Znajomość stosownych przepisów


W naszym kraju zdobycie uprawnień budowlanych oznacza, że posiadająca je osoba, może zajmować się w sposób profesjonalny i zarobkowy, przeprowadzaniem inwestycji w nieruchomościach o różnej powierzchni oraz rozmaitym przeznaczeniu. W Polsce uprawnienia budowlane są przyznawane osobom, które przejdą niełatwą drogę, mającą na celu ostatecznie zdanie egzaminu. Wszystkimi procedurami zajmuje się komisja kwalifikacyjna Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa, który troszczy się o to, aby prawo do zajmowania się pracami w architekturze miały odpowiednie osoby.

 

Znajomość stosownych przepisów prawa może doprowadzić do zdobycia pełnych lub częściowych uprawień budowlanych. O ile w pierwszym przypadku fachowiec zajmuje się realizację inwestycji w sposób samodzielny od początku do końca, bez względu na wielkość obiektu, o tyle przy częściowych uprawnieniach, już tak nie jest. Ograniczenie może dotyczyć powierzchni nieruchomości, albo zakresu prac, jakimi może zajmować się taki specjalista.


Osoby z ograniczonymi uprawnieniami muszą spełnić mniejsze wymogi pod kątem wykształcenia, natomiast obiekty, jakimi może się zajmować, są dokładnie przedstawione w przepisach prawa. Bez względu na zakres praw do realizacji inwestycji, ważne jest to, ażeby posiadający je osoby byli odpowiedzialni na każdym etapie swojej działalności zawodowej.


Niezwykle istotne jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji i zapoznawanie się ze zmianami, jakie pojawiają się przecież w przepisach prawa budowlanego. Bez aktualizacji swojej wiedzy, można popełniać błędy, co byłoby absolutnie niewyobrażalne.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !