Przebieg hydratacji cementu

Przebieg hydratacji cementu

Przebieg hydratacji cementu w betonie jest np. taki sam jak w zaczynie, gdyż kruszywo jest chemicznie bierne wobec cementu i wody. Uwodnienie cementu trwa więc w betonie na ogół tyle czasu, co w czystym zaczynie i kończy się teoretycznie wówczas, gdy cały cement został uwodniony, a cementowe całkowicie stwardniał (program uprawnienia budowlane na komputer). Praktycznie jednak uwadnia się w betonie w najlepszym przypadku tylko ok. 50-65% cementu.

Pozostały cement tworzy pewną rezerwę, normalnie całkowicie bezużyteczną, ale mogącą w przypadku drobnych uszkodzeń betonu (pęknięć) spowodować samozabliźnienie, czyli regenerację betonu. Uwodnienie cementu jest tym szybsze, im bardziej miałki jest cement i im obfitszy jest dostęp wody. W każdym razie jednak trwa ono praktycznie miesiące i lata, co się przejawia w zmianach wytrzymałości (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

A. Hummel upatruje możliwości uzyskiwania większych wytrzymałości jedynie przez powiększenie ilości wody hydratacyjnej, co było możliwe tylko w drodze chemicznego ulepszenia cementu, o ile to jest w ogóle możliwe. Wyżej podane pułapy wytrzymałościowe osiągnąć można z zadowalającą pewnością tylko w laboratorium. Ciała betonowe mają różne Rs w różnych punktach masy. Zmierzona wytrzymałość Rs jest więc wartością średnią. Ciała słupowe mają ponadto mniejszą wytrzymałość u góry (licząc w pozycji zagęszczania) niż u dołu, szczególnie jeśli są wibrowane (uprawnienia budowlane).

Ponadto na wielkość Rs wpływa szereg różnych dodatkowych czynników powodujących duże rozrzuty. Skrótowe omówienie pomiaru Rs. W szerokim zakresie omawiano ten temat w tomie VIII Budownictwa Betonowego. Tu omawiamy konspektowo ważniejsze aspekty zagadnienia.

Wytrzymałość betonów

Wytrzymałość betonów powinna być ustalona na ciałach wykonanych w formie o średnicy 3-M-krotnie większej niż D kruszywa. Stąd stosuje się formy o szerokości 15-20 cm. Wielkość ciał próbnych lub form stosowanych w różnych krajach. Jako „miarodajna” uważana (lub przepisana) jest wytrzymałość kostek 203 cm (w Polsce walce 0 16×16 cm, w USA walec słupowy 0 15,2×30,5 cm), z tym że dla betonów o szczególnie dużych D kruszywa stosuje się większe wymiary próbek (program egzamin ustny).

Z wpływów na pomiar Rs należy wymienić następujące. Drewniane formy w porównaniu ze stalowymi obniżają Rs o 10%. Nierówności powierzchni docisku obniżają Rs i dają duże rozrzuty; za „dopuszczalne” uważane są różnice rzędu 0,05 mm (5 cm); szlifowanie daje zawsze większe Rs (opinie o programie).

Ponieważ szlifowanie jest kłopotliwe, stosuje się albo podkładki ze sklejki itp. albo też powłokę wyrównującą (62% siarki + 36% kaolinu + 2% sadzy). Ciała betonowe normalnie badane są za pomocą osiowego ściskania w specjalnych prasach, przy czym szybkość przyrostu obciążeń w prasie wpływa dość znacznie na wielkość Rs. Według badań amerykańskich przyspieszenie nacisku zwiększa Rs jednak wg niektórych innych badań Rs się zmniejsza.

Badania Rs w belkach, przy odpowiednim wyliczeniu naprężeń niszczących z momentu, dają często odmienne wartości Rsg niż w ciałach próbnych, i to prawie zawsze wyższe, nawet jeśli obliczyć Rsg wg teorii odkształceń plastycznych (segregator aktów prawnych).

Tłumaczy się to mniejszą swobodą odkształceń poprzecznych strefy ściskanej w zginanej belce. Poza tym istnieją jeszcze metody ustalania Rs w budowie, np. za pomocą pistoletów lub młotków sprężynowych, fal akustycznych, drgań, fal elektrycznych itd.; ale są to metody przybliżone, które dają często bardzo znaczne rozbieżności w porównaniu z ciałami próbnymi (promocja 3 w 1). Dwukierunkowe ściskanie walców (osiowe i radialne) zwiększa Rs do 50%, zależnie od stosunku obu naprężeń; przyrost ten jest jednak znacznie mniejszy, jeśli walce przechowane były w wodzie.

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Stosowanie ochrony anodowej

Zagadnienie skuteczności ochrony anodowej znacznie się komplikuje, kiedy rozpuszczone wskutek lokalnej korozji aniony (np. chlorków) zmniejszają powierzchnię warstwy pasywującej. Występuje…

Anody aluminiowe

Anody aluminiowe są utleniane przy wytrącaniu trudno rozpuszczalnego w wodzie uwodnionego wodorotlenku glinu Al(OH)3, przy czym oprócz anodowego rozpuszczania aluminium…

Zmineralizowany szlam

W wodach o średniej twardości i wodach twardych przy dużej zawartości soli (tj. o dużej konduktywności) również powstają takie same…

Pełne zabezpieczenie instalacji

Na powierzchni ocynkowanej tworzą się warstwy ochronne (wodorotlenki, tlenki i sole zasadowe o bardzo małej rozpuszczalności w wodzie) zapobiegające w…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !