Blog

09.12.2021

Zwolnienie zacisku przepony

W artykule znajdziesz:

Zwolnienie zacisku przepony

Zwolnienie zacisku przepony

Zanikowi spoistości przepony można przeciwdziałać, hamując szybkość tego procesu, lecz nie można go całkowicie uniknąć. Regenerację przepony można uzyskać zwiększając docisk, co powoduje wprawdzie zmniejszenie grubości przepony, lecz jednocześnie zwiększenie jej szczelności.
Zwolnienie zacisku przepony wskutek odkształceń konstrukcji (program uprawnienia budowlane na komputer).

Powodem rozluźnienia zacisku płyt dociskowych jest zjawisko skurczu. Rozluźnieniu zacisku można przeciwdziałać stosując takie układy elementów konstrukcji, których odkształcenia wywołują kompresję przepony.
Szczególnie duże usługi oddaje parcie gruntu. Zewnętrzne płyty dociskowe odpowiednio dylatowane stwarzają dzięki parciu gruntu stałe warunki kompresji przepony.
Poniżej podaje się kilka sposobów wyzyskania parcia gruntu.
Wskutek skurczu konstrukcji żelbetowej w kierunku s przepona izolacyjna odsuwa się od ścianki oporowej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Powoduje to jednak przesunięcie w tym samym kierunku masy ziemnej; parcie ziemi G dociska ściankę oporową do konstrukcji. Docisk izolacji wskutek działania parcia gruntu występuje jedynie wówczas, kiedy płyta dociskowa przylega bezpośrednio do gruntu. Jeżeli parcie gruntu przejmuje wystawiona obok ściana oporowa, nie może być ono wyzyskane do kompresji przepony, w tym
przypadku przestrzeń między ścianą oporową a konstrukcją wypełnia się masą betonową (ubijaną, a przy dużej wysokości szczeliny plastyczną) po odkształceniu się konstrukcji.
Są jednak przypadki, że wykorzystanie parcia gruntu jest niemożliwe, gdy płyta dociskowa przylega do ścianki szczelnej. W tych przypadkach wskazane jest betonowanie wpierw płyty dennej, a po jej stężeniu (po możliwie długim okresie czasu) betonuje się ściany (uprawnienia budowlane).

Efekty kompresji przepony
uzyskuje się tylko częściowo, ponieważ okres skurczu betonu jest zwykle znacznie dłuższy niż praktycznie możliwy okres przerwy betonowania.

Płyta dociskowa

Przykład wykorzystania poślizgu konstrukcji na pochyłym podłożu gruntowym. Płyta dociskowa przylega bezpośrednio do sąsiedniej konstrukcji. Parcie gruntu G dociska płytę 1, a cała wanna jest dociskana do płyty 2 (program egzamin ustny).
Skurczowi konstrukcji można przeciwdziałać przez specjalne ukształtowanie podłoża pod dolną płytą. Opór skurczowi konstrukcji stawia warstwa gruntu AB.
Można również uzyskać opór podłoża na określonej długości przepony. Kompresję przepony między płytami biernymi (uzyskaną w okresie betonowania) utrzymuje się stosując spinacze do połączenia obu płyt. Ze względu na możliwość dalszego skurczu płyty zewnętrznej lub rozszerzenia się wskutek zmian temperatury płyty wewnętrznej między płytą ścienną a posadzkową pozostawia się szczelinę dylatacyjną (opinie o programie).

Układanie płyt zewnętrznych na podłożu gruntowym. Jeżeli podłoże stanowi jednolity grunt skalisty lub dno wykopu jest sztucznie zeskalone, może ono zastąpić zewnętrzną płytę i wymaga jedynie wyrównania powierzchni zaprawą cementową. Kiedy podłoże jest słabe, wykonuje się płytę betonową o grubości 0,10-4-0,20 m. Jeżeli grunt nie jest jednolity (ma miejsca słabsze lub zawiera soczewki wypełnione gruntami nasypowymi), płyty zewnętrzne osiadają nierównomiernie, powodując częściową lub całkowitą dekompresję przepon (segregator aktów prawnych).
W przypadku, gdy płyta zewnętrzna jest ułożona częściowo’ na nasypie, należy wykonać ją jako nośną, w przeciwnym bowiem razie płyta osiadając
znacznie w partii ułożonej na nasypie może spowodować zniszczenie przepony. 

Płyta zewnętrzna jest uzbrojona na odcinku ponad nasypem i oparta jest na ściance dociskowej (promocja 3 w 1).
Przystosowanie zarysu konstrukcji. Konstrukcjom należy nadawać takie zarysy w rzucie pionowym i poziomym, ażeby ułatwić układanie przepon i zabezpieczyć je przed dekompresją.

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami