Blog

Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 10
20.01.2020

Żużel pienisty

W artykule znajdziesz:

Żużel pienisty

Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 11
Żużel pienisty

Żużel pienisty otrzymywany jest w bryłach o średnicy około 30 cm przez ostudzenie małą ilością wody strumienia płynnego żużla o stosownym składzie chemicznym (program uprawnienia budowlane na komputer).

Z wyglądu i właściwości żużel pienisty zbliżony jest do naturalnego pumeksu. Po przepuszczeniu przez łamacze uzyskuje się kruszywo wielofrakcjowe o strukturze gąbczastej, krawędziach ostrych, połysku częściowo szklistym, częściowo matowym, stanowiące dobry materiał do produkcji lekkich betonów jako elementów ściennych i konstrukcyjnych (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Żużle granulowane otrzymywane są przy raptownym ostudzaniu płynnego żużla bądź silniejszym strumieniem zimnej wody, bądź przez rozdrobnienie strumieniem pary wodnej i sprężonego powietrza.

Granulacja wodna ma nad granulacją powietrzną tę wyższość, że usuwa z żużla części siarki i daje żużel lekki, bardzo porowaty o zawartości porów do 50% i wyżej; ujemną natomiast stroną jest znaczna zawartość wody, co pociąga za sobą konieczność suszenia kruszywa granulowanego przed dalszym użyciem (uprawnienia budowlane).

Żużle granulowane

Żużle granulowane stanowią materiał lekki, porowaty, sypki o wymiarach ziarn od zera do 6-1-7 mm; największa ilość ziarn (50—70%) ma wymiar l-r-2 mm, z rzadka trafiają się ziarna kilkucentymetrowe (program egzamin ustny). Ciężar objętościowy żużla granulowanego luźno nasypanego wynosi po należytym wysuszeniu około 0,5 T/m3. Żużle granulowane służą jako cenny materiał do produkcji cementów hutniczych i żużlowych spoiw wzbudzonych oraz jako kruszywo do lekkich betonów (opinie o programie).

Przydatność żużla granulowanego do poszczególnych celów technicznych zależy w dużej mierze od rodzaju i przebiegu granulacji oraz od procentowej zawartości i wzajemnego stosunku głównych składników chemicznych CaO, SiO i A1203 mających właściwości wiążące. Uboczne składniki zawarte w granulowanym żużlu, jak tlenki żelaza, siarka i magnez, nie wywierają poważniejszego wpływu na własność wiązania, natomiast mangan wywiera wpływ ujemny. Żużle granulowane bywają zasadowe lub kwaśne. Rozróżnia się je tzw. wskaźnikiem zasadowości M (segregator aktów prawnych).

Zgodnie z wymienioną normą, wskaźnik aktywności powinien się mieścić w granicach 2-5, zaś wskaźnik zasadowości — 0,95. W niektórych krajach do produkcji cementów żużlowych stosowane są również żużle kwaśne, dla których M>0,7; są one jednak mniej korzystne od zasadowych, gdyż wymagają znaczniejszego dodatku wapna (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

15.07.2024
Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 12
Specjalność wyburzeniowa - uprawnienia budowlane

Pozwolenie na rozbiórkę jest rodzajem pozwolenia, które daje prawo do wykonywania prac związanych z rozbiórką budynków. W Polsce, aby uzyskać…

15.07.2024
Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 13
Konstruktor uprawnienia budowlane

W dziedzinie budownictwa kluczową rolę odgrywa projektant konstrukcji, który odpowiada za projektowanie budynków z uwzględnieniem ich wytrzymałości, stabilności i bezpieczeństwa.…

Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 16 Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 17 Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 18
Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 19
Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 20 Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 21 Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 22
Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 32 Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 33 Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 34
Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 35
Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 36 Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 37 Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 38
Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Stropy typu Aikarmanu zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami