Blog

09.08.2018

Zsypy w budynkach mieszkalnych

W artykule znajdziesz:

Zsypy w budynkach mieszkalnych


Zsypy w budynkach mieszkalnych
Zsyp jest to urządzenie zamontowane wewnątrz obiektów budowlanych / budynków mieszkalnych. Jednak jest on spotykany przede wszystkich w starszych typach bloków. Ze względu na higienę, czystość oraz problem z rozprzestrzenianiem się owadów i gryzoni obecnie deweloperzy rezygnują z ich montażu.
Każdy zsyp musi być wyposażony w górna i dolną komorę. Nad najwyżej położonym otworem zsypu znajduje się górna komora zsypu. Zazwyczaj jest ona wyposażona w urządzenia do czyszczenia zsypu. Montaż i warunki jakie musi spełniać każdy zsyp są ściśle określone w odpowiednim rozporządzeniu i przepisach budowlanych.
Administracja budynku, w którym znajduje się zsyp powinna przestrzegać norm prawnych dotyczących utrzymania czystości tego urządzenia. Niezmiernie ważna jest dezynfekcja urządzenia zsypowego, zapobiega ona bowiem wylęganiu się i rozprzestrzenianiu wszelkiego rodzaju robactwa, żerującego na resztach pokarmów. Mowa przykładowo o karaluchach.
Dezynfekcja urządzenia zsypowego jest przeprowadzana najczęściej przez wyspecjalizowane firmy, profesjonalnie zajmujące się czyszczeniem tych urządzeń. Firmy te posiadają specjalistyczny sprzęt umożliwiający wykonanie takiej usługi.
Jednak z popularnych metod dezynfekcji urządzenia zsypowego jest mycie go pod bardzo wysokim ciśnieniem z wykorzystaniem specjalnie myjących szczotek i preparatów chemicznych nie zagrażających zdrowiu ludzi.
Podczas mycia zsypu myte są również wszystkie szuflady zsypowe oraz dolna i górna komora.
Mycie szybu zsypowego usuwa z niego cały fetor wydzielany przez bakterie i drobnoustroje, który osadziły się w nim na wyrzucanych śmieciach. Dezynfekcja natomiast usuwa, eliminuje i zapobiegania rozmnażaniu się i rozchodzeniu się po całym budynku insektom tam zgromadzonym.
Najczęściej w ostatniej fazie dezynfekcji urządzenia zsypowego nanoszony jest specjalny płynny środek zrobiony na bazie polimerów uniemożliwiający osadzanie się nieczystości na ścianach zsypu podczas jego dalszego użytkowania.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami