Uprawnienia budowlane - blog

23.10.2020

Minimalna ilość cementu

Minimalna ilość cementu Minimalna ilość cementu zgodnie z wymaganiami norm wynosi 250 kg/m3 betonu. Z domieszek do betonu można stosować…

23.10.2020

Różnice temperatury

Różnice temperatury Obliczenie przeprowadza się zwykle tak, że korzystając z zasady superpozycji zestawia się tabelarycznie wartości statyczne dla wszystkich przypadków…

23.10.2020

Obliczanie drgań własnych

Obliczanie drgań własnych Wielkość okresu i częstość drgań własnych komina charakteryzuje w dużym stopniu jego podatność na wpływy dynamiczne (program…

23.10.2020

Dynamiczne działanie wiatru

Dynamiczne działanie wiatru W obliczeniach traktuje się działanie wiatru jako obciążenie statyczne, zakładając wzrost parcia wiatru od zera do ostatecznej…

23.10.2020

Obliczanie kominów

Obliczanie kominów Dodatkowe instalacje na trzonie komina. Trzon komina może być wykorzystany również do umieszczenia innych instalacji. Najczęściej są to…

23.10.2020

Urządzenie odgromowe komina

Urządzenie odgromowe komina Urządzenie odgromowe komina składa się ze zwodu na głowicy, przewodu odprowadzającego oraz uziemienia. Zwód na głowicy wykonywany…

23.10.2020

Instalacje zewnętrzne na kominie

Instalacje zewnętrzne na kominie Tylko przy trudnościach z hydroodpopielaniem i w mniejszych zakładach żużel i popiół odwozi się ręcznie lub…

23.10.2020

Dopuszczalne wartości koncentracji substancji

Dopuszczalne wartości koncentracji substancji Największe dopuszczalne wartości koncentracji substancji w powietrzu nie są ustalone jednoznacznie (inne wartości dla miast, inne…

23.10.2020

Odległość opadania pyłów

Odległość opadania pyłów Na podstawie tych danych można wyznaczyć granice strugi dymów i strefy opadania, przy czym ustalenie to jest…

23.10.2020

Składniki chemiczne spalin

Składniki chemiczne spalin Składniki chemiczne spalin - to prawie wszystkie pierwiastki chemiczne, najczęściej węgiel C, tlen O, azot N, wodór…

23.10.2020

Ilości przepływających spalin

Ilości przepływających spalin Tok postępowania przy projektowaniu komina polega wtedy tylko na doborze średnicy do danej ilości spalin po założeniu…

23.10.2020

Sylwetka komina

Sylwetka komina Osobną rolę odgrywa sama sylwetka komina, której składowymi są: kolor, kształt, rozmieszczenie galerii zewnętrznych i głowica komina. Kominy…

23.10.2020

Ochrona przed agresją chemiczną

Ochrona przed agresją chemiczną Do wad kominów żelbetowych można zaliczyć stosunkowo małą odporność na działanie wysokich temperatur oraz na agresję…

22.10.2020

Kominy w elektrowniach

Kominy w elektrowniach Dalsze budowy tego typu to kominy w elektrowniach Victoria w Wałbrzychu (komin na podbudowie szkieletowej), Stalowa Wola,…

22.10.2020

Monolityczny komin żelbetowy

Monolityczny komin żelbetowy Za jeden z pierwszych w Europie, a równocześnie na ziemiach polskich, monolityczny komin żelbetowy uważany jest komin…

22.10.2020

Elementy pełne

Elementy pełne Elementy pełne o długości 2,95 m mają na końcach głowice o wysokości 50 cm, natomiast w środku łącznik…

22.10.2020

Ściany silosu

Ściany silosu Ściany silosu wykonano w deskowaniu ślizgowym oraz sprężono kablami 12 0 7 mm, zakotwionymi w 6 pilastrach. Ściany…

22.10.2020

Przykłady wykonanych obiektów

Przykłady wykonanych obiektów W Polsce w latach 1958-1960 w kilku cementowniach wykonano baterie sprężonych silosów wg projektu typowego. Bateria może…

22.10.2020

Zacisk klinowy

Zacisk klinowy Przy strunach 0 2,5 mm, u nas rzadko stosowanych do nawijania, stosuje się zaciski śrubowe, klinowe i kołkowe…

22 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !