Zmiany dla kandydatów do zawodu architekta

 
Zmiany dla kandydatów do zawodu architekta

Droga do zawodu architekta nie jest łatwa. Najpierw trzeba ukończyć pięcioletnie studia kończące się nadaniem tytułu magistra inżyniera architektury. W następnej kolejności trzeba odbyć co najmniej trzyletnią praktykę w zawodzie architekta i zostać członkiem Izby Architektów (uprawnienia budowlane). W roku 2017 nastąpiły też pewne zmiany dla kandydatów chcących zdobyć ten zawód. Przed rokiem 2017 procedura nadawania uprawnień budowlanych architektom oraz inżynierom była taka sama. Obecnie architekt uprawnienia zdobywa w postaci dwustopniowej. Nowelizacja poszerza ponadto uprawnienia architekta. Architekt może również pełnić funkcję kierownika budowy. Zmienił się również okres odbycia praktyk. Jakie wymogi trzeba spełnić by zostać architektem? Pierwszym podstawowym wymogiem jest zdobycie odpowiedniego wykształcenia (segregator aktów prawnych). Kandydat na architekta musi więc ukończyć studia architektoniczne pierwszego i drugiego stopnia. Następnie powinien odbyć sześciomiesięczną praktykę z zakresu wykonywania projektów inwestycyjnych oraz opracowań projektowych. Kolejny krok to zdanie egzaminu z teorii przepisów prawnych oraz z praktyki zastosowania zdobytej wiedzy.

 

Wszystkie te wymogi należy wypełnić jeśli architekt stara się o uprawnienia pierwszego stopnia. Sprawą oczywistą jest więc to, że zdobycie uprawnień drugiego stopnia jest możliwe dopiero wtedy gdy kandydat zdobędzie uprawnienia pierwszego stopnia. Kolejnym krokiem do zdobycia jeszcze większych uprawnień jest odbycie półtorarocznej praktyki projektowej oraz półroczne praktyki na budowie. Zdobyta wiedza oraz umiejętności na praktykach będą ponadto weryfikowane przez Krajową Radę Izby Architektów. Na koniec, tak jak przy uprawnieniach pierwszego stopnia należy zdać egzamin ustny oraz pisemny (promocja 3 w 1). Dlaczego droga do zdobycia uprawnień architektonicznych jest tak długa? Według eksperta z Krajowej Komisji Kwalifikacyjnej Izby Architektów mnóstwo uczelni wyższych kształci przyszłych architektów na niedostatecznym poziomie. Konstruktor właściwą wiedzę oraz umiejętności zdobywa dopiero poprzez praktyki zawodowe.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami