Uprawnienia budowlane - blog

23.06.2021

Stwardnienie cementu

Stwardnienie cementu Cement uzyskany z Al(OH)3 ma największą wytrzymałość w temperaturze 80CC, tj. zaraz po stwardnieniu. Przy dalszym wzroście temperatury…

23.06.2021

Faza rozproszona

Faza rozproszona W celu maksymalnego upodobnienia mieszaniny tlenku glinowego z kwasem do układu dwuskładnikowego, tj. w celu usunięcia pęcherzyków powietrza,…

23.06.2021

Wzrost naprężenia ścinającego

Wzrost naprężenia ścinającego Znaczny wzrost naprężenia ścinającego w zawiesinie obserwuje się w temperaturze przekraczającej 180°C. Zawiesina twardnieje w zakresie temperatury…

23.06.2021

Właściwości środowiska rozpraszającego

Właściwości środowiska rozpraszającego Fizyczne i chemiczne właściwości środowiska rozpraszającego, zastosowanego do przygotowania glinowo-fosforanowych mas formierskich kwasu ortofosforowego, zmieniają się znacznie…

23.06.2021

Twardnienie mas formierskich

Twardnienie mas formierskich Na tej podstawie można przypuszczać, że spadek wytrzymałości, związanym rehydratacją, zachodzi nie tylko ze względu na występowanie…

23.06.2021

Kwasowość

Kwasowość Większość badaczy uważa, że zjawisko to jest związane z zawartym w cemencie wolnym kwasem pirofosforowym, który w wilgotnym powietrzu…

23.06.2021

Ogrzewanie cementu

Ogrzewanie cementu W całym zakresie temperatury występuje w próbkach cementu faza a tlenku glinowego. Za pomocą analizy rentgenowskiej i mikroskopowej…

23.06.2021

Silny efekt egzotermiczny

Silny efekt egzotermiczny Na krzywej DTA w temperaturze 370°C występuje silny efekt egzotermiczny. Ma on dużą intensywność, w związku z…

23.06.2021

Uwodnione kryształy

Uwodnione kryształy Uwodnione kryształy H3 i H6 odwadniają się odpowiednio w temperaturze 180 110°C i dają metatrwałe odmiany C i…

23.06.2021

Analiza rentgenowska

Analiza rentgenowska Analiza termiczna cementu uzyskanego z fazy y AI2O3 wykazuje, że już w temperaturze 80°C zachodzi reakcja w mieszaninie…

23.06.2021

Cement uzyskany z hydrargilitu

Cement uzyskany z hydrargilitu Pomimo zbliżonego uziarnienia powierzchnie właściwe, określone metodą adsorpcji azotu w wysokiej temperaturze, różniły się znacznie i…

23.06.2021

Rodzaje spoiw

Rodzaje spoiw Spoiwa glinowo-fosforanowe otrzymuje się dwiema metodami: - przez rozpuszczenie wodorotlenku glinowego w kwasie ortofosforowym, - przez zadanie sproszkowanego…

23.06.2021

Powstawanie struktur pierścieniowych

Powstawanie struktur pierścieniowych Przy odwadnianiu większość krystalohydratów A1P04 • n H20 (otrzymano ich syntetycznie sześć) przechodzi w metatrwałe, zasadowe fosforany…

23.06.2021

Najważniejsze właściwości

Najważniejsze właściwości Niepożądane są w składzie barwników niektóre substancje wywierające szkodliwy wpływ na organizm ludzki (np. związki arsenu, rtęci, miedzi,…

23.06.2021

Spektroskopia w podczerwieni

Spektroskopia w podczerwieni Badano zestawy surowcowe barwników, wypalone w temperaturze 1250 i 1320°C. Widma w podczerwieni próbek potwierdzają wyniki analizy…

23.06.2021

Procesy zachodzące w barwnikach

Procesy zachodzące w barwnikach O występowaniu tej fazy świadczy linia 3,01 A, którą, różniącą się tylko intensywnością, obserwować można na…

22.06.2021

Efekty ekonomiczne

Efekty ekonomiczne Efekty ekonomiczne stosowania żużla żelazochromowego jako składnika surowcowego do produkcji cementu zielonego Wykonano badania laboratoryjne i próby przemysłowe…

22.06.2021

Ziemia krzemionkowa

Ziemia krzemionkowa Ziemia krzemionkowa - jako dodatek do cementów dekoracyjnych - nie jest stosowana, gdyż zawiera domieszki żelaza, nadające jej…

22.06.2021

Zwiększenie wytrzymałości cementu

Zwiększenie wytrzymałości cementu Zwiększenie wytrzymałości cementu belitowego, po dodaniu mineralizatorów, można wyjaśnić ich wpływem wyrażającym się zwiększeniem w klinkierze zawartości…

22.06.2021

Spektroskopia w podczerwieni

Spektroskopia w podczerwieni Spektroskopia w podczerwieni. Widma w podczerwieni wykazują tylko niewielkie różnice dla różnych klinkierów, spowodowane wprowadzeniem Na-jSiF,,, CaF2,…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2021 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !