Żużel pienisty

Żużel pienisty

Żużel pienisty otrzymywany jest w bryłach o średnicy około 30 cm przez ostudzenie małą ilością wody strumienia płynnego żużla o stosownym składzie chemicznym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Z wyglądu i właściwości żużel pienisty zbliżony jest do naturalnego pumeksu. Po przepuszczeniu przez łamacze uzyskuje się kruszywo wielofrakcjowe o strukturze gąbczastej, krawędziach ostrych, połysku częściowo szklistym, częściowo matowym, stanowiące dobry materiał do produkcji lekkich betonów jako elementów ściennych i konstrukcyjnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Żużle granulowane otrzymywane są przy raptownym ostudzaniu płynnego żużla bądź silniejszym strumieniem zimnej wody, bądź przez rozdrobnienie strumieniem pary wodnej i sprężonego powietrza.

Granulacja wodna ma nad granulacją powietrzną tę wyższość, że usuwa z żużla części siarki i daje żużel lekki, bardzo porowaty o zawartości porów do 50% i wyżej; ujemną natomiast stroną jest znaczna zawartość wody, co pociąga za sobą konieczność suszenia kruszywa granulowanego przed dalszym użyciem (uprawnienia budowlane).

Żużle granulowane

Żużle granulowane stanowią materiał lekki, porowaty, sypki o wymiarach ziarn od zera do 6-1-7 mm; największa ilość ziarn (50—70%) ma wymiar l-r-2 mm, z rzadka trafiają się ziarna kilkucentymetrowe (program egzamin ustny). Ciężar objętościowy żużla granulowanego luźno nasypanego wynosi po należytym wysuszeniu około 0,5 T/m3. Żużle granulowane służą jako cenny materiał do produkcji cementów hutniczych i żużlowych spoiw wzbudzonych oraz jako kruszywo do lekkich betonów (opinie o programie).

Przydatność żużla granulowanego do poszczególnych celów technicznych zależy w dużej mierze od rodzaju i przebiegu granulacji oraz od procentowej zawartości i wzajemnego stosunku głównych składników chemicznych CaO, SiO i A1203 mających właściwości wiążące. Uboczne składniki zawarte w granulowanym żużlu, jak tlenki żelaza, siarka i magnez, nie wywierają poważniejszego wpływu na własność wiązania, natomiast mangan wywiera wpływ ujemny. Żużle granulowane bywają zasadowe lub kwaśne. Rozróżnia się je tzw. wskaźnikiem zasadowości M (segregator aktów prawnych).

Zgodnie z wymienioną normą, wskaźnik aktywności powinien się mieścić w granicach 2-5, zaś wskaźnik zasadowości — 0,95. W niektórych krajach do produkcji cementów żużlowych stosowane są również żużle kwaśne, dla których M>0,7; są one jednak mniej korzystne od zasadowych, gdyż wymagają znaczniejszego dodatku wapna (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !