Urządzenia montażowe

Urządzenia montażowe
Urządzenia montażowe

Znane są nierzadkie przypadki, kiedy wydzielone zespoły montażowe typu I i II (a więc wykonujące montaż zasadniczy przy użyciu głównego urządzenia montażowego) starają się jak najspieszniej zakończyć przydzielone im prace w zakresie tzw. surowego montażu, wykonując je bez zbytniej staranności i pozostawiając następnym zespołom tzw. wykończeniowym (tzn. wykonującym regulację i ostateczne zamocowanie elementów w konstrukcji) nadmierne ilości robót do wykonania (program uprawnienia budowlane na komputer). W efekcie takiej organizacji montaż uzupełniający trwa jeszcze przez długi okres po zakończeniu montażu zasadniczego, wydłużając nadmiernie cykl produkcyjny montażu danego obiektu.

Obliczenie niezbędnej liczby robotników zatrudnionych przy montażu nie nastręcza trudności, jeżeli znana jest całkowita ilość robót do wykonania w ciągu jednej zmiany roboczej oraz normy czasu niezbędne dla wykonania jednostki obmiarowej tych robót (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Przy dobieraniu właściwych maszyn i urządzeń montażowych, jak również ustalaniu ich liczby.

Urządzenia montażowe powinny z reguły pracować na wyznaczonym stanowisku roboczym. Żurawic wieżowe jak również i gąsienicowe czy kołowe nic powinny być używane do przewozu elementów konstrukcyjnych z placu składowego do miejsca montażu, gdyż powoduje to znaczne obniżenie wydajności tych urządzeń oraz niszczy ich mechanizmy (uprawnienia budowlane). Należy przyjąć jako zasadę, że podwozie urządzeń montażowych samojezdnych służy tylko do zmiany stanowiska roboczego. Wyjątek stanowią tu żurawie bramowe, których podwozie specjalnie przystosowane jest do przewozu poziomego elementów konstrukcji, na niezbyt zresztą duże odległości (w granicach kilkudziesięciu metrów). Przewóz poziomy elementów przez żurawie na torach szynowych wyjątkowo dopuszczalny jest w granicach kilku metrów, a przez żurawie kołowe i na gąsienicach jest w ogóle niedopuszczalny (program egzamin ustny). Spotykane często w praktyce rozwiązania, w których żuraw wieżowy zmuszany jest do przewożenia montowanych elementów na odległości 100 m i więcej, należy uznać za niesłuszne, zarówno z punktu widzenia technicznego, jak i ekonomicznego.

Miejsce robocze urządzenia montażowego

W związku z tym miejsce robocze urządzenia montażowego powinno być tak wybrane, aby z jednego stanowiska można było podnieść i ustawić montowany element bez konieczności (lub w niewielkim tylko zakresie) poziomego przemieszczania urządzenia wraz z podnoszonym elementem (opinie o programie).

W tym celu wszystkie elementy montowanej konstrukcji powinny być dostarczane do miejsca montażu specjalnymi środkami transportu zewnętrznego (samochody, przyczepy niskopodwoziowe, wagony kolejowe i inne), tak aby przy ich montażu znajdowały się one w zasięgu działania urządzenia montażowego. Jednak z braku miejsca na terenie montowanego obiektu nie zawsze można składać wszystkie elementy w zasięgu działania urządzenia montażowego. W tych warunkach dostawę elementów z placu składowego konstrukcji do miejsca montażu należy tak zorganizować, aby dany element był dostarczany w zasięg działania urządzenia montażowego na czas i w przewidzianej kolejności i o ile możliwe, aby można było stosować metodę ,,montażu z kół” (segregator aktów prawnych).

Metoda ta jest bardzo korzystna, gdyż eliminuje konieczność dodatkowych przeładunków wymaga jednak wysokiego poziomu organizacyjnego na budowie i daje najlepsze wyniki przy niezbyt dużych odległościach dostawy elementów.

Zasady pracy równomiernej w robotach montażowych dają szczególne korzyści w odniesieniu do konstrukcji obiektów o znacznych wymiarach w planie lub obiektów wielokondygnacjowych, odznaczających się jednorodnością form konstrukcyjnych (tzn. składających się z szeregu jednakowych sekcji, segmentów czy nawet tylko powtarzających się fragmentów konstrukcji, jak np. stałe odstępy między słupami, podciągami, wiązarami w konstrukcjach hal przemysłowych itp.) (promocja 3 w 1).

Ta naturalna rytmiczność pracy występująca w podstawowym procesie roboczym robót montażowych ułatwia w znacznej mierze zastosowanie zasad pracy równomiernej w tych robotach.

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !