Tanią działkę rolną można przekształcić w działkę budowlaną przeznaczaną pod zabudowę


Rozważając miejsce pod inwestycję budowlaną warto wziąć pod uwagę grunty rolne, które mogą się okazać odpowiednim miejscem pod pod budowę domu lub obiektu użytkowego. Podstawową zaletą działki rolnej jest jej cena, nieporównywalnie niższa od ceny gruntów budowlanych (program na komputer). Kolejnym atutem przemawiającym za wyborem gruntu rolnego pod budowę, bardzo często jest jego atrakcyjna lokalizacja nie rzadko w pobliżu lasu, głównych szlaków komunikacyjnych lub obwodnic dużych miast. Procedura przekształcenia działki rolnej w budowlaną została uproszczona dla osób będących rolnikami. W pozostałych przypadkach, gdy osoba fizyczna ubiegająca się o przekształcenie działki nie jest rolnikiem należy najpierw grunt odrolnić (program na telefon).

Procedura przekształcenia gruntu rolnego w działkę budowlaną

 

Przekształcenie z działki rolnej na budowlaną

Jeśli o przekształcenie działki występuje osoba prywatna, nie posiadająca statutu rolnika, najpierw należy upewnić się, że działka objęta jest miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego. Następnym krokiem, jeśli rzeczony grunt ujęto w wykazie planu, będzie złożenie wniosku do miejscowego organu wykonawczego, w przypadku małych miast będzie to urząd miasta i gminy. Wniosek o przekształcenie z działki rolnej na budowlaną powinien zawierać dane działki, wraz z jej numerem oraz klasy użytkowej, często także jest wymagane pisemne uzasadnienie wniosku (program egzamin ustny). Po uzyskaniu zgody i pokryciu kosztów przekształcenia można starać się o pozwolenie na budowę (opinie o programie).

Budowa na gruncie rolnym jest możliwa bez jej przekształcania w przypadku tworzenia parkingu do maksymalnie dziesięciu miejsc postojowych


Podmioty planujące inwestycję w mały parking zlokalizowany na gruncie rolnym nie muszą starać się o przekształcenie działki w budowlaną (segregator aktów prawnych). Zgodnie z Prawem Budowlanym art. 29 ust. 1 pkt 10 ustawy z 7 lipca 1994 r. pozwolenia na budowę wymaga się jeśli projekt budowy parkingu obejmuje więcej niż 10 miejsc postojowych o wymiarach standardowych określonym oddzielnym rozporządzeniem. Budowę takiego obiektu trzeba jedynie zgłosić w organie nadzoru budowlanego. Planując inwestycję należy zwrócić uwagę czy teren rolny, na którym ma zostać zlokalizowany parking znajduje się na obszarze objętym programem Natura 2000. Jeśli grunt rolny objęto ochroną, realizacja inwestycji nie będzie możliwa (promocja 3  w 1).

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


Powiązane artykuły

Układ włókien drewna

Większość stwierdzonych szkód parkietów wynikała ze szkodliwego oddziaływania podłoża. Można tu wymienić zabarwienia, paczenie lub pęknięcia w miejscach narażonych na…

Odklejanie się płytek

Klej należy mocno naciągnąć na podłoże i rozprowadzić szpachlą grzebieniową aż do wytworzenia równomiernej warstwy o grubości co najmniej 3…

Przyczepność płytek

Przyczepność płytek i ich przyleganie do podłoża całą powierzchnią musi zapewnić warstwa zaprawy lub kleju. Osiągnięcie tego zależy od jakości…

Płytki z ceramiki szlachetnej

Niebezpieczeństwo odłamywania się krawędzi płytek jest niewielkie, gdy spoiny są wypełnione zaprawą o dużej wytrzymałości i dobrze zagęszczoną, związaną z…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !