Uprawnienia budowlane - blog

19.01.2021

Charakterystyka procesu mieszania

Charakterystyka procesu mieszania Mieszaniem nazywa się proces rozmieszczania cząsteczek masy w określone; objętości, przy czym cząsteczki różnią się od siebie…

19.01.2021

Stosowanie domieszek

Stosowanie domieszek Oprócz wyżej wymienionych istnieją także domieszki przeznaczone do innych celów: • domieszki zwiększające wodoodporność, • domieszki zwiększające objętość…

19.01.2021

Domieszka do betonu

Domieszka do betonu Popiół lotny może stanowić cenny składnik betonu zwykłego i betonów nowej generacji. Betony z dodatkiem popiołów lotnych…

19.01.2021

Popiół lotny

Popiół lotny Popiół lotny stosowany jako dodatek mineralny (typu II) do betonu powinien spełniać wymagania zawarte w normie PN-EN 450:…

19.01.2021

Materiały mineralne

Materiały mineralne Zjawisko to można zaobserwować w betonie zawierającym popioły lotne i dwutlenek tytanu w postaci ziaren mniejszych niż 1…

19.01.2021

Specyfikacja pobieraniu próbek

Specyfikacja pobieraniu próbek Norma PN-EN 1008:2004 „Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieraniu próbek, badanie i ocena przydatności wody zarobowej, w…

19.01.2021

Transport wodny śródlądowy

Transport wodny śródlądowy Transport wodny śródlądowy jest jednym z najtańszych, a jednocześnie najbardziej przyjaznych dla środowiska sposobów dostawy kruszywa. Za…

19.01.2021

Metody wydobywania kruszyw

Metody wydobywania kruszyw W zależności od pochodzenia kruszywa wyrói się: kruszywo rzeczne - gładkie i zwykle bez zapylenia; kruszywo morskie…

19.01.2021

Kruszywo

Kruszywo Kruszywo stanowi około 75-80% objętości betonu i ma znaczący wpływ na kształtowanie się cech technologicznych (między innymi konsystencji, skurczu…

19.01.2021

Proces starzenia

Proces starzenia Jeżeli nie przeprowadza się badań wytrzymałościowych cementu przed jego użyciem, to w przypadku podejrzenia, że rozpoczął się proces…

18.01.2021

Cementy o wysokiej odporności

Cementy o wysokiej odporności W zależności od wartości wytrzymałości na ściskanie (MPa) po 28 dnu oznaczonej zgodnie z normą PN-EN…

18.01.2021

Właściwości hydrauliczne

Właściwości hydrauliczne   W średniowieczu budowniczowie nie stosowali betonu. Postęp wiedzy o spoiwach mineralnych zaznaczył się w XVIII wieku. John…

18.01.2021

Historia betonu

Historia betonu Rozszerzono na przykład pojęcie „beton towarowy”. Betonem towarowym nazywa się mieszankę betonową dostarczoną przez osobę lub jednostkę niebędącą…

18.01.2021

Kontrola przed betonowaniem

Kontrola przed betonowaniem Podczas doboru rodzaju przekładek dystansowych do danej konstrukcji żelbetowej należy kierować się następującymi informacjami: • wymaganą grubością…

18.01.2021

Rodzaje odchyłek geometrycznych

Rodzaje odchyłek geometrycznych Dalej podano rodzaje odchyłek geometrycznych związanych z konstrukcjami budowlanymi. Przytoczono wartości liczbowe dla tolerancji konstrukcyjnych, tj. tolerancji,…

18.01.2021

Montaż zbrojenia

Montaż zbrojenia Do zamontowanego zbrojenia nie należy podwieszać i przymocowywać elementów deskowań, pomostów transportowych, urządzeń montażowych, gdyż może tej powodować…

18.01.2021

Szkielety płaskie

Szkielety płaskie Szkielety płaskie jednego rozmiaru powinny hyc układane na płask w taki sposób, aby pręty poprzeczne leżały na przemian,…

18.01.2021

Ogólna charakterystyka problemu

Ogólna charakterystyka problemu Optymalne wykorzystanie surowca dotyczy każdej dziedziny produkcji. Zwłaszcza jeśli surowiec jest cenny. W zakładach wytwarzania elementów zbrojeniowych…

18.01.2021

Ruchomy nóż

Ruchomy nóż Ruchomy nóż przymocowany jest do korbowodu przesuwanego przez wał korbowy. Odpowiednią wartość siły tnącej zapewnia bezwładność koła zamachowego…

18.01.2021

Prostowanie, cięcie i gięcie

Prostowanie, cięcie i gięcie Prace związane z przygotowaniem zbrojenia powinny być prowadzone na wydzielonym obszarze terenu budowy (program uprawnienia budowlane…

32 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !