Fundament obiektu wznoszonego

Fundament obiektu wznoszonego

Fundament zatem obiektu wznoszonego w obrębie koryta rzeki, a zwłaszcza tzw. koryta mniejszego, zajętego przez wodę przy jej poziomie normalnym, powinien przede wszystkim być posadowiony na takim gruncie, który nie ulega już żadnym ruchom w czasie wezbrań (program uprawnienia budowlane na komputer).

W większości rzek można zauważyć, że grunt przedaluwialny, w którym rzeka wycięła sobie dolinę (nierzadko skała), jest w środkowych i dolnych biegach rzeki zwykle nieruchomy. Grunt ten ma zazwyczaj również większą wytrzymałość niż leżące na nim aluwia i stanowi lepsze od nich podłoże dla fundamentów. Grunt taki jednak w średnich i większych rzekach leży na głębokości praktycznie nieosiągalnej (program uprawnienia budowlane na ANDROID).
Z tych względów w większości wypadków można ograniczyć się do przyjęcia poziomu posadowienia w warstwach żwiru, lub położonych nad nimi piasków gruboziarnistych, jeżeli mają one wystarczającą miąższość i leżą na głębokości zabezpieczonej od podmycia i ruchów dna.
Należy pamiętać ponadto, że każda budowla wzniesiona w korycie rzeki zmienia naturalne warunki przepływu wody, gdyż zwęża jego przekrój. Zwężenie koryta i przekroju przepływu wody w rzece staje się przyczyną lokalnego powiększenia się prędkości wody, co prowadzi z kolei do wzmożonego pogłębienia dna. Poza tym tworzą się w otoczeniu budowli w dnie wgłębienia (wyboje), wskutek powstawania wirów i innych zaburzeń normalnego przepływu wody (uprawnienia budowlane).

Należy się zatem zawsze liczyć z tym, że w przyszłości w bezpośrednim sąsiedztwie budowli dno rzeki pogłębi się w stosunku do dna istniejącego w tym miejscu przed przystąpieniem do budowy. Może być wtedy czasem potrzebna ochrona dna rzeki na przykład za pomocą skutecznych zwykle narzutów kamiennych (niekiedy, zależnie od warunków na materacach faszynowych) lub innych tym podobnych zabiegów.

Stosowanie fundamentów płytkich

Przytoczone okoliczności wskazują, że fundamenty wykonane w obrębie aluwialnego koryta rzeki powinny być głębokie.
Stosowanie fundamentów płytkich (wykonywanych z zastosowaniem grodzy) jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy istnieje możliwość całkowitego zabezpieczenia ich przed podmyciem i ujemnymi skutkami ruchów dna (program egzamin ustny). Nieodzowne się zwykle staje w tych warunkach otaczanie fundamentów ściankami szczelnymi, zapuszczonymi głęboko w warstwy, co do których istnieje pewność, że są całkowicie ustabilizowane.

W naszych warunkach fundamenty płytkie w ściankach szczelnych mogą mieć zastosowanie na przykład na rzekach mniejszych i o wyrównanym przepływie (tzn. o małych różnicach pomiędzy przepływem przy najwyższym poziomie wody a przepływem przy poziomie najniższym). Na rzekach dużych charakterystyczna dla fundamentów płytkich 4 m głębokość graniczna jest zwykle pod tym względem niewystarczająca (opinie o programie).
Fundamenty wykonywane w obrębie koryta większego, tzn. wypełnianego wodą w czasie wezbrań, na obszarze tarasów akumulacyjnych, są już w mniejszym stopniu narażone na podmycie, gdyż woda przepływa tu wolniej niż w korycie głównym i jej działanie erozyjne przy wyższych poziomach wody jest zwykle mniejsze od akumulacyjnego. Na obszarach tych jednak będą również bezpieczniejsze fundamenty głębokie, jakkolwiek fundamenty płytkie znacznie częściej się tu stosuje niż w korycie głównym (segregator aktów prawnych).

Trudne warunki fundamentowania istnieją na obszarach ujściowych, a zwłaszcza w deltach rzecznych. Na obszarach tych grunt przedaluwialny jest zazwyczaj nieosiągalny, warstwy zaś aluwiów składają się przeważnie z warstw drobnoziarnistych i mocno nawodnionych, o dużej miąższości. Ponadto w wielu miejscach delty mamy do czynienia dodatkowo z akumulacją bagienną, która stwarza warunki zwykle wysoce niedogodne dla fundamentowania.

W warunkach delty skazani jesteśmy przeważnie na opieranie fundamentów nawet głębokich na gruntach, które jako podłoże budowlane mogą być oceniane co najwyżej jako średnie (promocja 3 w 1).
Stosując w tych warunkach fundamenty płytkie, trzeba się liczyć z poważnymi osiadaniami wzniesionych na nich budowli.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !