Uprawnienia budowlane - blog

07.04.2020

Ciśnienie metalostatyczne

Ciśnienie metalostatyczne   Ciśnienie metalostatyczne - ciśnienie słupa ciekłego metalu. Ciśnienie normalne - ciśnienie, jakie wywiera 760 mm słupa rtęci…

07.04.2020

Cios

Cios   Cios, kamień ciosany - blok kamienny obrobiony sposobami kamieniarskimi (program uprawnienia budowlane na komputer). Cios 2, oddzielność skały,…

07.04.2020

Cięcie warstwie

Cięcie warstwie Cięcie warstwie, skok warstwie, stopień warstwicowy - przyjęta dla danego rodzaju mapy różnica poziomów sąsiednich warstwie (program uprawnienia…

07.04.2020

Ciepło rozpuszczania

Ciepło rozpuszczania Ciepło rozpuszczania - efekt cieplny towarzyszący przeprowadzeniu do roztworu 1 mola substancji; jego wartość zależy od rodzaju substancji…

07.04.2020

Ciemnia optyczna

Ciemnia optyczna Ciemnia optyczna, camera obscura - przyrząd optyczny w postaci światłoszczelnej skrzynki z małym otworem w przedniej ściance na…

07.04.2020

Cichobieżność

Cichobieżność Cichobieżność - cicha praca urządzenia (mechanicznego) (program uprawnienia budowlane na komputer). Ciecz - płyn o małym współczynniku ściśliwości, który…

06.04.2020

Ciągłość funkcji

Ciągłość funkcji   Ciągłość funkcji - funkcja ciągła (program uprawnienia budowlane na komputer). Ciągnienie 1, przeciąganie - sposób obróbki plastycznej…

06.04.2020

Ciąg produkcyjny

Ciąg produkcyjny   Ciąg produkcyjny - ciąg kolejno zazębiających się operacji procesów produkcyjnych, których wynikiem jest otrzymywanie określonego produktu. Ciąg…

06.04.2020

Ciąg

Ciąg   Ciąg(nieskończony) - funkcja określona na zbiorze liczb naturalnych, której wartości są elementami pewnego zbioru X\ wartość tej funkcji…

06.04.2020

Ciało doskonale czarne

Ciało doskonale czarne Ciało doskonale czarne - promiennik zupełny. Ciało doskonale przezroczyste - ciało, które całkowicie przepuszcza padające na nie…

06.04.2020

Chryzotyl

Chryzotyl Chryzotyl - azbest chryzotylowy. Chwast rybny - w rybactwie śródlądowym ryby niepożądane lub szkodliwe z gospodarczego punktu widzenia (program…

06.04.2020

Chromometr Saybolta

Chromometr Saybolta   Chromometr Saybolta, kolorymetr Saybolta - aparat do oznaczania barwy rafinowanych ciekłych produktów naftowych oraz parafiny i białych…

06.04.2020

Chromatografia adsorpcyjna

Chromatografia adsorpcyjna Chromatografia adsorpcyjna - chromatografia, w której fazą nieruchomą jest ciało stale zdolne do adsorbowania rozdzielonych składników (program uprawnienia…

06.04.2020

Chodniki owadzie

Chodniki owadzie   Chodniki owadzie (wadu drewna) - ślady żerowania owadów niszczących drewno, występujące w postaci kanalików; rozróżnia się ch.o.…

06.04.2020

Chmury średnie kłębiaste

Chmury średnie kłębiaste Chmury średnie kłębiaste, altocumulus - chmury średnie o postaci białej, szarej lub szaro-białej ławicy składającej się z…

06.04.2020

Chłodzenie obiegowe

Chłodzenie obiegowe   Chłodzenie obiegowe - chłodzenie (skraplaczy i chłodnic) wodą w obiegu zamkniętym, oddającą swe ciepło w chłodniach kominowych,…

06.04.2020

Chłodnia

Chłodnia Chłodnia - urządzenie w walcowni w postaci rusztu, konstrukcji rolkowej itp., służące do studzenia wyrobów walcowanych (program uprawnienia budowlane…

06.04.2020

Chloroetylen

Chloroetylen   Chloroetylen - chlorek winylu.Chlorofil - zielony barwnik liści i zielonych części roślin przekształca energię świetlną w energię chemiczną…

06.04.2020

Chlorek etylenu

Chlorek etylenu   Chlorek etylenu - symetryczny dwuchloroetan; bezbarwna, przezroczysta ciecz o zapachu chloroformu, rozpuszczalna w alkoholu, eterze, acetonie i…

06.04.2020

Chinina

Chinina Chinina, C20H24O2N2 - alkaloid chinolinowy otrzymywany z kory drzewa chininowego, stosowany jako lek przeciwgorączkowy i przeciwmalaryczny. Chinolina - związek…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2022 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !