Uprawnienia budowlane - blog

04.10.2022

Krytycyzm

Krytycyzm konieczny zarówno przy zbieraniu materiałów dotyczących faktycznego stanu konstrukcji, a w szczególności zachowania się konstrukcji w czasie, którą najczęściej…

04.10.2022

Ekspertyza konstrukcji budowlanej

Pojęcie „ekspertyza konstrukcji budowlanej” jest dość szerokie. Obejmuje ono wszelkiego rodzaju opinie dotyczące zarówno projektów konstrukcji, jak i obiektów istniejących (program…

04.10.2022

Oszczędności

Można oczywiście mówić o względach społecznych również przy decyzjach na temat remontów i modernizacji, ale wydaje się, że względami tymi…

04.10.2022

Graniczny czas zwrotu

Ten graniczny czas zwrotu, określany symbolem T, został ustalony na 6 lat. Jest to norma do pewnego stopnia umowna, wynikająca…

04.10.2022

Relatywny spadek zatrudnienia

Występuje to szczególnie wyraźnie w budownictwie, gdzie relatywny spadek zatrudnienia wynika tylko częściowo z usprawnień i lepszej organizacji pracy, a…

04.10.2022

Płynność stopy kredytowej

W przypadkach, kiedy zamierzony remont nie wprowadza zmiany ogrzewania piecowego na centralne należy, w łącznym rachunku nakładów naprawczych i eksploatacyjnych,…

04.10.2022

Niższe nakłady

Z literatury przedmiotu, tak polskiej, jak i rosyjskiej, wynikają poza tym dwie istotne dla praktyki wskazówki. Pierwsza polega na twierdzeniu,…

04.10.2022

Sugerowanie metod uzależniających

Wydaje się, że różnorodność stanu technicznego i stopnia zużycia niematerialnego, z jakimi ma się do czynienia w starych budynkach, jest…

04.10.2022

Zużycie techniczne

Jednakże wydaje się, że ułożona w swoim czasie tablica cech wartości użytkowej została rozbudowana z pewną przesadą. Znalazły się w…

04.10.2022

Maksymalne ceny rozliczeniowe

Przedstawiony niżej algorytm opiera się na koncepcji, o której już była mowa w rozdz. II, przy referowaniu metod Sokołowa i…

04.10.2022

Zwiększanie rozmiarów budownictwa

Efektem takiej korekty byłoby pewne zwiększenie opłacalności przedłużania eksploatacji starych budynków. Wydaje się, że w sytuacji w której zwiększanie rozmiarów…

04.10.2022

Straty powierzchni użytkowej

Straty powierzchni użytkowej powstające wskutek zmian w układzie mieszkań są nieraz znaczne, dochodzące do kilkunastu procent. Stanowi to niewątpliwie istotny…

04.10.2022

Eksploatacja starego budynku

W związku z tym powstają jednak wątpliwości, czy trzeba wówczas uwzględniać całość tzw. kosztów towarzyszących przy budowie nowych osiedli, czy…

04.10.2022

Rachunek efektywności

W początkowych naszych próbach sformalizowania rachunku opłacalności remontów operowano stopą związaną z tempem przyrostu wydajności pracy w budownictwie, przy czym…

04.10.2022

Pojęcie wartości użytkowej

W innych, m.in. w pierwszym opracowaniu wykonanym w IMB, zakładano, że w wariantowym rachunku uczestniczy koszt budynku nowego o takim…

04.10.2022

Dochody i koszty

Uwzględnianie różnic w przyszłych kosztach i dochodach jest merytorycznie prawidłowe, można natomiast mieć wątpliwości w związku z zawartą w tej…

04.10.2022

Wartość odtworzenia obiektu

Szczegółowa analiza poszczególnych metod rachunku nie jest zadaniem tej pracy. Są one przedstawione w dużych skrótach, bądź tylko wymienione w…

04.10.2022

Wzajemna relacja wielkości

Ustosunkowując się krytycznie, po upływie ośmiu lat, do przyjmowanych ówcześnie (częściowo własnych) założeń, trzeba stwierdzić, że wszystkie prawie elementy rachunku…

04.10.2022

Szczegółowe obliczanie efektywności

Szczegółowe obliczanie efektywności poszczególnych robót remontowo-modernizacyjnych w gospodarce mieszkaniowej nie jest jeszcze szerzej rozpowszechnione. Również metodologia tych rachunków jest wciąż…

04.10.2022

Pełny węzeł badawczy

Jeżeli istnieją te zakłócenia zawsze otrzyma się jakiś średni współczynnik przepuszczalności, miarodajny tylko dla miejsca w którym zostało wykonane próbne…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !