Uprawnienia budowlane - blog

17.07.2020

Orientacyjne zużycie cementu

Orientacyjne zużycie cementu Orientacyjne zużycie cementu marki 400 ustala się za pomocą wykresów podających zależność wytrzymałości betonu od ilości cementu…

17.07.2020

Ciężar objętościowy betonu

Ciężar objętościowy betonu Znając ilości ciężarowe kruszywa K, cementu C i wody W określa się recepturę roboczą w jednostkach ciężarowych…

17.07.2020

Betony z kruszyw spiekanych

Betony z kruszyw spiekanych Przewodność cieplna betonu keramzytowego zależy przede wszystkim od ciężaru objętościowego i wilgotności. Zwiększenie ilości cementu powoduje…

17.07.2020

Przewodność cieplna materiału

Przewodność cieplna materiału Przewodność cieplna materiału jest wartością średnią przewodności podstawowego tworzywa i powietrza zawartego w porach. Dlatego materiał bardziej…

17.07.2020

Wyniki badań amerykańskich

Wyniki badań amerykańskich Wyniki badań amerykańskich wskazują, że skurcz nie naparzanego betonu z kruszywem z ekspandowanych glin i łupków w…

17.07.2020

Skurcz betonów lekkich

Skurcz betonów lekkich Skurcz betonów lekkich zależy od szeregu czynników takich jak: rodzaj kruszywa, ilość cementu, struktura betonu, dodatek mikrowypełniaczy,…

17.07.2020

Naparzanie niskoprężne betonu

Naparzanie niskoprężne betonu Naparzanie niskoprężne betonu spowodowało wzrost jego wytrzymałości w ciągu 24 godzin do 77% wytrzymałości normowej. Beton ze…

17.07.2020

Betony jamiste

Betony jamiste Do betonów jamistych Roszak zaleca stosowanie frakcji kruszywa 4-10 lub 10-20 mm względnie ich mieszaniny. Według Szmita i…

17.07.2020

Wielkość modułu sprężystości betonu

Wielkość modułu sprężystości betonu Wielkość modułu sprężystości betonu z pumeksu hutniczego badał Skalould, Wartości E podawane w zależności od ciężarów…

17.07.2020

Wilgotność próbek żużlobetonowych

Wilgotność próbek żużlobetonowych Na podstawie badań przeprowadzonych w ITB stwierdzono, że wilgotność próbek żużlobetonowych przechowywanych w warunkach po- wietrzno-laboratoryjnych wynosi…

17.07.2020

Beton z żużla paleniskowego

Beton z żużla paleniskowego Beton z żużla paleniskowego - ze wzglądu na stosunkowo niską wytrzymałość kruszywa - wykonywany jest z…

17.07.2020

Grabice

Grabice Grabice w oparciu o bogaty materiał doświadczalny stwierdził, że dla betonów zwartych z wapienia z Kars na cemencie portlandzkim…

17.07.2020

Technologia produkcji

Technologia produkcji Technologia produkcji jest analogiczna jak kruszywa perlitowego. Rozdrobniony surowiec wypalany jest w zakresie temperatur 750-H100°C. Otrzymywane ziarna lekkiego…

17.07.2020

Wyższe wytrzymałości

Wyższe wytrzymałości Wyższe wytrzymałości po wykonaniu mają granulki z popiołów miałkich. Wytrzymałość granulek suszonych (powyżej 100°) jest tym większa im…

17.07.2020

Spiekane popioły lotne

Spiekane popioły lotne Według badań przeprowadzonych przez NIIŻB zgodnie z normą GOST 9758-61 straty ciężarowe spowodowane obecnością margla (we frakcjach…

17.07.2020

Ciężar nasypowy frakcji

Ciężar nasypowy frakcji Ciężar nasypowy frakcji 4-10 mm wynosi 6004-700 kG/m3, frakcji 10-20 mm - 500-600 kG cml Wielkość strat…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !