Pozwolenie na budowę z gotowym projektem


Pozwolenie na budowę z gotowym projektem

 

Budowa domu może rozpocząć się dopiero wtedy, gdy inwestor zdobędzie pozwolenie na budowę. W celu jego uzyskania konieczne jest złożenie wniosku do urzędu, łącznie z wszystkim załącznikami, z których najważniejszy jest projekt budowlany. Gotowy projekt domu jednorodzinnego jest profesjonalną dokumentacją architektoniczną, którą wykonać może wyłącznie uprawniony architekt. Projekt sporządzony jest z uwzględnieniem standardowych warunków glebowych oraz stresy klimatycznej. Właśnie dlatego gotowy projekt może być dołączony do wniosku o pozwolenie na budowę dopiero wtedy, gdy zostanie poddany adaptacji do warunków danej działki.


Na czym polega adaptacja gotowego projektu? Jest to nic innego, jak dostosowanie go do działki, na której ma powstać budynek oraz do obowiązujących warunków zabudowy. Architekt dokonujący adaptacji musi wziąć pod uwagę takie czynniki jak poziom występowania wody gruntowej w zależności od pory roku, poziom występowania gruntów nośnych, głębokość przemarzania gruntów czy fundamenty sąsiadujących budynków – jest to bardzo ważne wtedy, gdy budynek powstaje przy już istniejącej zabudowie. Adaptacja wiąże się także z decyzją o warunkach zabudowy, w której określone są takie kwestie jak kąt nachylenia dachu, maksymalna powierzchnia zabudowy czy minimalna odległość budynku od granicy działki.


Zaadaptowany projekt jest częścią architektonicznego projektu budowlanego Jednak, aby mógł być dołączony do wniosku konieczna jest także adaptacja projektu zagospodarowania działki. Ponadto do projektu budowlanego należy dołączyć oświadczenie jednostek dostarczających media, czyli wodę, energię, gaz i ciepło. W dokumencie muszą znaleźć się ustalenia związane z odprowadzaniem odpadów oraz możliwości dojazdu drogą lądową. Ponadto konieczny jest wpis dotyczący dostępu do sieci wodociągowej, kanalizacyjnej, elektroenergetycznej i telekomunikacyjnej. Niekiedy konieczne jest również załączenie geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych i badań geologiczno-inżynierskich.

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Powiązane artykuły

Instalacja odgromowa

Instalacja odgromowa, zwana także instalacją piorunochronną, do systemu włączającego w celu ochrony budynków i innych struktur przed wyładowaniem awaryjnym, takich…

Hydroizolacja

Hydroizolacja do procesu lub techniki, która ma na celu wyeliminowanie przenikaniu wody do konstrukcji budowlanej lub innego obiektu. Jest to…

Stabilność zboczy

Stabilność zboczy do zdolności zbocza (np. wzniesienia, skarpy, nasypu) do utrzymania się w jednym kawałku i nie leczyć osunięcia, załamaniu…

Inżynieria glebowa

Inżynieria glebowa to dziedzina inżynierii, która dotyczy badań, projektowania i zarządzania glebami oraz gruntem w kontekście ochrony infrastruktury, takich jak…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !