Uprawnienia budowlane - blog

20.06.2022

Mury z cegły

Zastosowanie. Cegłę wapienno-piaskową stosuje się do wykonywania ścian zewnętrznych konstrukcyjnych oraz do budowy ogrodzeń. Nie zaleca się wykonywać ścian zewnętrznych…

20.06.2022

Pustaki ceramiczne

Pustaki ceramiczne są lekkie i mają bardzo dobre właściwości ciepłochronne, lepsze niż cegła dziurawka. Współczynnik przewodzenia ciepła X = 0,3-0,4…

20.06.2022

Cegły dziurawki

Cegłę wozówkę produkuje się również o otworach okrągłych. Masa (ciężar) 1 m3 muru wykonanego z cegły dziurawki o otworach okrągłych…

20.06.2022

Cegła ceramiczna pełna

Na zboczach góry Krzyżatka w Stroniu Śląskim znajdują się trzy łomy niezwykle cennego marmuru: Biała Marianna o barwie śnieżnobiałej lub…

20.06.2022

Alabaster

Trawertyn jest barwy żółtobrunatnej, z ciemniejszymi plamami i żyłkami. Na powierzchni znajdują się liczne kawerny, które urozmaicają fakturę i zwiększają…

20.06.2022

Wapienie skaliste

W miejscowości Karsy koło Opatowa eksploatuje się bardzo lekkie wapienie o barwie białej lub kremowej. Odznaczają się dobrymi właściwościami ciepłochronnymi…

20.06.2022

Płyty kamienne

W bogato wykończonych wnętrzach mieszkalnych kamień stosuje się do budowy kominków, które są wyjątkowo ozdobnym akcentem plastycznym, oraz na osłonę…

20.06.2022

Gęstość pozorna

Należy zwrócić uwagę, że przebieg procesu wietrzenia zależy nie tylko od jakości skały, lecz składa się na to wiele innych…

20.06.2022

Separbet

Zastosowanie. Poliform stosuje się do zabezpieczenia form stalowych lub drewnianych przed przyczepnością betonu. Koncentrat Poliform rozcieńcza się wodą wapienną w…

20.06.2022

Przechowywanie i transport

Określenie. Klutan jest proszkiem rozpuszczalnym w wodzie, o barwie od jasnobrązowej do ciemnobrunatnej. Właściwości. Właściwości Klutanu są podobne do Klutanitu.…

20.06.2022

Trocinobeton

Trocinobeton stosuje się do wykonywania warstw ocieplających w stropach i stropodachach oraz jako podkład pod posadzkę. Trocinobeton służy również do…

20.06.2022

Utrzymywanie betonu

Znacznie lepsze rezultaty można uzyskać zagęszczając beton wibratorem. Wibratory są to urządzenia mechaniczne, które wywołują drgania masy betonowej, wskutek czego…

20.06.2022

Gęste błoto

Wilgotną, podobną do mokrej ziemi. Ściskana w ręce nie rozpada się i nie rozpływa. Używa się jej do wyrobu elementów…

20.06.2022

Gęstość pozorna betonu

Zastosowanie. Zaprawy gipsowo-wapiennej używa się do murowania ścian z elementów gipsowych nie narażonych na działanie wilgoci oraz do wykonywania tynków…

20.06.2022

Zawiesina gliniana

Przygotowując zaprawę cementowo-wapienną najpierw miesza się odmierzoną część cementu z piaskiem, a następnie dodaje ciasta wapiennego rozrzedzonego wodą. Zastosowanie. Zaprawę…

20.06.2022

Zaprawa cementowa

Określenie. Zaprawa cementowa jest to mieszanina cementu (portlandzkiego 250 lub murarskiego), piasku i wody. Właściwości. Zaprawa cementowa odznacza się dużą…

20.06.2022

Zaprawa wapienna

Określenie. Zaprawa wapienna jest mieszaniną wapna, piasku i wody. Jako spoiwo wapienne można użyć ciasta wapiennego lub wapna suchogaszonego. Właściwości.…

20.06.2022

Przygotowanie zaprawy wapiennej

Ilość objętościową składników zaprawy najczęściej określa się stosunkiem dwóch liczb, np. 1:3. Nie jest to określenie dokładne, lecz w praktyce…

20.06.2022

Maksymalna zawartość siarki

W zależności od gęstości nasypowej w stanie zagęszczonym, glinoporyt frakcji 0-5 mm dzieli się na trzy klasy ciężarowe: 900, 1000…

20.06.2022

Grubość warstwy żużla

W praktyce najtańszym i najskuteczniejszym sposobem pozbycia się zanieczyszczeń jest składowanie żużla na wolnym powietrzu przez dłuższy czas. W tym…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !