Blog

Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 10
30.05.2018

Pozwolenie na budowę z gotowym projektem

W artykule znajdziesz:

Pozwolenie na budowę z gotowym projektem


Pozwolenie na budowę z gotowym projektem

 

Budowa domu może rozpocząć się dopiero wtedy, gdy inwestor zdobędzie pozwolenie na budowę. W celu jego uzyskania konieczne jest złożenie wniosku do urzędu, łącznie z wszystkim załącznikami, z których najważniejszy jest projekt budowlany. Gotowy projekt domu jednorodzinnego jest profesjonalną dokumentacją architektoniczną, którą wykonać może wyłącznie uprawniony architekt. Projekt sporządzony jest z uwzględnieniem standardowych warunków glebowych oraz stresy klimatycznej. Właśnie dlatego gotowy projekt może być dołączony do wniosku o pozwolenie na budowę dopiero wtedy, gdy zostanie poddany adaptacji do warunków danej działki.


Na czym polega adaptacja gotowego projektu? Jest to nic innego, jak dostosowanie go do działki, na której ma powstać budynek oraz do obowiązujących warunków zabudowy. Architekt dokonujący adaptacji musi wziąć pod uwagę takie czynniki jak poziom występowania wody gruntowej w zależności od pory roku, poziom występowania gruntów nośnych, głębokość przemarzania gruntów czy fundamenty sąsiadujących budynków – jest to bardzo ważne wtedy, gdy budynek powstaje przy już istniejącej zabudowie. Adaptacja wiąże się także z decyzją o warunkach zabudowy, w której określone są takie kwestie jak kąt nachylenia dachu, maksymalna powierzchnia zabudowy czy minimalna odległość budynku od granicy działki.


Zaadaptowany projekt jest częścią architektonicznego projektu budowlanego Jednak, aby mógł być dołączony do wniosku konieczna jest także adaptacja projektu zagospodarowania działki. Ponadto do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie jednostek dostarczających media, czyli wodę, energię, gaz i ciepło. W dokumencie muszą znaleźć się ustalenia związane z odprowadzaniem odpadów oraz możliwości dojazdu drogą lądową. Ponadto konieczny jest wpis dotyczący dostępu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Niekiedy konieczne jest również załączenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i badań geologiczno-inżynierskich.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 15 Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 16 Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 17
Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 18
Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 19 Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 20 Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 21
Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 31 Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 32 Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 33
Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 34
Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 35 Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 36 Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 37
Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jak zmienia się życie zawodowe po uprawnieniach budowlanych zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami