcie nr 10
28.10.2021

Zjawiska powierzchniowe

W artykule znajdziesz:

Zjawiska powierzchniowe

Magister inżynier zdjęcie nr 11
Zjawiska powierzchniowe

Ponieważ zjawiska powierzchniowe, są one niebezpieczne jedynie tam, gdzie asfalt stosowany jest w cienkiej warstwie, wystawionej na pełne działanie słońca (program uprawnienia budowlane na komputer).
Zjawiska te dają się najczęściej obserwować na dachach krytych papą. Cienka warstwa asfaltu, pokrywająca wkładkę w papie, wystawiona jest na dachu na operację słoneczną i ulega niekorzystnym zmianom, które mogą być jeszcze przyspieszone przez obecność wody.

Przeciwdziała się tym zjawiskom przez posypywanie powierzchni asfaltu piaskiem, drobno zmielonym talkiem, piaskiem serycytowym itp. Również dodawanie do asfaltu paru procent mączki mineralnej zwiększa odporność asfaltu na starzenie się. Stosowanie chemicznych inhibitorów starzenia nie przyjęło się w praktyce.
Ostatnio do uszlachetniania asfaltów stosuje się coraz częściej dodatek żywic syntetycznych, dzięki czemu można osiągnąć efekty nie dające się uzyskać za pomocą innych materiałów, które jednak mniej podnoszą cenę mieszanek niż droższe znacznie żywice syntetyczne (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
, Jako dodatki uszlachetniające nadają się żywice termoplastyczne, rozpuszczające się w asfalcie lub w rozpuszczalnikach dobrze mieszających się z asfaltami. Spośród tych dodatków pierwsze miejsce zajmuje kauczuk naturalny, następnie kauczuki syntetyczne i żywice kauczukopodobne.

Asfalty z dodatkiem 2-H5% tych żywic stają się bardziej elastyczne, temperatura ich łamliwości obniża się, a ciągliwość wzrasta, przy czym asfalty kauczukowane nabierają właściwości błonotwórczych, dzięki czemu stanowią dobrą ochronę powierzchniową betonów, zwłaszcza w miejscach, gdzie mogą powstawać pęknięcia (uprawnienia budowlane).
Przy wyborze kauczuków syntetycznych należy dobierać materiał wytrzymujący bez zmian właściwości temperatury 160-170°C (program egzamin ustny).
Próby dodawania do asfaltu mielonej gumy wulkanizowanej (z opon samochodowych) nie poprawiają właściwości asfaltów. Ponieważ wprowadzanie kauczuku do asfaltu jest procesem trudnym ze względu na jego bardzo powolne rozpuszczanie się, często stosuje się obecnie dodawanie emalii kauczukowych (lateksów) do emulsji asfaltowych.

Emulsja asfaltowa

Firma Bayer produkuje specjalną emulsję z syntetycznego kauczuku „Perbunan”, którą dodaje się do emulsji asfaltowych anionowych. Taką mieszanką z dodatkiem elektrolitu regulującego proces rozpadu emulsji spryskuje się powierzchnie izolowane (opinie o programie).
Podobny sposób wprowadzania emulsji lateksowych do asfaltowych emulsji kationowych został opracowany w ZBiD Zjednoczenia Przemysłu Izolacji Budowlanych. W sposobie tym emulsja asfaltowa i lateks są rozpylane na powierzchnie izolowane jednocześnie przez dwie dysze tak, że mieszanie obu składników następuje w chwili nakładania powłoki.

Firma BASF produkuje mieszankę złożoną z polietylenu ze specjalnie dobranymi asfaltami, którą dostarcza w formie granulatu pod nazwą Lu- cobit. Preparat ten dodany w ilości ok. 10% do dowolnego asfaltu podnosi indeks penetracji, temperaturę mięknienia, obniżając jednocześnie penetrację. Dodatek ten zwiększa również przyczepność asfaltów do materiałów mineralnych. Mieszanki asfaltów z Lucobitem stosuje się na gorąco w przeciwieństwie do emulsji stosowanych na zimno (segregator aktów prawnych).
Asfalty a także asfalty upłynnione, jako materiały hydrofobowe nie zwilżają i nie przylegają do powierzchni wilgotnych. Stanowi to duże utrudnienie przy wykonywaniu robót izolacyjnych.
Trudność tę usunięto przez wprowadzenie do asfaltów upłynnionych mas asfaltowych stosowanych na zimno, a także w pewnych przypadkach - do asfaltów stosowanych na gorąco, tzw. środków adhezyjnych, dzięki którym można np. gruntować asfaltem upłynnionym wilgotne powierzchnie betonowe.

Stosowane w tym celu środki adhezyjne są skomplikowanymi związkami organicznymi należącymi do grupy amin wyższych kwasów tłuszczowych. Są to produkty wprowadzane na rynek pod rozmaitymi nazwami. Dodatek 0,5-1% tych preparatów umożliwia nie tylko wykonywanie robót izolacyjnych na niezupełnie suchych powierzchniach, ale także zwiększa przyczepność i odporność na działanie wody powłok na kruszywach, mających złą przyczepność do asfaltu jak np. granit (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Magister inżynier zdjęcie nr 12
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Magister inżynier zdjęcie nr 13
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Magister inżynier zdjęcie nr 16 Magister inżynier zdjęcie nr 17 Magister inżynier zdjęcie nr 18
Magister inżynier zdjęcie nr 19
Magister inżynier zdjęcie nr 20 Magister inżynier zdjęcie nr 21 Magister inżynier zdjęcie nr 22
Magister inżynier zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Magister inżynier zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Magister inżynier zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Magister inżynier zdjęcie nr 32 Magister inżynier zdjęcie nr 33 Magister inżynier zdjęcie nr 34
Magister inżynier zdjęcie nr 35
Magister inżynier zdjęcie nr 36 Magister inżynier zdjęcie nr 37 Magister inżynier zdjęcie nr 38
Magister inżynier zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Magister inżynier zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Magister inżynier zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami