Uprawnienia budowlane - blog

26.02.2020

Metoda kąpieli uprawnienia budowlane

  Metoda kąpieli uprawnienia budowlane Metoda kąpieli polega na nasycaniu drewna przez zanurzenie go w płynie impregnacyjnym. Preparaty solne są…

26.02.2020

Preparaty oleiste uprawnienia budowlane

Preparaty oleiste uprawnienia budowlane Zaletą preparatów oleistych jest niewymywalność, dobre wnikanie do drewna suchego w letniej temperaturze oraz to, że…

26.02.2020

Kołatek domowy uprawnienia budowlane

Kołatek domowy uprawnienia budowlane Kołatek domowy (Anobium punctatum) - chrząszcz ma długość 3-4 mm i barwę brązową. Larwa jest biała…

26.02.2020

Wykwity solne uprawnienia budowlane

Wykwity solne uprawnienia budowlane Na wilgotnych murach mogą występować wykwity solne wywołane wyługowaniem soli z muru na powierzchnię i krystalizowaniem…

26.02.2020

Warunki zimowe uprawnienia budowlane

Warunki zimowe uprawnienia budowlane Warunki zimowe stwarzają bowiem dodatkowe trudności wynikające z konieczności stosowania prowizorycznych zabezpieczeń miejsc wykonywania robót przed…

26.02.2020

Skład betonu uprawnienia budowlane

Skład betonu uprawnienia budowlane Przy ustalaniu składu betonu lub zaprawy należy posługiwać się jedną ze znanych metod projektowania betonu, przy…

26.02.2020

Pielęgnacja betonu uprawnienia budowlane

Pielęgnacja betonu uprawnienia budowlane   Dalsza pielęgnacja betonu, który uzyskał już pełną mrozoodporność, polega na pozostawieniu go w deskowaniu do…

26.02.2020

Węglany uprawnienia budowlane

Węglany uprawnienia budowlane W budownictwie stosuje się węglan potasowy (K2C03) zwany w handlu potasem i węglan sodowy (Na2C03). Węglany te…

26.02.2020

Magazynowanie kruszyw uprawnienia budowlane

Magazynowanie kruszyw uprawnienia budowlane Wytwarzanie betonu w niskich temperaturach wymaga starannego przygotowania. Przygotowanie to polega przede wszystkim na zgromadzeniu na…

25.02.2020

Reakcje chemiczne uprawnienia budowlane

Reakcje chemiczne uprawnienia budowlane Do przyczyn tych należy zaliczyć zachodzące reakcje chemiczne wywołane zanieczyszczeniami żużla węglem, siarką itp. szkodliwymi składnikami,…

25 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

16

sesji egzaminacyjnych doświadczeń i nauki z nami