Blog

02.09.2019

Przekształcenie z działki rolnej na budowlaną

W artykule znajdziesz:

Tanią działkę rolną można przekształcić w działkę budowlaną przeznaczaną pod zabudowę


Rozważając miejsce pod inwestycję budowlaną warto wziąć pod uwagę grunty rolne, które mogą się okazać odpowiednim miejscem pod pod budowę domu lub obiektu użytkowego. Podstawową zaletą działki rolnej jest jej cena, nieporównywalnie niższa od ceny gruntów budowlanych (program na komputer). Kolejnym atutem przemawiającym za wyborem gruntu rolnego pod budowę, bardzo często jest jego atrakcyjna lokalizacja nie rzadko w pobliżu lasu, głównych szlaków komunikacyjnych lub obwodnic dużych miast. Procedura przekształcenia działki rolnej w budowlaną została uproszczona dla osób będących rolnikami. W pozostałych przypadkach, gdy osoba fizyczna ubiegająca się o przekształcenie działki nie jest rolnikiem należy najpierw grunt odrolnić (program na telefon).

Procedura przekształcenia gruntu rolnego w działkę budowlaną

 

Przekształcenie z działki rolnej na budowlaną

Jeśli o przekształcenie działki występuje osoba prywatna, nie posiadająca statutu rolnika, najpierw należy upewnić się, że działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Następnym krokiem, jeśli rzeczony grunt ujęto w wykazie planu, będzie złożenie wniosku do miejscowego organu wykonawczego, w przypadku małych miast będzie to urząd miasta i gminy. Wniosek o przekształcenie z działki rolnej na budowlaną powinien zawierać dane działki, wraz z jej numerem oraz klasy użytkowej, często także jest wymagane pisemne uzasadnienie wniosku (program egzamin ustny). Po uzyskaniu zgody i pokryciu kosztów przekształcenia można starać się o pozwolenie na budowę (opinie o programie).

Budowa na gruncie rolnym jest możliwa bez jej przekształcania w przypadku tworzenia parkingu do maksymalnie dziesięciu miejsc postojowych


Podmioty planujące inwestycję w mały parking zlokalizowany na gruncie rolnym nie muszą starać się o przekształcenie działki w budowlaną (segregator aktów prawnych). Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 29 ust. 1 pkt 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. pozwolenia na budowę wymaga się jeśli projekt budowy parkingu obejmuje więcej niż 10 miejsc postojowych o wymiarach standardowych określonym oddzielnym rozporządzeniem. Budowę takiego obiektu trzeba jedynie zgłosić w organie nadzoru budowlanego. Planując inwestycję należy zwrócić uwagę czy teren rolny, na którym ma zostać zlokalizowany parking znajduje się na obszarze objętym programem Natura 2000. Jeśli grunt rolny objęto ochroną, realizacja inwestycji nie będzie możliwa (promocja 3  w 1).

Najnowsze wpisy

25.03.2024
Egzaminy dla osób ukaranych

Osoby ukarane z tytułu odpowiedzialności zawodowej zgodnie z artykułem 96 Ustawy Prawo Budowlane, które zostały zobowiązane do ponownego zdania egzaminu,…

22.03.2024
Wniosek o ponowny egzamin na uprawnienia budowlane

Wniosek o ponowne wyznaczenie terminu egzaminu na uprawnienia budowlane należy złożyć w przypadkach, kiedy nie możesz uczestniczyć w wyznaczonym terminie…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami