Uprawnienia budowlane - blog

14.01.2022

Zasady konstruowania elementów

Sprawny przebieg konstrukcji budowlanych zależy od: właściwie skonstruowanych elementów,właściwie zaprojektowanych styków i połączeń pomiędzy poszczególnymi elementami montowanej konstrukcji,prostoty uchwytów montażowych,stopnia…

14.01.2022

Metoda montażu

Dokonując wyboru najwłaściwszych metod montażu konkretnej konstrukcji należy mieć na uwadze, że przyjęta metoda musi spełniać następujące warunki: zapewniać dostateczną…

14.01.2022

Urządzenia montażowe

W pierwszym przypadku urządzenia montażowe zainstalowane są na stanowisku stałym, na drodze kołowej względnie na torze szynowym (wszelkiego rodzaju żurawie…

14.01.2022

Montaż konstrukcji obiektu

Jeżeli na budowie dysponujemy urządzeniem montażowym, którego udźwig znacznie przekracza ciężar montowanych elementów, to celowe jest elementy te łączyć w…

14.01.2022

Montaż próbny

Poszczególne z wymienionych czynności powinny być wykonywane w oznaczonej kolejności i w pełnym zakresie, gdyż pominięcie którejkolwiek z nich w…

14.01.2022

Połączenia monolityczne

W żelbetowych halach przemysłowych o jednej kondygnacji (jedno- lub wielonawowych) o wymiarach zbliżonych do hal o konstrukcji stalowej, lecz o…

14.01.2022

Poważniejsze obiekty przemysłowe

W robotach montażowych wyraźnie występuje oddziaływanie metod i sposobów realizacji na kształtowanie konstrukcji wznoszonego obiektu, a więc jego projektowanie techniczne.…

14.01.2022

Montaż konstrukcji

Niemały wpływ wywiera tutaj również wzrost budownictwa przemysłowego, w którym wznoszone obiekty przeważnie oparte są na metodzie montażu. Wysoki poziom…

14.01.2022

Metody natrysku

Przy stosowaniu metody natrysku betonowanie odbywa się warstwami o przeciętnej grubości 5-10 mm. Przy grubości do 20 mm narzut może…

14.01.2022

Mieszanka suchych składników

Mieszanka suchych składników opadając w przegródki podajnika jest zdmuchiwana do króćca wylotowego 15 przez prąd sprężonego powietrza dopływającego przez zawór…

13.01.2022

Metoda torkretowania

Robocze elementy odpowietrzające (przenośne płyty odpowietrzające, deskowania odpowietrzające) mogą być eksploatowane jedynie w połączeniu z instalacją próżniową, która składa się…

13.01.2022

Elementy robocze

Jako elementy robocze służące do odpowietrzania masy betonowej układanej poziomo (drogowe nawierzchnie betonowe, lotnicze drogi startowe, sklepienia łupinowe oraz prefabrykowane…

13.01.2022

Ilość wody

Jeśli z takich czy innych powodów zachodzi nieodzowna konieczność stosowania wibratorów o napięciu prądu większym niż 60 V, wówczas muszą…

13.01.2022

Wibrator

Masę betonową w podciągach i belkach najlepiej zagęszczać za pomocą wibratorów zanurzeniowych - buławowych, umożliwiających łatwe dotarcie do wszystkich miejsc…

13.01.2022

Wibrowanie słupów ustrojów monolitycznych

Masę betonową w fundamentach najlepiej jest zagęszczać wibratorami zanurzeniowymi. Najwięcej starania wymaga wibrowanie tuż przy ściankach deskowania. Odległość między poszczególnymi…

13.01.2022

Konsystencja masy betonowej

Dla racjonalnego przeprowadzenia procesu wibrowania istotnie ważny jest stan, w jakim znajduje się masa betonowa. Szczególnie niebezpieczne pod tym względem…

13.01.2022

Wibrator elektromagnetyczny

Wibrator elektromagnetyczny składa się z płyty stalowej 1, na której umocowany jest rdzeń 2, wykonany z odpowiedniego kształtu wykrojów blachy…

13.01.2022

Napęd wibratorów silnikami spalinowymi

Napęd wibratorów silnikami spalinowymi znacznie zwiększa ciężar urządzeń do wibrowania, wzmaga niebezpieczeństwo ogniowe oraz jest szkodliwy dla obsługi ze względu…

13.01.2022

Efektywność wibrowania

Najkosztowniejszym składnikiem masy betonowej jest cement, dlatego słuszne jest, aby stopniem jego wykorzystania mierzyć efektywność stosowanych metod i zabiegów mających…

13.01.2022

Zjawisko zagęszczania

Masę betonową podaną na miejscu ułożenia przemieszcza się i wyrównuje najczęściej za pomocą łopat. W tych warunkach nie należy przerzucać…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !