Uprawnienia budowlane - blog

13.01.2022

Betonowanie stropu

Płaszczyzny spoin roboczych wg Warunków technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-monatażowych MBiPMB powinny leżeć w płaszczyźnie prostopadłej do głównych naprężeń…

13.01.2022

Betonowanie belek i płyt

Przy betonowaniu ścian i przegród o grubości większej niż 15 cm masa betonowa może być zrzucana z góry, lecz z…

13.01.2022

Koryta zsypowe

Koryta zsypowe (drewniane obite blachą lub z blachy), używane jako urządzenia pomocnicze do opuszczania masy betonowej, stosowane są wyjątkowo i…

13.01.2022

Masa betonowa

Z punktu widzenia technologii betonu, tj. właściwości masy betonowej po jej przetransportowaniu, krótkie informacje na ten temat oparte na przeprowadzonych…

13.01.2022

Przenośniki pneumatyczne (powietrzne)

Oprócz omówionych dotychczas pomp do betonu do transportu masy betonowej rurociągiem stosowane są tzw. przenośniki pneumatyczne. Sposób ten, polegający na…

13.01.2022

Rurociąg

Rurociąg do przetłaczania masy betonowej powinien być ułożony na odpowiednich rusztowaniach (kozłach), przy czym w najniższych punktach rurociągu wmontowuje się…

13.01.2022

Żurawie masztowe-linowe

Do pionowego transportu masy betonowej nie stosuje się już kosztownych, mało wydajnych oraz wymagających dodatkowego transportu poziomego na górze wyciągów…

13.01.2022

Przenośniki taśmowe

Transport masy betonowej za pomocą betoniarek samochodowych jest szczególnie rozpowszechniony w USA, głównie na mniejszych budowach, przy których nie opłaca…

13.01.2022

Transport masy betonowej

Jako środki transportu szynowego na lorach wąskich stosowane są wózki kolebowch (z napędem ręcznym lub mechanicznym) bądź wózki typu górniczego,…

13.01.2022

Masa betonowa

Masa betonowa w tym przypadku przewożona jest z miejsca wytwarzania do miejsca użycia za pomocą samochodów wywrotek i na drodze…

13.01.2022

Betoniarki samochodowe

Dwa zbiorniki kruszywa o dwóch komorach każdy umożliwiają stosowanie czterech frakcji kruszywa. Nad zbiornikami kruszywa 2 zainstalowany jest rewersyjny przenośnik…

13.01.2022

Poszczególne frakcje kruszywa

Poszczególne frakcje kruszywa gromadzone są w zasiekach bezpośrednio przy rozdzielaczu 7, na wysokość 2-3 m w ilości wystarczającej zazwyczaj na…

13.01.2022

Punkty mieszania masy betonowej

Wytwórnie rozbieralne (przenośne) składają się z elementów nadających się do demontażu i montażu oraz przystosowanych do transportu. Wytwórnie te najlepiej…

13.01.2022

Urządzenia do wytwarzania masy betonowej

Podstawowym warunkiem uzyskania masy betonowej o zaprojektowanym składzie jest stosowanie właściwie frakcjonowanego kruszywa oraz odmierzanie wszystkich składników masy betonowej przez…

13.01.2022

Konsystencja masy betonowej

W związku z tym na budowie opracowuje się tzw. mieszankę roboczach uwzględniającą wilgotność własną kruszywa w ten sposób, że zaprojektowana…

12.01.2022

Wytwarzanie masy betonowej

Wytwarzanie masy betonowej odbywa się z reguły na podstawie odpowiedniej recepty roboczej (mieszanki roboczej). Odmierzanie składników betonu powinno odbywać się…

12.01.2022

Zatrzymanie potoku materiałów

Zatrzymanie potoku materiałów do zasobników Wagowych odbywa się w tym przypadku przez ręczne zamknięcie górnych zamknięć po osiągnięciu określonej wagi,…

12.01.2022

Odmierzacze do kruszywa

Odmierzacze do kruszywa (piasek, żwir, tłuczeń) można w zasadzie podzielić na odmierzacze przeznaczone do polowych stanowisk przyobiektowych wytwarzania masy betonowej…

12.01.2022

Odmierzanie zaprojektowanych składników

Aby zapewnić pełne wykorzystanie wydajności betoniarki, należy zorganizować właściwe odwożenie masy betonowej. W tym celu pojemność środka odwożącego powinna odpowiadać…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !