Uprawnienia budowlane - blog

15.07.2020

Lekkie elementy strunobetonowe

Lekkie elementy strunobetonowe Opisane dotychczas rozwiązania z lekkich elementów strunobetonowych charakteryzują się symetrycznym sprężeniem przekrojów poprzecznych. Zaletą takiego zbrojenia jest…

15.07.2020

Magazyn halowy

Magazyn halowy Magazyn halowy zaprojektowano ponad fundamentami stopowymi z elementów prefabrykowanych. W stropodachu zastosowano belki ŻB-GA i ŻB6-B oraz typowe…

15.07.2020

Wiaty rozbieralne

Wiaty rozbieralne Wiaty rozbieralne pod pokrycie lekkimi dźwigarami ŁP-27/60 jednotraktowe, ze słupami typowymi żelbetowymi na siatce 6,0 X 4,5 i…

15.07.2020

Obora alkierzowa dwurzędowa

Obora alkierzowa dwurzędowa Inny typ obory 4-rzędowej z gankami paszowymi przejazdowymi wg projektu z unifikacji wrocławskiej. Została ona zaprojektowana na…

15.07.2020

Płyty żebrowe

Płyty żebrowe Płyty żebrowe są sprawdzane na pracę w dwóch fazach (program uprawnienia budowlane na komputer). W pierwszej fazie, przed…

15.07.2020

Osie modularne

Osie modularne   Obecnie osie modularne w kierunku poprzecznym w budynkach uniwersalnych stosuje się w odległościach jak to podano w…

15.07.2020

Zamocowanie do szkieletu budynku

Zamocowanie do szkieletu budynku Zamocowanie do szkieletu budynku wykonuje się w zależności od rodzaju elementu przytrzymującego. W poziomie podwaliny zamocowanie…

15.07.2020

Założone grubości spoin

Założone grubości spoin Założone grubości spoin i związane z nimi tolerancje wymiarów szerokości dyli gazobetonowych powinny wynosić: w wersji klejonej…

15.07.2020

Bloki gazobetonowe

Bloki gazobetonowe Bloki gazobetonowe układa się w ścianach powierzchniami rowkowanymi (pochodzącymi od krajalnicy w czasie produkcji) pionowo, w celu zwiększenia…

15.07.2020

Oparcie stropów na ścianach gazobetonowych

Oparcie stropów na ścianach gazobetonowych W celu nadania sztywności konstrukcyjnych układowi budynku oraz równomiernego przekazania obciążenia ze stropów wykonuje się…

15.07.2020

Rapówka cementowa

Rapówka cementowa Ponieważ rapówka cementowa jest bardziej nieprzepuszczalna dla pary wodne; niż tynk wewnętrzny, powoduje to sytuację, w której wilgotny…

15.07.2020

Uwagi dotyczące projektowania pustaków

Uwagi dotyczące projektowania pustaków Podsumowując uwagi dotyczące projektowania pustaków wieloszczelinowych można stwierdzić, że na ich izolacyjność termiczną dodatnio oddziałują następujące…

15.07.2020

Pustaki w poszczególnych warstwach

Pustaki w poszczególnych warstwach Pustaki w poszczególnych warstwach na wysokości występują od strony zewnętrznej muru, a w wyższej warstwie -…

15.07.2020

Grubość ścianek międzyszczelinowych

Grubość ścianek międzyszczelinowych Grubość ścianek międzyszczelinowych wynosi 14-40 mm (wyjątkowo spada do 11 mm); minimalną szerokość szczeliny przyjmuje się 9…

15.07.2020

Wytrzymałość strużkobetonu

Wytrzymałość strużkobetonu Wytrzymałość strużkobetonu zależna jest od jego ciężaru objętościowego (600-7-800 kG/m3) i wynosi w stanie powietrzno-suchym zaledwie 7-MO kG/cm2,…

15.07.2020

Układy pustaków w murze

Układy pustaków w murze Układy pustaków w murze w dwóch rozwiązaniach. Pustaki układa się na sucho, przy czym elementy o…

14.07.2020

Pręty zbrojenia

Pręty zbrojenia Beton otula pręty zbrojenia i wiąże się z pustakami, tworząc tym samym belkę żelbetową. Wykonane nadproże ma fakturę…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !