Zużycie farby

Zużycie farby

Farbę epoksydową miniową po uprzednim wymieszaniu do jednorodnej konsystencji, miesza się z utwardzaczem poliamidowym (symbol 8222-897-000) w stosunku wagowym: 100 części farby i 18 części utwardzacza (program uprawnienia budowlane na komputer).
Po 1-P2 godz od wymieszania składników farba olejna nadaje się do użycia. Należy ją zużyć w ciągu 12 godz. Farbę nakłada się na suche i oczyszczone podłoże stalowe za pomocą pędzla. Następne warstwy powłoki można nakładać po 24 godz. Do rozcieńczenia farby należy używać wyłącznie rozcieńczalnika do wyrobów epoksydowych o symbolu 8154-000-000.
Zużycie farby: z 1 1 otrzymuje się ok. 17 m2 powierzchni przy jednokrotnym malowaniu.

Farba epoksydowa miniowa zawiera składniki wybitnie toksyczne i palne. Utwardzacz działa na skórę parząco. Nieutwardzone wyroby epoksydowe mogą wywołać reakcje alergiczne. Przy pracy należy zapewnić dobrą wentylację. Pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież ochronną, rękawice gumowe i okulary. Z uwagi na toksyczność i palność wyrobu, jak również rozpuszczalników służących do mycia sprzętu i narzędzi, przy pracy należy ściśle przestrzegać przepisów bhp i p.poż.
Farba epoksydowa czerwona tlenkowa stanowi zawiesinę pigmentów w roztworze żywicy epoksydowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Jest to farba dwuskładnikowa, chemo- utwardzalna, która utwardza się po zmieszaniu w odpowiednim stosunku z utwardzaczem poliamidowym.

Farba tworzy powłokę półmatową, barwy czerwonej, o dobrej przyczepności do stali i znacznej odporności chemicznej. Stosowana jako podkład przeciwrdzewny zwiększa własności ochronne zestawów epoksydowych.
Wg badań Instytutu Farb i Lakierów w Gliwicach farba epoksydowa czerwona tlenkowa przygotowana do malowania (tzn. zmieszana z utwardzaczem) powinna posiadać właściwości.
Farbę epoksydową czerwoną tlenkową stosuje się do wytwarzania warstwy gruntującej w zestawach epoksydowych. Zestawy te używane są do ochrony konstrukcji stalowych i żeliwnych pracujących w atmosferze gazów, par i cieczy o charakterze alkalicznym lub słabo kwaśnym (uprawnienia budowlane).

Symbol koloru jasnoszarego

W środowisku o podwyższonej agresywności polecane jest stosowanie dwóch warstw farby 7422-000-250. Nie stosuje się powłok z farby epoksydowej czerwonej tlenkowej w formie samodzielnych wymalowań. Przed przystąpieniem do malowania farbą epoksydową czerwoną tlenkową należy ją wymieszać, a następnie dodać do niej utwardzacz poliamidowy (symbol 8222-897-000) w stosunku wagowym: 77 części farby i 23 części utwardzacza poliamidowego. Farba powinna być wymieszana z utwardzaczem na 2 godz przed przystąpieniem do malowania (program egzamin ustny). Należy ją zużyć w ciągu 12 godz.
Farbę należy nakładać na powierzchnie suche i oczyszczone (do I stopnia oczyszczenia) za pomocą pędzla, pistoletu lub przez zanurzenie. Następne warstwy nakłada się po 24 godzinach od zagruntowania farbą epoksydową czerwoną tlenkową. Do rozcieńczania farby należy używać wyłącznie rozcieńczalnika do wyrobów epoksydowych o symbolu 8154-000-000.

Zużycie farby: z 1 1 farby otrzymuje się ok. 7 m2 powierzchni przy jednokrotnym malowaniu (opinie o programie).
Farba epoksydowa zawiera składniki toksyczne i palne. Utwardzacz działa na skórę parząco. Nieutwardzone wyroby epoksydowe mogą wywoływać reakcje alergiczne. Przy pracy należy zapewnić dobrą wentylację. Pracownicy powinni przestrzegać przepisów bhp i p.poż. jak przy pracy z farbą podkładową epoksydową miniową.

Farba podkładowa epoksydowa 7422-000-860 jest wyrobem dwuskładnikowym: składnik podstawowy A jest zawiesiną pigmentów i wypełniaczy w roztworze żywicy epoksydowej, a składnik B — utwardzaczem. Utwardzacz może być poliamidowy lub addukt aminowy. Symbol koloru jasnoszarego - 860. Do wyrobów epoksydowych stosuje się utwardzacz poliamidowy (8222-897-000) lub utwardzacz addukt aminowy do wyrobów epoksydowych o symbolu 8222-896-000 (segregator aktów prawnych).

Farbę przygotowuje się na 2 godziny przed użyciem. Składniki A i B miesza się w następujących proporcjach:
- składnik A (podstawowy) - 77 części wagowych i składnik B - utwardzacz poliamidowy 8222-897-000 - 23 części wagowe lub
- składnik A (podstawowy) - 75 części wagowych i składnik B - utwardzacz addukt aminowy 8222-896-000 - 25 części wagowych. Farbę po wymieszaniu składników należy zużyć w ciągu 12 godzin (promocja 3 w 1).

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !