Blog

16.01.2020

Wapienie kambryjskie i sylurskie

Wapienie kambryjskie i sylurskie

Wapienie kambryjskie i sylurskie

Wapienie kambryjskie i sylurskie są to wapienie bardzo stare, nie zawierają skamieniałości. Mają budowę jednolitą i odznaczają się znaczną twardością i wytrzymałością (uprawnienia budowlane).

Dają się dość łatwo obrabiać i w szeregu odmian polerować. Nadają się na licówki, fundamenty, ściany budynków gospodarczych, na schody, chodniki itp. oraz do fabrykacji wapna i do celów hutniczych. Wapienie dewońskie odznaczają się często bardzo dużą czystością i zawartością CaC03 dochodzącą do 99%. Dają się przeważnie polerować.

Mają zastosowanie podobne jak kambryjskie, dają dobre wapno. Wapienie węglowe występują jako czysty CaC03 lub z domieszkami magnezu, krzemionki, bitumów, węgla.

Barwa najczęściej ciemna. Odmiany twarde dają się szlifować i polerować.

Nadają się one do celów budowlanych, o ile nie zawierają bitumów i węgla, jak również do wyrobu wapna (program na telefon).

Wapienie permskie są to wapienie przeważnie szare, na ogół mocne i twarde. Stanowią jedną z najpoważniejszych baz surowcowych przemysłu budowlanego i wapiennego. Należy jednak mieć na uwadze, że często spotyka się złoża znacznie zanieczyszczone gliną.

Wapienie triasowe (muszlowe) zawierają dużo skamieniałych muszli i ślimaków. Wiele odmian wapienia triasowego odznacza się odpornością na wpływy atmosferyczne, wytrzymałością i twardością; niektóre odmiany są bardzo słabe. Barwę mają szarą, żółtawą, czerwonawą (program na komputer).

Wapienie triasowe stosuje się do murów z kamienia łamanego, nadto używane są na stopnie schodów, płyty, płytki posadzkowe, gzymsy. Najtwardsze odmiany stosowane są na bruki i tłuczeń do dróg bitych. Prócz tego z wapienia triasowego wypala się wapno, a odmiany bogate w glinę nadają się do zapraw wodotrwałych (program egzamin ustny).

Wapienie jurajskie

Wapienie jurajskie odporne są na zmiany atmosferyczne i dostatecznie wytrzymałe, z wyjątkiem odmian marglistych; występują w barwie białej, szarobiałej i żółtawobiałej.

Mogą być obrabiane w wielkie ciosy i kolumny, a używane są na stopnie schodów, płyty posadzkowe, podokienniki, a nawet na posągi (opinie o programie). Szereg odmian nadaje się do wypalania wapna. Są bardzo rozpowszechnione w Polsce; zamki — smoleński, ojcowski, krakowski, są wzniesione z tych wapieni.

Bardzo bogate złoża wapieni jurajskich rozciągają się na zboczach Gór Świętokrzyskich i dalej w okolicach Opoczna, dochodząc w postaci mniejszych lub większych wysepek aż do Pilicy (segregator aktów prawnych).

Na północny zachód od Krakowa rozciąga się pasmo wapieni jurajskich znane pod nazwą Krakowsko-wieluńskiego. Na północ od Tatr wapienie jurajskie zalegają w dolinie Orawy i ciągną się od Starego Bystrego koło Czarnego Dunajca przez Szaflary, Czorsztyn, Krościenko, Szczawnicę do granic Czechosłowacji.

Na Pomorzu zachodnim wapienie jurajskie zalegają na wschód od wschodniego ramienia Odry do linii Kamień Pomorski—Golczew—Rokita (Kłęby, Czarnogłowy, Wrzosów, Bardy) (promocja 3 w 1). Ponadto mamy wapień jurajski pod Inowrocławiem (Piechcin, Wapienna, Bielawy).

Najnowsze wpisy

10.01.2024
Trwałość konstrukcji

Trwałość konstrukcji jest kluczowym aspektem projektowania i budowy budynków oraz innych struktur. Oznacza to zdolność konstrukcji do zachowania swojej funkcji…

10.01.2024
Prace spawalnicze

Prace spawalnicze to proces łączenia materiałów, takich jak metal, za pomocą ciepła i/lub ciśnienia. Spawanie jest powszechnie stosowane w różnych…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami