Uprawnienia budowlane - blog

20.05.2019

Odpowiedzialność zawodowa w budownictwie

Czym jest odpowiedzialność zawodowa w budownictwie? W prawie budowlanym przewidziano odpowiedzialność zawodową w stosunku do osób, które sprawują samodzielne funkcje…

20.05.2019

Jak przebiega kwalifikacja wykształcenia?

Jak przebiega kwalifikacja wykształcenia? Komisja kwalifikacyjna dokonuje kwalifikacji oraz weryfikacji wykształcenia za pokrewne lub odpowiednie dla wybranej przez kandydata specjalności…

20.05.2019

Wykształcenie a długość praktyki zawodowej

Wykształcenie a długość praktyki zawodowej Długość praktyki zawodowej zależy od wybranego zakresu i rodzaju uprawnień oraz posiadanego wykształcenia (http://uprawnienia-budowlane.pl). Dla…

19.05.2019

Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym?

Jak zostać rzeczoznawcą budowlanym? Kwestia uzyskania tytułu rzeczoznawcy budowlanego jest dokładnie określona przepisami prawa (http://uprawnienia-budowlane.pl). Regulacje związane z nadawaniem tytułu…

19.05.2019

Uprawnienia budowlane z roku 1994

Uprawnienia w zakresie dróg i mostów a uprawnienia konstrukcyjno-budowlane z roku 1994 W decyzji o nadaniu uprawnień budowlanych lub o…

18.05.2019

Praktyka zawodowa – najważniejsze informacje

Praktyka zawodowa – najważniejsze informacje Uzyskanie uprawnień budowlanych jest możliwe po spełnieniu wymagań określonych w rozporządzeniu w sprawie samodzielnych funkcji…

18.05.2019

Kierunki dla specjalności instalacyjnych

Kierunki odpowiednie i pokrewne dla specjalności instalacyjnych Uprawnienia budowlane dostępne są w różnych specjalnościach, zakresach i rodzajach (http://uprawnienia-budowlane.pl). Do wyboru…

18.05.2019

Kierunki studiów

Kierunki studiów – jakie są pokrewne, a jakie odpowiednie dla poszczególnych specjalności uprawnień budowlanych? Odpowiednie i pokrewne kierunki studiów są…

17.05.2019

Kwalifikacja wykształcenia

Kwalifikacja wykształcenia – kiedy jest odpowiednie, a kiedy pokrewne dla specjalności? Kwalifikacja oraz weryfikacja wykształcenia za pokrewne lub odpowiednie dla…

17.05.2019

Metody dokumentowania praktyki zawodowej

Metody dokumentowania praktyki zawodowej Kwestia dokumentowania praktyki zawodowej jest zależna od tego, kiedy praktyka się obywała. W 2014 roku weszło…

17.05.2019

Zbiorcze zestawienie praktyk

Zbiorcze zestawienie praktyk – co warto wiedzieć? Po 24 września 2014 roku praktyki nie dokumentuje się za pomocą książki praktyk…

17.05.2019

Internetowy System Aktów Prawnych

Internetowy System Aktów Prawnych – jak z niego korzystać? W Internetowym Systemie Aktów Prawnych znajdują się akty prawne, które obowiązują…