Blog

20.04.2022

Zrąb

Zrąb

Zrąb - podłużna wyniesiona część skorupy ziemskiej ograniczona równoległymi uskokami zrąb - ocios zrąb atomowy - rdzeń atomowy zrąb szybu - przypowierzchniowa krawędź obudowy szybu zrębki - drewno rozdrobnione w rębakach, stanowiące półfabrykat do chemicznego przerobu: produkcji celulozy, masy papierniczej itd. zrębnica - pionowa ściana z płyt stalowych wokół łuku ładunkowego, której wysokość warunkują względy wytrzymałościowe i eksploatacyjne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zrębnik - zakończenie górnej krawędzi zrębnicy w postaci kształtownika do usztywnienia zrębnicy i umieszczenia desek lukowych zroby - wyeksploatowana część złoża kopaliny użytecznej zrozumiałość - prawdopodobieństwo poprawnego zrozumienia przekazywanych elementów lingwistycznych mowy o określonym znaczeniu semantycznym (tj. wyrazów) lub logicznym (tj. zdań) zrównanie stokowe - pedyment zryw samochodu - zdolność samochodu do rozwijania określonych przyspieszeń zrywarka - maszyna do prób wytrzymałościowych na rozciąganie zrywarka - maszyna do spulchniania gruntów spoistych i zrywania nawierzchni drogowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zrywka drewna - przemieszczenie drewna od miejsca pozyskania przy pniu do miejsca załadunku na środek transportowy zrzez - cięta część pędu do sadzenia w celu reprodukcji wegetatywnej zrzut - zrzucenie przedmiotów (np. sprzętu bojowego, zaopatrzenia) z samolotów na spadochronach nad określonym terenem zrzut jałowy - w elektrowniach wodnych - przepływ niewykorzystany energetycznie, przekraczający przełyk elektrowni, który ze względu na układ warunków hydrologicznych (np. przejście fali powodziowej) musi być odprowadzony ze zbiornika (uprawnienia budowlane).

Zrzutnik bomb, wyrzutnik bomb - urządzenie na samolocie bojowym, które zwalnia uchwyty zamocowujące bomby umożliwiając zrzucenie tych bomb w odpowiedniej chwili i w żądanej kolejności zrzutowisko - rejon wyznaczony do wykonania zrzutu zrzyn - odpad drewna powstały przy produkcji obrzynanych materiałów tartych zrzynanie - mizdrowanie na krąglaku z równoczesnym ścinaniem miejscowych zgrubień skóry zsuw - osuwisko zsuwnia - przenośnik ślizgowy zsypnia - przenośnik grawitacyjny ślizgowy do ciał sypkich (program egzamin ustny).

Komin zsypny

Zsypnia komin zsypny - wyrobisko o dostatecznie dużym nachyleniu (50-90°) umożliwiającym staczanie lub spadanie urobku własnym ciężarem na niższy poziom, w razie potrzeby obudowane i opatrzone zamknięciem wylotu zszywanie drewna, klamrowanie - łączenie elementów drewnianych przez dociśnięcie ich do siebie i wciśnięcie w boki tych elementów klamry metalowej z drutu lub wąskiej taśmy zszywarka drutowa - maszyna do łączenia klamrami z drutu części przedmiotów drewnianych, głównie różnego rodzaju skrzyń zszywarka introligatorska, blokówka - maszyna introligatorska do zszywania klamerkami z drutu stalowego lub nićmi (niciarka) bloków książek i broszur, czasopism, zeszytów itp. (opinie o programie).

Zszywarka taśmy - przyrząd do zszywania końców taśmy przenośnikowej przez wciskanie i zaginanie spinek zszywka - klamra z drutu introligatorskiego łącząca (spinająca) kartki w składce lub we wkładzie albo składki we wkładzie zużycie ekonomiczne {środków trwałych) - zmniejszanie się wartości użytkowej środków trwałych w miarę upływu czasu wskutek wprowadzania postępu technicznego przy produkcji nowych urządzeń (segregator aktów prawnych).

Zużycie fizyczne (środków trwałych) - zmiany struktury, zniekształcenia i ubytki materiału, z którego są wykonane elementy środków trwałych zużycie jednostkowe paliwa - ilość paliwa (w gramach) zużywanego przez silnik w ciągu godziny na 1 jednostkę pracy efektywnej, przy stałej prędkości obrotowej; (2) mol. ilość paliwa zużywanego przez pojazd samochodowy w litrach na 100 km, w ściśle określonych warunkach drogowych zużycie ścierne - ubytek materiału na współpracujących powierzchniach elementów maszyn wskutek tarcia (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami