Uprawnienia budowlane - blog

22.06.2021

Analiza rentgenowska

Analiza rentgenowska W przedziale temperatury 635-675°C efekt endotermiczny na krzywej DTA świadczy o przemianie polimorficznej krzemianu dwuwapniowego, a zatem wskazuje…

22.06.2021

Mineralizatory fluorkowe

Mineralizatory fluorkowe Mineralizatory fluorkowe wprowadzano w postaci chemicznie czystych związków, siarczan wapniowy - w postaci gipsu, a bezwodnik kwasu borowego…

22.06.2021

Badane mieszaniny surowcowe

Badane mieszaniny surowcowe Badane mieszaniny surowcowe mają zwiększoną zawartość tlenków chromu (do 2,5%) i magnezu (powyżej 5%). Obecny w klinkierze…

22.06.2021

Proces spiekania klinkierów

Proces spiekania klinkierów Zawartość wolnego wapna w spiekach badanych materiałów określano metodą Frankego. Sproszkowane próbki wypalano najpierw w temperaturze 500-1-1300CC,…

22.06.2021

Remgenogram klinkieru

Remgenogram klinkieru Remgenogram klinkieru o module Mn = 0,65, prażonego w temperaturze 1440°C, wykazuje znaczną zawartość fazy C2S (1,48, 2,10…

22.06.2021

Reakcje rozkładu kredy

Reakcje rozkładu kredy Reakcje rozkładu kredy i CaC03 osiągają maksymalne szybkości w temperaturze odpowiednio 910 i 940°C. Różnica temperatury dysocjacji…

22.06.2021

Fizyczne i mechaniczne właściwości

Fizyczne i mechaniczne właściwości Fizyczne i mechaniczne właściwości zielonych cementów. Mieszaniny surowcowe wypalano w elektrycznym piecu laboratoryjnym. Jednostkowe zużycie tych…

22.06.2021

Tlenek chromowy

Tlenek chromowy Tlenek chromowy w ilości 1-2,75% nie wywiera ujemnego wpływu na powstawanie fazy /5 C2S. Należy oczekiwać, że nie…

22.06.2021

Fazowy skład produktów syntezy

Fazowy skład produktów syntezy Wpływ tlenku chromowego na syntezę i właściwości krzemianu dwuwapniowego (program uprawnienia budowlane na komputer). W cementach…

22.06.2021

Obróbka cieplna żużla

Obróbka cieplna żużla Widma w podczerwieni żużla żelazochromowego, mają pasma pochłaniania dotyczące drgań walencyjnych (vas) Si-O w przedziale częstotliwości 835-r950…

22.06.2021

Bazalt w postaci tłucznia

Bazalt w postaci tłucznia Uzyskane cementy zawierały do 5% glinianów wapniowych i zwiększoną ilość glinożelazianów wapniowych, co wskazywało na ich…

22.06.2021

Dynamiczny moduł sprężystości

Dynamiczny moduł sprężystości Wytrzymałość na ściskanie i na zginanie próbek dojrzewających w wodzie i na powietrzu wzrasta z upływem czasu…

22.06.2021

Skurcz i pęcznienie cementów

Skurcz i pęcznienie cementów Wskaźnik odporności na zamrażanie próbek, wyrażony wytrzymałością na ściskanie, po 100 cyklach zamrażania i rozmrażania jest…

22.06.2021

Odporność cementów na działanie siarczanów

Odporność cementów na działanie siarczanów Powstawanie dużej ilości uwodnionych krzemianów w badanych cementach zapewnia jednak większą wytrzymałość próbek w późniejszych…

22.06.2021

Charakter rozszczepienia

Charakter rozszczepienia Dla cementów o różnym składzie mineralnym najbardziej charakterystyczny jest odcinek widma w podczerwieni w zakresie liczb falowych 700-M200…

22.06.2021

Efekt endotermiczny

Efekt endotermiczny Jednakże wielkość efektu może charakteryzować zawartość wodorotlenku wapniowego w stwardniałym zaczynie cementowym. Należy podkreślić prawidłowy wzrost udziału wodorotlenku…

22.06.2021

Analiza termiczna

Analiza termiczna Po określonym czasie (3, 7 i 28 dni, 3 i 6 miesięcy, 1 rok i 2 lata) próbki…

22.06.2021

Czasy wiązania

Czasy wiązania Wyniki badań cementów uzyskanych z powyższych klinkierów, przeprowadzonych wg GOST 310-60 (oprócz wytrzymałości). Normalna konsystencja zaczynu cementowego. Badane…

22.06.2021

Mieszaniny surowcowe

Mieszaniny surowcowe Zawartość tlenku sodowego w krzemianach (przy mniej więcej jednakowej ogólnej jego zawartości w klinkierze) jest tym większa, im…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !