Blog

Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 10
30.05.2018

Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych

W artykule znajdziesz:

Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych


Zmiana sposobu użytkowania obiektów budowlanych

 

Aby mieć możliwość formalnej zmiany sposobu użytkowania obiektów budowlanych, zamiar ten należy zgłosić stosownemu organowi. Organ ten ma 30 dni na rozpatrzenie takiego wniosku, począwszy od dnia przyjęcia zgłoszenia. Po upływie tego czasu, jeżeli oczywiście decyzja wydana przez organ nie będzie przeciwna zmianie sposobu użytkowania obiektu budowlanego, można przystąpić do realizacji swoich planów.

 

Zgodnie z polskim prawem za zmianę sposobu użytkowania obiektu budowlanego uznać można sytuacje takie jak:


- podjęcie bądź zaniechanie działalności, która zmienia warunki bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotne, higieniczno-sanitarne lub ochrony środowiska,
- zmiana w obiekcie budowlanym jego wielkości lub układu obciążeń.

Aby zwiększyć swoje szansę na pozytywne rozpatrzenie wniosku, musi być on poprawnie napisany i zawierać następujące dane:
- rysunek wraz z opisem dokładnie określające usytuowanie obiektu budowlanego,
- krótki opis techniczny, zawierający rodzaj i charakterystykę konstrukcji jaką posiada dany obiekt budowlany,
- oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane,
- zaświadczenie o zgodności zamierzonego sposobu użytkowania obiektu z miejscowym planem zagospodarowania terenu ( takie zaświadczenie odpowiednio wydane zostać może przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta,
- jeżeli sytuacja tego wymaga konieczna może być także dołączona do wniosku ekspertyza techniczna, wykonana przez osobę posiadającą do tego celu stosowne uprawnienia.

 

Choć znaczna większość wniosków otrzymuje decyzje pozytywne, to jednak zdarza się, że zmiana sposobu użytkowania danego obiektu z wielu powodów nie jest możliwa, dlatego stosowny organ wydaje decyzję wyrażającą sprzeciw. Może być to spowodowane między innymi:


- koniecznością wykonania robót, które wymagają pozyskania pozwolenia na ich przeprowadzenie,
- narusza stan zagospodarowania przestrzennego,
- zmiana sposobu użytkowania może zagrażać bezpieczeństwu mieszkańców budynku,
- zmiana sposobu użytkowania niesie zagrożenie dla zwiększenia uciążliwości okolicznych terenów.

Najnowsze wpisy

21.06.2024
Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 11
Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów budownictwa

Obowiązkowe ubezpieczenie inżynierów, zwane także obowiązkowym ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej (ubezpieczeniem od odpowiedzialności cywilnej), jest wymagane w wielu krajach w…

21.06.2024
Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 12
Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 15 Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 16 Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 17
Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 18
Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 19 Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 20 Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 21
Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 22

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 23

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 24

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami
Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 31 Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 32 Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 33
Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 34
Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 35 Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 36 Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 37
Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 38

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 39

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Jakie są rodzaje instalacji wodociągowych? zdjęcie nr 40

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami