Etap wstępny zmechanizowania

Etap wstępny zmechanizowania
Etap wstępny zmechanizowania

Etap wstępny zmechanizowania i uprzemysłowienia robót wykończeniowych polega na zmechanizowaniu poszczególnych procesów lub tylko poszczególnych czynności, jednakże przy pozostawieniu technologii wykonania tych robót bezpośrednio na budowie, podobnie jak to miało miejsce przy wykonaniu ręcznym (tradycyjnym), np. zastąpienia narzutu ręcznego tynku przez narzut mechaniczny, zacierania ręcznego przez zacieranie mechaniczne itp. Takie zmechanizowanie poszczególnych czynności przyczynia się do powiększenia wydajności, jednakże decydujące znaczenie odgrywa tutaj w dalszym ciągu rzemieślnik, tyle tylko że zamiast wykonywania pracy ręcznej posługuje się on zmechanizowanym narzędziem (program uprawnienia budowlane na komputer).

Następnym etapem jest przeniesienie robót wykończeniowych do zaplecza technicznego budownictwa (np. do zakładów prefabrykacji) z tym jednak, że wykonuje się je tam tymi samymi, częściowo zmechanizowanymi metodami, jakimi były wykonywane poprzednio na budowie. W tym przypadku byłaby to raczej zmiana miejsca wykonywania tych samych robót wykończeniowych, ale bez zasadniczej zmiany metod technologicznych i organizacyjnych, w dalszym ciągu niekompleksowych oraz uzależnionych od rzemieślnika (program uprawnienia budowlane na ANDROID). Tym niemniej już i ten etap stanowi znaczny postęp w stosunku do robót wykonywanych na budowie.

Natomiast gdy roboty wykończeniowe wykonywane na zapleczu produkcyjnym budownictwa będą zarówno pod względem technologicznym jak i organizacyjnym realizowane w sposób przemysłowy, wielkoseryjny, wówczas przeniesienie robót wykończeniowych z budowy na zaplecze będzie miało nie tylko znaczenie lokalizacyjne (uprawnienia budowlane).

Elementy budowlane

Elementy budowlane wykonywane w ten sposób będą wykańczane kompleksowo, na podstawie specjalnie opracowanej technologii fabrycznej, a tym samym przygotowane do bezpośredniego wbudowania bez potrzeby dodatkowej obróbki. Ten etap bez wątpienia będzie miał decydujące znaczenie w procesie eliminowania zahamowań przebiegu budowy, powstających obecnie na budowach na skutek przeciągających się robót wykończeniowych oraz wpłynie w stopniu zasadniczym na polepszenie jakości robót wykończeniowych (program egzamin ustny).

Jednakże i ten etap rozwojowy robót wykończeniowych nie jest etapem docelowym, ostatecznym. Etapem tym będzie natomiast wprowadzenie w miejsce wszelkich robót wykończeniowych wewnętrznych - gotowych fabrycznie, seryjnie wytwarzanych materiałów (prefabrykatów), które na budowie wymagają jedynie montażu, podobnie jak to ma miejsce w robotach stanu surowego, realizowanych w sposób uprzemysłowiony przy zastosowaniu prefabrykatów konstrukcyjnych (opinie o programie).

Gotowe prefabrykaty wykończeniowe to przemysłowo produkowane, skatalogowane wykładziny w rulonach - ścienne i podłogowe, listwy służące do łączenia poszczególnych wykładzin ściennych, zapewniające odpowiednie tolerancje, gotowe elementy ścienne, ściany działowe przesuwne, gotowe elementy do przewodów instalacyjnych itp.

Dokumentacja techniczna robót wykończeniowych w tych warunkach sprowadzać się będzie do planu montażu elementów wykończeniowych, tak jak to ma miejsce obecnie przy montażach elementów prefabrykowanych stanu surowego w budownictwie uprzemysłowionym (segregator aktów prawnych). Tego rodzaju koncepcja wymaga stworzenia specjalizowanego przemysłu elementów i materiałów wykończeniowych dla budownictwa. Koszt robocizny przy tynkowaniu ręcznym wszelkiego rodzaju ścian, w szczególności domów mieszkalnych, jest bardzo znaczny i w tym przypadku sięga około 20°o ogólnego kosztu robocizny tych obiektów. Dlatego też mechanizacja tych pracochłonnych robót od dawna zaprzątała i nadal zaprząta umysły konstruktorów maszyn i technologów budowlanych, jednak wyniki tych prac nie zostały jeszcze uwieńczone pełnym sukcesem (promocja 3 w 1). Zasadniczą trudnością w procesie mechanizacji robót tynkowych jest niemożność osiągnięcia kompleksowości, gdyż nie wszystkie związane z tym czynności mogą być zmechanizowane (np. wyrównywanie i wygładzanie narzuconych mechanicznie warstw tynku).

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !