Uprawnienia budowlane - blog

16.04.2020

Kanał dyskretny

Kanał dyskretny Kanał dyskretny, kanał ziarnisty - kanał, na którego wejściu i wyjściu pojawiają się sygnały dyskretne (program uprawnienia budowlane…

16.04.2020

Kamionka szlachetna

Kamionka szlachetna   Kamionka szlachetna - kamionka o czerepie spieczonym, nie przeświecającym, o muszlowym, jasno zabarwionym przełamie, o własnościach zbliżonych…

16.04.2020

Kamieniarz

Kamieniarz   Kamieniarz - kwalifikowany robotnik obrabiający kamień użytkowy w różnych jego postaciach robotnik w sortowni węgla usuwający z urobku…

16.04.2020

Kaloinel

Kaloinel   Kaloinel - chlorek rtęciawy. Kaloria, cal - nielegalna jednostka energii; 1 cal = 4,1868 J (program uprawnienia budowlane…

16.04.2020

Kalandrowanie

Kalandrowanie Kalandrowanie - operacja przeprowadzana na kalandrze (np. gładzenie tkaniny, satynowanie papieru). Kalaweryt - minerał, AuTe2, zawierający 43,59% Au, 56,41%…

16.04.2020

Kadź redukcyjna

Kadź redukcyjna Kadź redukcyjna - kadź wyłożona materiałem kwasoodpomym, służąca do sporządzania brzeczki redukowanej (program uprawnienia budowlane na komputer). Kadź…

16.04.2020

Kabotażowiec

Kabotażowiec Kabotażowiec, statek kabotażowy - statek do żeglugi między portami jednego kraju. Kabriolet - nadwozie samochodowe o dachu składanym, szybach…

16.04.2020

Kabel opancerzony

Kabel opancerzony   Kabel opancerzony - kabel w pancerzu wykonanym z taśm lub drutów stalowych stanowiących ochronę przed uszkodzeniami mechanicznymi.…

16.04.2020

Kabel

Kabel Kabel - przewód izolowany jedno- lub wielożyłowy otoczony wspólną powłoką, chroniącą przed przedostaniem się wilgoci lub innych czynników szkodliwie…

16.04.2020

Jonizacja sporadyczna

Jonizacja sporadyczna   Jonizacja sporadyczna - jonizacja w wyższych warstwach atmosfery ziemskiej, w wyniku której pojawiają się w sposób nieregularny…

16.04.2020

Jodoform

Jodoform Jodoform, trójjodometan, CHJ - żółte płatki, nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w alkoholu, eterze, glicerynie i dwusiarczku węgla, łatwo sublimują…

16.04.2020

Język autokodowy

Język autokodowy   Język autokodowy, język automatycznego programowania, autokod - język umożliwiający programowanie bez konieczności wnikania w szczegóły konstrukcyjne danego…

16.04.2020

Jednostka tolerancji

Jednostka tolerancji Jednostka tolerancji - jednostka używana do obliczania tolerancji wałków i otworów w poszczególnych klasach dokładności, różna dla każdego…

16.04.2020

Jednostka miary pozaukładowa

Jednostka miary pozaukładowa   Jednostka miary pozaukładowa - jednostka miary nie należąca do rozpatrywanego układu jednostek miar (program uprawnienia budowlane…

15.04.2020

Jądro pochodne

Jądro pochodne Jądro pochodne - jądro będące bezpośrednim produktem przemiany promieniotwórczej innego jądra zwanego jądrem macierzystym (program uprawnienia budowlane na…

15.04.2020

Jasność subiektywna ciał

Jasność subiektywna ciał   Jasność subiektywna ciał - właściwość wrażenia wzrokowego pozwalająca ocenić, w jakim stopniu dane ciało odbija lub…

15.04.2020

Jakość projektowa

Jakość projektowa Jakość projektowa - jakość typu (wyrobu), poziom jego rozwiązania konstrukcyjnego (program uprawnienia budowlane na komputer). Jakość transmisji, jakość…

15.04.2020

Izomery

Izomery Izomery 2, jądra izomeryczne - jądra atomowe o tej samej liczbie masowej i liczbie atomowej znajdujące się w różnych…

15.04.2020

Izolator ferrytowy

Izolator ferrytowy   Izolator ferrytowy - tłumik jednokierunkowy, wykorzystujący kierunkowe własności ferrytów, stosowany w zakresie mikrofal absorbuje energię fali odbitej…

15.04.2020

Izograma

Izograma Izograma - krzywa na mapie pogody lub diagramie aerologicznym łącząca punkty odpowiadające takiej samej wartości danego parametru meteorologicznego lub…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !