Blog

20.04.2022

Zmianowanie

Zmianowanie

Zmianowanie - następstwo roślin uprawianych po sobie dostosowane do miejscowych warunków przyrodniczych; po ukończeniu cyklu z. rozpoczyna się od nowa zmianowość - wskaźnik charakteryzujący liczbę zmian pracy w zakładzie przemysłowym zmiany egzokontaktowe - egzomorfizm zmiany endokontaktowe - endomorfizm zmiatacz (w radiochemii) - substancja stosowana do usuwania niepożądanych zanieczyszczeń promieniotwórczych przez ich współstrącanie lub adsorpcję (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zmiatanie rodników - metoda badania wolnych rodników; wychwytywanie wolnych rodników przez różne substancje, zwane zmiataczami wolnych rodników; wolne rodniki tworzą z nimi produkty trwałe, względem których można zastosować klasyczne metody analityczne zmieniacz - modyfikator zmieniak przesuwu taśmy - urządzenie w maszynie do pisania powodujące zmianę kierunku przesuwania się taśmy barwiącej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zmieniak rejestru - klawisz funkcyjny w maszynie do pisania umożliwiający wybór dolnego lub górnego rejestru zmienna - wielkość, która może przyjmować każdą wartość z określonego zbioru wartości  zmienna losowa - wielkość, która może przyjmować z określonymi częstościami względnymi lub prawdopodobieństwami, każdą z wartości należących do określonego zbioru zmienna losowa typu ciągłego - taka zmienna losowa, której dystrybuanta da się przedstawić jako całka jest pewną funkcją nieujemną, którą nazywa się gęstością X zmienna losowa typu dyskretnego - taka zmienna losowa, która może przybierać wartości z przeliczalnego zbioru wartości; wartości te nazywamy punktami skokowymi a ich prawdopodobieństwa skokami (uprawnienia budowlane).

Zmienna losowa zero-jedynkowa

Zmienna losowa zero-jedynkowa - zmienna losowa, która może przyjmować jedynie wartości jeden i zero z dodatnimi prawdopodobieństwami odpowiednio p i 1 –p zmienna niezależna - zob. funkcja n-zmiennych zmienna rzeczywista - zmienna, której wszystkie wartości są liczbami rzeczywistymi zmienna wolna - zob. zmienna związana zmienna zależna - zob. funkcja n-zmiennych zmienna zespolona - zmienna, której wartości są liczbami zespolonymi zmienne kanoniczne - mech. współrzędne uogólnione oraz pędy uogólnione zmiennik indukcyjności (ciągły), wariometr - zestaw dwóch cewek indukcyjnych, którego indukcyjność można zmieniać przez zmianę wzajemnego położenia cewek zmiennik kierowcy - kierowca pojazdu samochodowego, przejmujący pojazd do eksploatacji w następnej zmianie (program egzamin ustny).

Zmiennik napięcia - przyrząd włączany między sieć zasilającą o nie zmieniającym się napięciu i obwód odbiorczy, przeznaczony do zmieniania, w sposób w przybliżeniu ciągły, napięcia doprowadzonego do odbiornika zmiennopłat, konwertoplan - aerodyna o przestawianych (wraz z silnikami) powierzchniach nośnych, mogąca startować i lądować pionowo, jak śmigłowiec, a wykonywać lot poziomy na tej samej zasadzie co samolot zmiękczacz, plastyfikator - substancja ciekła lub stała, trudno lotna, nadająca tworzywom sztucznym odpowiednią miękkość (zmniejszająca twardość), obniżająca temperaturę mięknienia, ułatwiająca przetwórstwo; najczęściej stosuje się estry ftalowe oraz fosforany fenoli (opinie o programie).

Zmiękczanie - wyżarzanie zmiękczające zmiękczanie polimerów - proces mający na celu obniżenie temperatury zeszklenia tworzywa wysokopolimerycznego i nadanie materiałowi sztywnemu własności zbliżonych do kauczuku; osiąga się to przez: dodatek zmiękczaczy, kopolimeryzację lub zmieszanie polimeru sztywnego z miękkim, elastycznym (segregator aktów prawnych).

Zmiękczanie wody - podstawowy proces uzdatniania wody, polegający na usuwaniu soli wapnia i magnezu, tj. głównych składników, powodujących twardość wody, przez przeprowadzenie ich w trudno rozpuszczalne, wytrącające się związki zmiotka - miękka szczotka ręczna do zmiatania resztek masy formierskiej, np. z powierzchni podziału formy (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami