Uprawnienia budowlane - blog

07.04.2021

Siły stykania

Siły stykania Duży ciężar książek muszą dźwigać poziomo leżące półki. Wyginają się one przy tym lekko w dół. Półki regału…

07.04.2021

Sposób cięcia komórek przewodzących

Sposób cięcia komórek przewodzących Ponieważ umieszczone wzdłużnie komórki przewodzące nie przebiegają równolegle do osi pnia, przy cięciu pnia na deski…

07.04.2021

Cienkościenne cewki drewna

Cienkościenne cewki drewna Cienkościenne cewki drewna wczesnego przejmują zadania przewodzenia substancji odżywczych, cewki drewna późnego o grubych ścianach nadają drzewu…

07.04.2021

Stały podział komórek

Stały podział komórek Stały podział komórek jest możliwy tylko wtedy, gdy miazga otrzymuje wystarczające ilości substancji budulcowych, przede wszystkim glukozy…

07.04.2021

Odprowadzanie substancji budulcowych

Odprowadzanie substancji budulcowych Korzenie, biel, naczynia włosowate, chlorofil, glukoza, asymilacja, fotosynteza nazywany jest asymilacją. Ze względu na to, że dla…

07.04.2021

Wilgotny i ciepły klimat

Wilgotny i ciepły klimat Ze względu na zbyt niskie średnie temperatury powietrza, od października do marca, drzewa liściaste w klimacie…

07.04.2021

Rozległe połacie lasów

Rozległe połacie lasów Las spełnia wiele zadań. Rozległe połacie lasów naszej planety zmniejszają się, według szacunków obrońców przyrody, poprzez ingerencję…

07.04.2021

Projektowanie robót remontowych

Projektowanie robót remontowych Odbudowa, przebudowa, rozbudowa, remont lub rozbiórka obiektu budowlanego wpisanego do rejestru zabytków lub usytuowanego na obszarze objętym…

07.04.2021

Metody inwentaryzacji obiektów

Metody inwentaryzacji obiektów Projektowanie robót remontowych i kierowanie nimi należy powierzać osobom mającym odpowiednie uprawnienia budowlane. Pierwszą ustawę o ochronie…

07.04.2021

Metody teledetekcyjne

Metody teledetekcyjne Podczas sporządzania inwentaryzacji budynków coraz większą rolę odgrywają: a) zdjęcia fotograficzne, b) fotogrametria, c) metody teledetekcyjne (np. termowizyjna)…

07.04.2021

Inwentaryzacja detali architektonicznych

Inwentaryzacja detali architektonicznych Przykładając wielokrotnie taśmę i mierząc poszczególne odcinki ryzykujemy sumowanie się drobnych błędów, prowadzące do znacznych nieścisłości. Dlatego…

07.04.2021

Niewielki procent zużycia

Niewielki procent zużycia Niektóre elementy o stosunkowo niewielkim procencie zużycia są kwalifikowane do naprawy lub wymiany (np. instalacje), ponieważ stan…

07.04.2021

Stopień zużycia budynku

Stopień zużycia budynku Przed przystąpieniem do projektowania prac remontowo-budowlanych należy przede wszystkim ustalić stopień zużycia budynku i przeprowadzić analizę przyczyn…

07.04.2021

Zatrucie gazem

Zatrucie gazem   Jeżeli w wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono, że obiekt budowlany: a) jest w nieodpowiednim stanie technicznym, b) powoduje…

07.04.2021

Utrzymywanie obiektów budowlanych

Utrzymywanie obiektów budowlanych Utrzymywanie obiektów budowlanych, wykonywanie remontów, rozbiórek lub przebudów jest regulowane przepisami. W ustawie z dnia 7 lipca…

06.04.2021

Restrukturyzacja Rolnictwa

Restrukturyzacja Rolnictwa Niestety nawet po przemianach ustrojowych wf 1989 r. większość istniejących jeszcze dworów nadal popada w ruinę. Trudnemu i…

06.04.2021

Folusze

Folusze Niekiedy na terenach Polski zachodniej wznoszono też kuźnie o konstrukcji szkieletowej z wypełnieniem szkieletu cegłą lub ścianą kosznicową oblepioną…

06.04.2021

Młyny z kołami nasiębiernymi

Młyny z kołami nasiębiernymi Młyny z kołami nasiębiernymi, skrzynkowymi stosowano przy małych ciekach wodnych, dających się spiętrzyć (program uprawnienia budowlane…

06.04.2021

Rzut poziomy bożnicy

Rzut poziomy bożnicy Główna sala modłów, przeznaczona wyłącznie dla mężczyzn, była usytuowana centralnie i przekryta misterną konstrukcją deskowania imitującego sklepienie…

06.04.2021

Cerkwie łemkowskie

Cerkwie łemkowskie Najliczniejszą grupę stanowią cerkwie na południu Polski. Wśród wielu typów występujących w obrębie Karpat wyróżniają się cerkwie łemkowskie…

38 478

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !