Uprawnienia budowlane - blog

12.08.2019

Za co odpowiada kierownik budowy?

Za co odpowiada kierownik budowy? Kierownik budowy to jeden z zawodów zaufania publicznego, co wiąże się z odpowiedzialnością zawodową w…

12.08.2019

Kierownik budowy – nie tylko obowiązki

Kierownik budowy – nie tylko obowiązki Kierownik budowy musi oczywiście posiadać uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności, która…

09.08.2019

Inżynier budownictwa – przepisy

Inżynier budownictwa – przepisy Obowiązujące przepisy są jednoznaczne – aby inżynier budownictwa mógł pełnić samodzielne funkcje techniczne w budownictwie, musi…

07.08.2019

Ile zarabia architekt?

Ile zarabia architekt? O zarobkach architektów krąży wiele legend. Oczywiście jest to zawód dość opłacalny, ale okazuje się, że lepiej…

06.08.2019

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane

Egzamin pisemny na uprawnienia budowlane Uprawnienia budowlane są w naszym kraju niezbędne, aby możliwe było sprawowanie samodzielnej funkcji technicznej w…

05.08.2019

Etapy zdobywania uprawnień budowlanych

Etapy zdobywania uprawnień budowlanych Uprawnienia budowlane to decyzja, dzięki której można pełnić samodzielną funkcję techniczną w budownictwie. Uzyskanie ich to…