Blog

Popiół lotny zdjęcie nr 10
30.05.2018

Znajomość stosownych przepisów

W artykule znajdziesz:

Znajomość stosownych przepisów


W naszym kraju zdobycie uprawnień budowlanych oznacza, że posiadająca je osoba, może zajmować się w sposób profesjonalny i zarobkowy, przeprowadzaniem inwestycji w nieruchomościach o różnej powierzchni oraz rozmaitym przeznaczeniu. W Polsce uprawnienia budowlane są przyznawane osobom, które przejdą niełatwą drogę, mającą na celu ostatecznie zdanie egzaminu. Wszystkimi procedurami zajmuje się komisja kwalifikacyjna Samorządu Zawodowego Inżynierów Budownictwa, który troszczy się o to, aby prawo do zajmowania się pracami w architekturze miały odpowiednie osoby.

 

Znajomość stosownych przepisów prawa może doprowadzić do zdobycia pełnych lub częściowych uprawień budowlanych. O ile w pierwszym przypadku fachowiec zajmuje się realizację inwestycji w sposób samodzielny od początku do końca, bez względu na wielkość obiektu, o tyle przy częściowych uprawnieniach, już tak nie jest. Ograniczenie może dotyczyć powierzchni nieruchomości, albo zakresu prac, jakimi może zajmować się taki specjalista.


Osoby z ograniczonymi uprawnieniami muszą spełnić mniejsze wymogi pod kątem wykształcenia, natomiast obiekty, jakimi może się zajmować, są dokładnie przedstawione w przepisach prawa. Bez względu na zakres praw do realizacji inwestycji, ważne jest to, ażeby posiadający je osoby byli odpowiedzialni na każdym etapie swojej działalności zawodowej.


Niezwykle istotne jest ciągłe podnoszenie swoich kwalifikacji i zapoznawanie się ze zmianami, jakie pojawiają się przecież w przepisach prawa budowlanego. Bez aktualizacji swojej wiedzy, można popełniać błędy, co byłoby absolutnie niewyobrażalne.

Najnowsze wpisy

14.06.2024
Popiół lotny zdjęcie nr 11
Budownictwo osób fizycznych a uprawnienia budowlane

Do 2015 roku Komisja Kwalifikacyjna PIIB stosowała interpretację opartą na rozporządzeniu Ministra Regionalnego i Budownictwa z 1991 roku. Zgodnie z…

14.06.2024
Popiół lotny zdjęcie nr 12
Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej

Uprawnienia budowlane w specjalności drogowej w Polsce wymagane jest dla osób, które zamierzają samodzielnie kierować robotami drogowymi. Aby uzyskać takie…

Popiół lotny zdjęcie nr 15 Popiół lotny zdjęcie nr 16 Popiół lotny zdjęcie nr 17
Popiół lotny zdjęcie nr 18
Popiół lotny zdjęcie nr 19 Popiół lotny zdjęcie nr 20 Popiół lotny zdjęcie nr 21
Popiół lotny zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Popiół lotny zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Popiół lotny zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Popiół lotny zdjęcie nr 31 Popiół lotny zdjęcie nr 32 Popiół lotny zdjęcie nr 33
Popiół lotny zdjęcie nr 34
Popiół lotny zdjęcie nr 35 Popiół lotny zdjęcie nr 36 Popiół lotny zdjęcie nr 37
Popiół lotny zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Popiół lotny zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Popiół lotny zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami