Malowanie pędzlem

Malowanie pędzlem

Uzasadnijcie wybór sposobu wykonania robót (w nawiasach podano numery zadań, tablice i rysunki, w których znajdziecie potrzebne wskazówki). Malowanie okien stalowych rdzochronną farbą olejną podkładową za pomocą pędzla. Malowanie zbiornika farbą rdzochronną ftalową szerokim wałkiem. Zanurzanie rusztów kratowych w gruncie reaktywnym (program uprawnienia budowlane na komputer). Malowanie powierzchni stali pokrytej wżerami, spowodowanymi przez korozję, olejną minią ołowianą za pomocą pędzla. Natryskiwanie pistoletem rdzochronnej winylowej farby nawierzchniowej na powlokę podkładową na tym samym spoiwie. Malowanie lakierem asfaltowym przeciwrdzewnym o wysokiej lepkości za pomocą pędzla.

W poszczególnych sposobach malowania proces malowania składa się na ogół z następujących czynności:

Malowanie pędzlem:

 • zanurzenie pędzla w farbie (lakierze) az do poziomu skrępowania szczeciny,
 • rozłożenie z grubsza farby na podłożu silnymi, podłużnymi i poprzecznymi pociągnięciami pędzla,
 • rozprowadzenie farby równomierną cienką warstwą i wygładzenie długimi pociągnięciami pędzla w jednym kierunku,
 • naniesienie następnej powłoki i wygładzenie jej w kierunku prostopadłym do wygładzania poprzednie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Malowanie wałkiem:

 • zanurzenie wałka w lakierze,
 • odciśnięcie nadmiaru farby na sicie,
 • nanoszenie lakieru na podłoże przez powolne wałkowanie tam i z powrotem,
 • równomierne rozprowadzenie i wygładzenie lakieru przez lekkie przewałkowanie (uprawnienia budowlane).

Zanurzanie:

 • zanurzenie elementów przeznaczonych do malowania w kąpieli z wyrobu lakierowego,
 • powolne wyjęcie elementów z kąpieli,
 • umożliwienie spłynięcia nadmiaru lakieru z dolnej krawędzi każdego elementu,
 • odstawienie pomalowanych przedmiotów ewentualnie odwrócenie ich o 1 80°, aby lakier, który zgromadził się przy dolnej krawędzi, spłyną! z powrotem.

Natryskiwanie:

 • lekkie zroszenie powierzchni o wielkości od 1 do 2 m2,
 • natryskanie tej powierzchni poziomymi ruchami pistoletu,
 • natryskanie powierzchni ruchami pionowymi pistoletu (krzyżowo); przy natryskiwaniu należy uważać, aby lepkość farby, ciśnienie powietrza i wielkość otworu dyszy były odpowiednio dobrane (program egzamin ustny).

Pokrycie lakierowe

Niektóre wyroby lakierowe nie mogą być nanoszone w sposób podany wyżej. Wymagają one szczególnego sposobu nanoszenia, np.:

 1. wyroby lakierowe na spoiwie nitrocelulozowym winylowym i chlo- rokauczukowym muszą być nanoszone bardzo szybkimi pociągnięciami pędzla bez powolnego wygładzania (por. zadania od Z 114 do Z 116),
 2. przy natryskiwaniu szybko schnących lakierów powierzchnia powinna być pokryta jednym ciągiem, jeśli jest wymagana gładka powierzchnia pokrycia (por. schemat 40, zadanie Z 120 g) (opinie o programie).

Podana niżej reguła ograniczona czerwoną linią ma w każdym wierszu o jeden przymiotnik za dużo. Wykreślcie zbyteczny przymiotnik, tak aby reguła stała się prawidłowa. Spośród różnych metod zabezpieczania stali przed korozją pierwsze miejsce pod względem zakresu stosowania zajmują pokrycia malarskie lakierowe (segregator aktów prawnych). Szczególnie odporne pokrycia uzyskuje się stosując pod pokrycie lakierowe metalizację natryskową podłoża cynkiem lub aluminium. Pokrycie lakierowe składa się z dwu lub więcej powłok naniesionych jedna na drugą, dostosowanych do siebie pod względem właściwości fizycznych i chemicznych, z zachowaniem potrzebnego czasu schnięcia kolejnych warstw. Wykonywanie pokrycia rozpoczyna się od gruntowania, które ma zapewnić przede wszystkim dobrą przyczepność i kończy się na naniesieniu powłoki nawierzchniowej, która powinna być szczególnie odporna na wpływy zewnętrzne. Pod powłokę nawierzchniową kładzie się zwykle dwie do trzech powłok pośrednich, które przyczyniają się do uzyskania wymaganej grubości i szczelności pokrycia (promocja 3 w 1).

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Sieć ciepłownicza

Sieć ciepłownicza to system dystrybucji ciepła, który dostarcza ciepło do budynków, instytucji lub innych odbiorców na obszarze danego miasta, osiedla…

Odbiorca gazu

Odbiorcą gazu jest osoba, firma, instytucja lub organizacja, która korzysta z gazu jako źródła energii lub surowca do celów przemysłowych,…

Specyfikacje techniczne

Specyfikacje techniczne, często nazywane po prostu “specyfikacjami", są dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i opisy dotyczące materiałów, produktów, systemów lub usług,…

Plany konstrukcji

Plany konstrukcji, zwane również projektami budowlanymi lub dokumentacją techniczną, są kompleksowymi dokumentami zawierającymi szczegółowe informacje i instrukcje dotyczące budowy, remontu…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami