Zlokalizowanie elektrowni

Zlokalizowanie elektrowni

Zlokalizowanie elektrowni jako całości zależy przede wszystkim od obiegu chłodzącego, od kierunku wprowadzenia bocznicy kolejowej (kierunku wprowadzenia paliwa) oraz od kierunku wyprowadzenia energii i ciepła (program uprawnienia budowlane na komputer).
Budynek główny elektrowni łączy w sobie cechy charakterystyczne dla różnych rodzajów budowli przemysłowych. Kotłownia wymaga specjalnych rozwiązań budowlanych, ściśle nawiązanych do konstrukcji kotła, maszynownia ma dużo cech upodabniających ją do typowego budownictwa halowego, galerie zasobników i odgazowywaczy stanowią szkieletową konstrukcję wielopiętrową.

Pomieszczenia rozdzielni mają całkowicie inny charakter, znacznie mniejsze gabaryty, są zbliżone do budynków stropowo-ścianowych nie wymagających szkieletu nośnego (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Silnie zróżnicowana konstrukcja budynku głównego musi być ze sobą wzajemnie powiązana dla współpracy pod względem statycznym. Zasadniczym problemem jest dobór materiału. Nie ulega wątpliwości, że najbardziej odpowiednim materiałem jest stal.

Ze względu na pewne ograniczenie w stosowaniu stali wykonuje się najczęściej konstrukcję mieszaną, częściowo stalową, częściowo żelbetową.
W elektrowniach budowanych w latach pięćdziesiątych przyjmowano najczęściej konstrukcję żelbetową dla dolnej części budynku (poniżej głównego poziomu obsługi) oraz dla galerii zasobników i odgazowywaczy, natomiast konstrukcję stalową dla dachów maszynowni i kotłowni oraz ścian szczytów; W latach ostatnich dzięki wprowadzeniu przy budowie elektrowni metody deskowań ślizgowych, dobór materiału może być inny (uprawnienia budowlane). Wszystkie słupy projektuje się w konstrukcji żelbetowej, natomiast główne elementy poziome projektuje się jako stalowe. Na elementy drugorzędne stropów i dachów zastosować prefabrykaty. Szereg elektrowni zostało w Polsce zrealizowan, całkowicie w konstrukcji prefabrykowanej. Trzeba jednak stwierdzić, że rozwój urządzeń technologicznych elektrowni, prowadzący do zmian kompozycji i stałego powiększania budynku, uniemożliwia typizację szkieletu, bez czego prefabrykacja masowa przy użyciu skatalogowanych elementów j możliwa tylko dla konstrukcji drugorzędnych budynku głównego. Natomiast prefabrykacja szkieletu w warunkach polskich może być stosowana jako indywidualna, ze wszystkimi wynikającymi stąd wadami (program egzamin ustny).
Największe obecnie budowane elektrownie polskie, zawierające bloki o mc 200 MW, charakteryzują się dużą powierzchnią zabudowy (ok. 4600 m2) i kubaturą (ok. 170 000 m3) dla jednego bloku. Wskaźniki te pozwalają  główne budynki elektrowni do jednych z największych obiektów budownictwa przemysłowego.

Kotłownia

Na konstrukcję budynku głównego elektrowni zasadniczy wpływ wywie kocioł. Stosowane obecnie duże jednostki kotłowe o wysokości 60 m i więc powodują konieczność wspólnego rozwiązania konstrukcji kotła i kotłowi Przy rozwiązaniu takim dach i ściany opierają się o słupy szkieletu kołowego (opinie o programie).
Równocześnie panująca tendencja do napowietrznego (odkrytego) ustawiań urządzeń technologicznych prowadzi do odsłaniania tylnej ściany kotła, a w niektórych przypadkach również stropu i ścian bocznych kotła. Obudowane pi mieszczenia kotłowni sprowadzają się wtedy do poziomu odżużlania w przyziemiu, poziomu palacza oraz do tych części kotła, gdzie jest konieczna dość częsta obsługa. W niektórych rozwiązaniach słupy szkieletu kotłowego odsuw się poza kocioł, który jest podwieszany do rusztu opierającego się o wierzchołku słupów. Jest to rozwiązanie „z kotłem wiszącym” w przeciwieństwie do wspomnianego poprzednio rozwiązania „z koltem stojącym” (segregator aktów prawnych).

Kotłownie z kotłami stojącymi są z zasady wykonywane w konstrukcji stalowej; żelbetowe wykonuje się fundamenty kotłów i ścian, podest palacze ewentualnie prefabrykowane płyty ścienne i dachowe.
W kotłowniach z kotłami wiszącymi słupy mogą być wykonane w konstrukcji żelbetowej. Jest to możliwe dzięki zastosowaniu przy budowie metody ślizgowej. W metodzie tej grupy po kilka słupów są objęte pomostem roboczym opartym na kratownicach stalowych. Do kratownic podwieszone są tarcze ślizgowe stanowiące właściwe formy. Tarcze o wysokość 120-150 cm są wykonywane z blachy stalowej o grubości 2 mm, wzmocnione, kątownikami (promocja 3 w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !