Zbrojenia montażowe

Zbrojenia montażowe
Zbrojenia montażowe

Zbrojenia montażowe z elementów prefabrykowanych odznaczają się prawidłowością form geometrycznych i dokładnością wykonania oraz niezmiennością ich położenia przy betonowaniu, co wyróżnia je dodatnio od zbrojeń wiązanych ręcznie z pojedynczych prętów (program uprawnienia budowlane na komputer).

Montaż poszczególnych siatek i szkieletów na miejscu budowy odbywa się na podstawie opracowanego zestawienia i planu ich rozmieszczenia, co wyklucza pomyłki. Po ułożeniu poszczególnych siatek wiąże się je ze sobą tylko w nielicznych punktach, co wyklucza przesuwanie się ich podczas betonowania. Dużą zaletę, jaką daje stosowanie prefabrykatów zbrojeniowych poza obciążeniem kosztów montażu, stanowi łatwość przeprowadzania kontroli i odbioru robót zbrojarskich, co przy skomplikowanym układzie zbrojenia ma duże znaczenie (program uprawnienia budowlane na ANDROID).

Dostawa zbrojenia na obiekty powinna się odbywać w kompletach, a składowanie w ten sposób, aby mogła być zachowana właściwa kolejność montażu zbrojenia. Zapas przygotowanego zbrojenia, jak wykazuje doświadczenie, nie powinien być mniejszy od trzydniowego zapotrzebowania (uprawnienia budowlane). Do transportu gotowych prefabrykowanych siatek i szkieletów na budowach wodnych wykorzystuje się nierzadko kolejki linowe, które często instaluje się na budowie zapór betonowych dla transportu masy betonowej itp.

Spawane siatki i szkielety zbrojeniowe o ciężarze do 120-150 kG montuje się ręcznie, przy czym podawanie tych elementów na miejsca robocze na dużej budowie powinno odbywać się mechanicznie, najczęściej w pakietach, w celu wykorzystania udźwigu posiadanych urządzeń podnośnych (program egzamin ustny).

Sztywność elementów zbrojeniowych

Aby zapobiec odkształcaniu podnoszonych prefabrykatów zbrojeniowych, należy stosować przy ich podnoszeniu belki montażowe i inne specjalne urządzenia, które należy zawczasu zaprojektować i przygotować.

Jeśli sztywność elementów zbrojeniowych jest niedostateczna, należy zaprojektować czasowe ich usztywnienie za pomocą drewnianych lub stalowych rozporek, węzłów itp. Spawane elementy zbrojeniowe o ciężarze większym od 120-150 kG powinny być montowane za pomocą odpowiednich urządzeń montażowych (opinie o programie). Największe zastosowanie przy montażu spawanych elementów zbrojeniowych, w szczególności scalonych, znajdują żurawie kołowe i gąsienicowe, ale również i wieżowe. Szkielety przestrzenne zbrojenia po ustawieniu i ułożeniu ich w deskowaniu należy łączyć przez spawanie łukowe, natomiast szkielety o małych przekrojach można łączyć drutem wyżarzonym.

Przez uniknięcie stosowania drutu wiązałkowego osiąga się oszczędność stali odpowiadającą 1,1-1.5% ogólnego ciężaru stali zbrojeniowej. Zaniechanie stosowania haków na prętach roboczych rozdzielczych i montażowych zmniejsza zużycie stali o 2-410%. Również i uproszczenia w zbrojeniu powodują zmniejszenie jej zużycia. Jednakże największe obniżenie ilości zużytej stali daje zastosowanie do zgrzewanych punktowo szkieletów zbrojeniowych stali o podwyższonej granicy plastyczności drogą obróbki na zimno. Oszczędności sięgają tutaj, w zależności od sposobu obróbki stali na zimno, od 20 do 25% (segregator aktów prawnych).

Stosowanie zgrzewanych szkieletów i siatek zbrojeniowych, poza obniżeniem ilości zużycia stali, daje w efekcie również obniżenie ogólnej pracochłonności w porównaniu ze zbrojeniem zwykłym wiązanym ręcznie. Na przykład zastosowanie zgrzewania zamiast wiązania ręcznego daje niemal 2-, a nawet 3-krotne obniżenie pracochłonności. Jak wynika z doświadczeń, układanie prefabrykowanych siatek zbrojeniowych płyty żelbetowej jest około 8 razy mniej pracochłonne w porównaniu z układaniem zbrojenia wiązanego (promocja 3 w 1).

Ponadto zastosowanie zgrzewania umożliwia przejście w przygotowaniu szkieletów i siatek zbrojeniowych na metody przemysłowe i przesyłanie zbrojenia na budowę w postaci gotowych półfabrykatów. Wreszcie zastosowanie zgrzewanych szkieletów i siatek zbrojeniowych zmniejsza pracochłonność ich ustawienia kilkakrotnie, wskutek możności użycia odpowiednich urządzeń dźwigowych.

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !

Dodaj wpis:


39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !