Uprawnienia budowlane - blog

11.11.2019

Zasady egzaminu na uprawnienia budowlane

Zasady egzaminu na uprawnienia budowlane Kwestie związane z nadawaniem uprawnień budowlanych określone są zarówno w prawie budowlanym oraz ustawie o…

10.11.2019

Co zalicza się do praktyki zawodowej?

Co zalicza się do praktyki zawodowej? Praktyka zawodowa to bardzo ważny element przygotowania zawodowego do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w…

10.11.2019

Odpowiedzialność zawodowa – rodzaje kar

Odpowiedzialność zawodowa – rodzaje kar Wszystkie osoby, które posiadają uprawnienia budowlane i pełnią samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, podlegają odpowiedzialności…

09.11.2019

Praktyka zawodowa a nowe przepisy

Praktyka zawodowa a nowe przepisy Uprawnienia budowlane to cel większości osób, które ukończyły studia inżynierskie (program na komputer). Zdobycie odpowiedniego wykształcenia…

05.11.2019

Specjalność wyburzeniowa – wymagania

Specjalność wyburzeniowa – wymagania Specjalność wyburzeniowa jest jedną z najrzadziej wybieranych specjalności uprawnień budowlanych, ponieważ w dużej mierze wchodzi ona…

04.11.2019

Obowiązki projektanta budowlanego

Obowiązki projektanta budowlanego Projektantem budowlanym może zostać osoba, która posiada odpowiednie wykształcenie, praktykę zawodową oraz uprawnienia budowlane do projektowania lub…