Blog

Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 10
20.04.2022

Zrąb

W artykule znajdziesz:

Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 11
Zrąb

Zrąb - podłużna wyniesiona część skorupy ziemskiej ograniczona równoległymi uskokami zrąb - ocios zrąb atomowy - rdzeń atomowy zrąb szybu - przypowierzchniowa krawędź obudowy szybu zrębki - drewno rozdrobnione w rębakach, stanowiące półfabrykat do chemicznego przerobu: produkcji celulozy, masy papierniczej itd. zrębnica - pionowa ściana z płyt stalowych wokół łuku ładunkowego, której wysokość warunkują względy wytrzymałościowe i eksploatacyjne (program uprawnienia budowlane na komputer).

Zrębnik - zakończenie górnej krawędzi zrębnicy w postaci kształtownika do usztywnienia zrębnicy i umieszczenia desek lukowych zroby - wyeksploatowana część złoża kopaliny użytecznej zrozumiałość - prawdopodobieństwo poprawnego zrozumienia przekazywanych elementów lingwistycznych mowy o określonym znaczeniu semantycznym (tj. wyrazów) lub logicznym (tj. zdań) zrównanie stokowe - pedyment zryw samochodu - zdolność samochodu do rozwijania określonych przyspieszeń zrywarka - maszyna do prób wytrzymałościowych na rozciąganie zrywarka - maszyna do spulchniania gruntów spoistych i zrywania nawierzchni drogowych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zrywka drewna - przemieszczenie drewna od miejsca pozyskania przy pniu do miejsca załadunku na środek transportowy zrzez - cięta część pędu do sadzenia w celu reprodukcji wegetatywnej zrzut - zrzucenie przedmiotów (np. sprzętu bojowego, zaopatrzenia) z samolotów na spadochronach nad określonym terenem zrzut jałowy - w elektrowniach wodnych - przepływ niewykorzystany energetycznie, przekraczający przełyk elektrowni, który ze względu na układ warunków hydrologicznych (np. przejście fali powodziowej) musi być odprowadzony ze zbiornika (uprawnienia budowlane).

Zrzutnik bomb, wyrzutnik bomb - urządzenie na samolocie bojowym, które zwalnia uchwyty zamocowujące bomby umożliwiając zrzucenie tych bomb w odpowiedniej chwili i w żądanej kolejności zrzutowisko - rejon wyznaczony do wykonania zrzutu zrzyn - odpad drewna powstały przy produkcji obrzynanych materiałów tartych zrzynanie - mizdrowanie na krąglaku z równoczesnym ścinaniem miejscowych zgrubień skóry zsuw - osuwisko zsuwnia - przenośnik ślizgowy zsypnia - przenośnik grawitacyjny ślizgowy do ciał sypkich (program egzamin ustny).

Komin zsypny

Zsypnia komin zsypny - wyrobisko o dostatecznie dużym nachyleniu (50-90°) umożliwiającym staczanie lub spadanie urobku własnym ciężarem na niższy poziom, w razie potrzeby obudowane i opatrzone zamknięciem wylotu zszywanie drewna, klamrowanie - łączenie elementów drewnianych przez dociśnięcie ich do siebie i wciśnięcie w boki tych elementów klamry metalowej z drutu lub wąskiej taśmy zszywarka drutowa - maszyna do łączenia klamrami z drutu części przedmiotów drewnianych, głównie różnego rodzaju skrzyń zszywarka introligatorska, blokówka - maszyna introligatorska do zszywania klamerkami z drutu stalowego lub nićmi (niciarka) bloków książek i broszur, czasopism, zeszytów itp. (opinie o programie).

Zszywarka taśmy - przyrząd do zszywania końców taśmy przenośnikowej przez wciskanie i zaginanie spinek zszywka - klamra z drutu introligatorskiego łącząca (spinająca) kartki w składce lub we wkładzie albo składki we wkładzie zużycie ekonomiczne {środków trwałych) - zmniejszanie się wartości użytkowej środków trwałych w miarę upływu czasu wskutek wprowadzania postępu technicznego przy produkcji nowych urządzeń (segregator aktów prawnych).

Zużycie fizyczne (środków trwałych) - zmiany struktury, zniekształcenia i ubytki materiału, z którego są wykonane elementy środków trwałych zużycie jednostkowe paliwa - ilość paliwa (w gramach) zużywanego przez silnik w ciągu godziny na 1 jednostkę pracy efektywnej, przy stałej prędkości obrotowej; (2) mol. ilość paliwa zużywanego przez pojazd samochodowy w litrach na 100 km, w ściśle określonych warunkach drogowych zużycie ścierne - ubytek materiału na współpracujących powierzchniach elementów maszyn wskutek tarcia (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

12.07.2024
Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 12
Jak zdobyć uprawnienia budowlane konserwatorskie?

Uprawnienia budowlane konserwatorskie mają fundamentalne znaczenie w zakresie ochrony dziedzictwa kulturowego. Ich posiadanie umożliwia nadzór oraz prowadzenie prac budowlanych przy…

12.07.2024
Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 13
Czy warto zrobić kurs na uprawnienia budowlane?

Wielu przyszłych inżynierów i architektów zastanawia się, czy warto zainwestować czas i pieniądze w kurs przygotowujący do egzaminu na uprawnienia…

Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 16 Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 17 Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 18
Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 19
Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 20 Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 21 Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 22
Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 32 Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 33 Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 34
Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 35
Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 36 Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 37 Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 38
Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Wpływ na odchyłki uprawnienia budowlane zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami