Żużel pienisty

Żużel pienisty

Żużel pienisty otrzymywany jest w bryłach o średnicy około 30 cm przez ostudzenie małą ilością wody strumienia płynnego żużla o stosownym składzie chemicznym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Z wyglądu i właściwości żużel pienisty zbliżony jest do naturalnego pumeksu. Po przepuszczeniu przez łamacze uzyskuje się kruszywo wielofrakcjowe o strukturze gąbczastej, krawędziach ostrych, połysku częściowo szklistym, częściowo matowym, stanowiące dobry materiał do produkcji lekkich betonów jako elementów ściennych i konstrukcyjnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Żużle granulowane otrzymywane są przy raptownym ostudzaniu płynnego żużla bądź silniejszym strumieniem zimnej wody, bądź przez rozdrobnienie strumieniem pary wodnej i sprężonego powietrza.

Granulacja wodna ma nad granulacją powietrzną tę wyższość, że usuwa z żużla części siarki i daje żużel lekki, bardzo porowaty o zawartości porów do 50% i wyżej; ujemną natomiast stroną jest znaczna zawartość wody, co pociąga za sobą konieczność suszenia kruszywa granulowanego przed dalszym użyciem (uprawnienia budowlane).

Żużle granulowane

Żużle granulowane stanowią materiał lekki, porowaty, sypki o wymiarach ziarn od zera do 6-1-7 mm; największa ilość ziarn (50—70%) ma wymiar l-r-2 mm, z rzadka trafiają się ziarna kilkucentymetrowe (program egzamin ustny). Ciężar objętościowy żużla granulowanego luźno nasypanego wynosi po należytym wysuszeniu około 0,5 T/m3. Żużle granulowane służą jako cenny materiał do produkcji cementów hutniczych i żużlowych spoiw wzbudzonych oraz jako kruszywo do lekkich betonów (opinie o programie).

Przydatność żużla granulowanego do poszczególnych celów technicznych zależy w dużej mierze od rodzaju i przebiegu granulacji oraz od procentowej zawartości i wzajemnego stosunku głównych składników chemicznych CaO, SiO i A1203 mających właściwości wiążące. Uboczne składniki zawarte w granulowanym żużlu, jak tlenki żelaza, siarka i magnez, nie wywierają poważniejszego wpływu na własność wiązania, natomiast mangan wywiera wpływ ujemny. Żużle granulowane bywają zasadowe lub kwaśne. Rozróżnia się je tzw. wskaźnikiem zasadowości M (segregator aktów prawnych).

Zgodnie z wymienioną normą, wskaźnik aktywności powinien się mieścić w granicach 2-5, zaś wskaźnik zasadowości — 0,95. W niektórych krajach do produkcji cementów żużlowych stosowane są również żużle kwaśne, dla których M>0,7; są one jednak mniej korzystne od zasadowych, gdyż wymagają znaczniejszego dodatku wapna (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !