Blog

Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 10
23.07.2020

Zwiększanie ciężaru przegrody

W artykule znajdziesz:

Zwiększanie ciężaru przegrody

Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 11
Zwiększanie ciężaru przegrody

Zwiększanie ciężaru przegrody jest efektywne tylko do pewnych granic.  Zwiększenie ciężaru z 420 do 550 kG/m2 nie wpłynęło na zwiększenie izolacyjności przegrody, lecz wręcz przeciwnie, spowodowało jej zmniejszenie w paśmie częstotliwości powyżej 500 Hz (program uprawnienia budowlane na komputer).
Jak z tego wynika, obliczenie akustycznej izolacyjności właściwej przegród z betonów z wypełniaczami organicznymi jest bardzo utrudnione. Z tych względów charakterystyki izolacyjności takich przegród należy wyznaczać za pomocą pomiarów akustycznych.

Wpływ rozwiązań konstrukcyjnych na izolacyjność akustyczną przegród
Z uwagi na izolacyjność akustyczną, przegrody z betonów lekkich wymagają tynkowania. Szpachlowanie lub płynna tapeta mają minimalny wpływ na akustyczną izolacyjność przegród z lekkich betonów w ogóle, a z komórkowych w szczególności. Komory powietrzne w pojedynczych przegrodach powodują - na ogół - pogorszenie ich izolacyjności. Efekt ten może być częściowo lub całkowicie wyeliminowany przez wypełnienie komór materiałem silnie pochłaniającym energię dźwiękową (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Zwiększenie akustycznej izolacyjności właściwej przegród pojedynczych, wykonanych z betonów lekkich jest możliwe przez dostawienie lub przymocowanie do nich (jednostronnie lub dwustronnie) dodatkowej ścianki izolacyjnej lub wykonanie na niej okładziny z tynku, albo podobnej, na warstwie materiału dźwiękochłonnego (np. na macie z wełny szklanej).
Stosowanie przegród z betonów lekkich w postaci dodatkowych ścianek może służyć do zwiększenia izolacyjności przegród ciężkich.

Właściwości izolacyjne stropów charakteryzuje ich izolacyjność na dźwięki powietrzne, w zasadzie identycznie jak w przypadku ścian, oraz tłumienie przez strop dźwięków uderzeniowych.

Tłumienie dźwięków uderzeniowych

Tłumienie dźwięków uderzeniowych przez strop bez warstw izolacyjnych jest ściśle zależne od konstrukcji stropu i własności fizycznych materiału (uprawnienia budowlane). Jest ono na ogół gorsze, niż w przypadku stropów ciężkich, co należy odpowiednio uwzględnić w projektowaniu. Porównanie pod tym względem stropów z betonów kruszywowych. Na uwagę zasługuje fakt, że wypełnianie stropów ciężkich betonami komórkowymi poprawia znacznie akustyczne własności płyty stropowej, przy jednoczesnym zmniejszeniu jej ciężaru, jak to ma miejsce w stropach typu WUF (program egzamin ustny).

Tłumienie dźwięków uderzeniowych przez ten sam układ podłogi warstwowej jest różne na różnych stropach i zależy ściśle od konstrukcji stropu.
Przyrost tłumienia na stropach z betonów lekkich wydaje się być większy niż na stropach z betonów ciężkich.
Wpływ pływającej podłogi na akustyczną izolacyjność właściwą i tłumienie dźwięków uderzeniowych stropu perlitobetonowego. Jak z tego wynika, w stropach z lekkich betonów kruszywowych większy przyrost akustycznej izolacyjności właściwej i tłumienia dźwięków uderzeniowych, niż w stropach płytowych z betonów ciężkich. Rów podłogi warstwowe zapewniają stropom z lekkich betonów kruszywowych znaczny przyrost tłumienia dźwięków uderzeniowych (opinie o programie).

Dla każdej konstrukcji stropowej można dobrać optymalny, pod względem izolacji akustycznej, układ warstw, zapewniający największy przyrost akustycznej izolacyjności właściwej i tłumienia dźwięków uderzeniowych (segregator aktów prawnych). Znaczne zwiększenie własności izolacyjnych stropu z lekkich betonów może być uzyskane przez zastosowanie lekkiego podwieszonego sufitu z suchych tynków lub podobnego materiału.

W stropach pustakowych, jak np. z betonów z wypełniaczami organicznymi z komorami niezapełnionymi, występuje większe tłumienie dźwięków uderzeniowych niż w stropach z betonów kruszywowych co jest spowodowane znacznym pochłanianiem energii dźwiękowej w komorach powietrznych stropu, których ścianki charakteryzują się znacznym współczynnikiem pochłaniania dźwięku (promocja 3 w 1).

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 12
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 13
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 16 Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 17 Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 18
Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 19
Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 20 Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 21 Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 22
Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 23

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 24

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 25

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 32 Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 33 Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 34
Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 35
Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 36 Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 37 Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 38
Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 39

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 40

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Pasmo górskie Kordylierów zdjęcie nr 41

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami