Uprawnienia budowlane - blog

27.02.2020

Docisk uprawnienia budowlane

Docisk uprawnienia budowlane Docisk otrzymuje się za pomocą śrub lub sprężyn (np, w niektórych typach gniazd) (program uprawnienia budowlane na…

27.02.2020

Warstwa betonu uprawnienia budowlane

Warstwa betonu uprawnienia budowlane Warstwa betonu zabezpiecza jedynie pręty przed korozją (program uprawnienia budowlane na komputer). Otóż kuciu obnaża się…

26.02.2020

Instalacje uprawnienia budowlane

Instalacje uprawnienia budowlane   Instalacje te wykonuje się przy użyciu specjalnych przewodów wtynkowych typu DYt. W tym celu należy wykuć…

26.02.2020

Cel remontu uprawnienia budowlane

Cel remontu uprawnienia budowlane Najczęściej celem remontu złącza jest jego przystosowanie do przesyłu zwiększonej mocy do budynku, czasem celem jest…

26.02.2020

Zasady kapitalnego remontu uprawnienia budowlane

Zasady kapitalnego remontu uprawnienia budowlane Celem kapitalnego remontu jest zapewnienie użytkownikowi swobodnego wykorzystywania wszelkich odbiorników już istniejących, jak i przewidywanych…

26.02.2020

Przyczyny termiczne uprawnienia budowlane

Przyczyny termiczne uprawnienia budowlane Przyczyny termiczne to grzanie się przewodów i osprzętu wywołane przeciążeniem obwodu, grzanie się styków źle połączonych,…

26.02.2020

Postawiony budynek uprawnienia budowlane

Postawiony budynek uprawnienia budowlane Raz postawiony budynek nie zmienia w czasie swoich wymiarów ani zasadniczych parametrów, natomiast instalacje elektryczne w…

26.02.2020

Kurki armatury uprawnienia budowlane

Kurki armatury uprawnienia budowlane Po każdym remoncie czy naprawie należy przeprowadzić badania szczelności przez otworzenie kurków armatury czerpalnej na pełny…

26.02.2020

Ścieki uprawnienia budowlane

Ścieki uprawnienia budowlane Ścieki odprowadzane do kanalizacji z poszczególnych urządzeń muszą odpowiadać warunkom określonym w specjalnych przepisach (program uprawnienia budowlane…

26.02.2020

Prace remontowe uprawnienia budowlane

Prace remontowe uprawnienia budowlane Prace remontowe przy studniach wierconych i pompach głębinowych wymagają znacznych kwalifikacji zawodowych i dlatego należy je…

25 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

95%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

16

sesji egzaminacyjnych doświadczeń i nauki z nami