Efekty dekoracyjne

Efekty dekoracyjne

Dotychczas klasyfikacja opierała się na podziale grup wyrobów malarskich. Produkowane wyroby malarskie miały symbole handlowe, które składały się z trzech lub czterech członów określających cechy wyrobów (program uprawnienia budowlane na komputer). Pierwszy człon określał grupę substancji powłokotwórczej (np. 20 - wyroby syntetyczne), drugi - kolor wyrobu (np. 01 - kolor biały), trzeci człon - zastosowanie lub specyficzne efekty dekoracyjne, kolejność pokrycia, względnie inne szczegóły wynikające głównie z potrzeb niektórych odbiorców (wyroby do celów motoryzacyjnych, kolejowych itp.).

Symbolika ta, obowiązująca od 20 lat, stała się niedostatecznie precyzyjna i tym samym nieprzydatna w nowych warunkach produkcyjnych i handlowych. W nowym cenniku zastosowano obowiązujący podział i symbolikę określoną w SWA. Symbole handlowe wg nowego układu składają się z trzech członów o łącznej zawartości 10 cyfr (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Znaczenie poszczególnych członów jest następujące:
a) pierwszy człon składa ;się z czterech cyfr i precyzuje nazwę grupy oraz rodzaj wyrobów np. 3162 - „Emalia ftalowa specjalnie schnąca na powietrzu”, przy czym pierwszy człon symbolu handlowego jest odpowiednikiem SWW od jego czwartej cyfry do pełnej głębokości podziału. W podanym wyżej pierwszym członie symbolu handlowego poszczególne cyfry, zgodnie z SWW, oznaczają np. wyroby ftalowe i ftalowe modyfikowane, wyroby lakierowane ftalowe, emalie ftalowe, emalie ftalowe specjalne schnące na powietrzu;
b) drugi człon składa się z trzech cyfr i precyzuje odmianę wyrobu, np. metale lekkie, co łącznie z pierwszym członem daje siedem cyfr, np. 3162-424 - emalie ftalowe schnące na powietrzu, na metale lekkie;
c) trzeci człon, określający kolor wyrobu oraz wygląd powłoki składa się z trzech cyfr, co w połączeniu z pierwszym i drugim członem daje oznaczenie szczegółowego asortymentu; dwie pierwsze cyfry trzeciego członu oznaczają kolor, a trzecia cyfra wygląd powłoki, np. 3162-424-010 emalia ftalowa schnąca na powietrzu stosowana na metale lekkie, biała; 3162-424-011 emalia ftalowa schnąca na powietrzu stosowana na metale lekkie - biała matowa (uprawnienia budowlane).

Rozcieńczalniki

Rozcieńczalniki, materiały pomocnicze do wyrobów lakierowych oraz spoiw i pokostów, według nowego układu zostały zgrupowane w odrębną grupę. Przewidziane dla tej grupy wyrobów symbole składają się z trzech członów (program egzamin ustny).
Pierwszy człon obejmuje oznaczenie czterocyfrowe. Drugi człon - trzycyfrowy - podaje, do jakich wyrobów dany materiał pomocniczy może być stosowany. Trzeci człon - nie ma żadnego właściwego znaczenia i we wszystkich przypadkach podany został jako „000” (opinie o programie).

W niniejszym rozdziale są podane wyroby malarskie stosowane do zabezpieczenia metali, jednakże zaznacza się, że te same wyroby malarskie mogą być użyte do ochrony betonów, zapraw, drewna i innych materiałów, pod warunkiem zachowania specyfiki stosowania. Specyfika stosowania polega na uwzględnieniu właściwości wyrobu malarskiego i podłoża. Na przykład wskutek ujemnego oddziaływania alkalicznego, powierzchnia betonu pod powłoki chlorokauczukowe powinna być fluatowana, natomiast wyroby poliwinylowe i epoksydowe fluatowania nie wymagają.

W skład materiałów malarskich stosowanych do zabezpieczenia przed korozją konstrukcji stalowych wchodzą jako główne składniki substancje błono- twórcze i pigmenty.
Odporność wyrobu na określone środowisko agresywne zależy od odporności zasadniczych składników w materiałach malarskich, a mianowicie od substancji błonotwórczej i pigmentu oraz ich wzajemnego stosunku ilościowego (segregator aktów prawnych).

Podstawową bazą surowcową dla tej grupy wyrobów jest chlorowany kauczuk naturalny lub syntetyczny, którego roztwory w organicznych rozpuszczalnikach, odpowiednio plastyfikowane, stanowią podstawową bazę substancji powłokotwórczej (promocja 3 w 1).

W praktyce wyroby chlorokauczukowe produkowane są w dwóch zasadniczych odmianach, a mianowicie jako wyroby w pełni chemoodporne, odporne na działanie kwasów i zasad i jako wyroby powszechnego użytku, produkowane w kombinacji z innymi substancjami powłokotwórczymi, jak żywice ftalowe, olej polimeryzowany itd.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !