Uprawnienia budowlane - blog

27.10.2020

Głowica wieży

Głowica wieży Głowicę wieży przystosowuje się do funkcji, jakiej ma odpowiadać, tj. pomieszczenia urządzeń technicznych, nadawczych, odbiorczych i transmisyjnych, tarasów…

27.10.2020

Fundament wieży

Fundament wieży Fundament wieży telewizyjnej można wykonać w postaci płyty pełnej, płyty żebrowej lub powłoki stożkowej. Obliczenia i szczegóły konstrukcyjne…

27.10.2020

Równoczesność obciążeń

Równoczesność obciążeń Równoczesność obciążeń może być zupełna. Do obliczeń nie przyjmuje się jednak równoczesności działania huraganowego wiatru i najsilniejszych wstrząsów…

26.10.2020

Aparatura telewizyjna

Aparatura telewizyjna Wbrew ogólnym mniemaniom wieże telewizyjne służą nie tylko telewizji, ale również innym rodzajom służby łączności. Aparatura telewizyjna nadawczo-odbiorcza…

26.10.2020

Projekty technologiczne

Projekty technologiczne Ostatnie projekty technologiczne przewidują już wysokości kominów dla dużych elektrowni do 300 m. Dla tych obiektów konieczne jest…

26.10.2020

Wzmocnienie komina

Wzmocnienie komina Wzmocnienie komina następuje przez nałożenie dodatkowej warstwy żelbetu (koszulki żelbetowej), lub przez sprężenie pionowe trzonu. Jeśli przyczyną powstania…

26.10.2020

Sprężenie poprzeczne

Sprężenie poprzeczne Sprężenie poprzeczne stosuje się powszechnie przy kominach ceglanych za pomocą obręczy stalowych ściąganych śrubami w klamrach. W kominach…

26.10.2020

Maksymalne naprężenie na grunt

Maksymalne naprężenie na grunt Maksymalne naprężenie na grunt wynosi 2,04 kG/cm2. Komin znajduje się w tzw. III strefie działania wiatru…

26.10.2020

Komin karbidowni

Komin karbidowni Komin karbidowni Zakładów Azotowych w Chorzowie, zrealizowany w r. 1959, ma wysokość 140 m. Komin odprowadza w atmosferę…

26.10.2020

Beton trzonu

Beton trzonu Beton trzonu został skuty na wysokości 30 cm, oczyszczono wystające zbrojenie z rdzy, nakuto wewnętrzną powierzchnię trzonu na…

26.10.2020

Komin Elektrowni Cieplnej

Komin Elektrowni Cieplnej Komin Elektrowni Cieplnej w Moskwie wykonany w r. 1946, ma wysokość 120 m, a średnice: dolną -…

26.10.2020

Sprawdzenie położenia pionowego

Sprawdzenie położenia pionowego Na samo podniesienie urządzenia składają się następujące czynności: podkręcenie śrub ślizgu za pomocą pręta stalowego, włożonego do…

26.10.2020

Okres twardnienia betonu

Okres twardnienia betonu Okres twardnienia betonu w formach uzależniony jest od rodzaju stosowanego cementu. Przy użyciu cementu szybkosprawnego lub portlandzkiego…

26.10.2020

Liczba wielokrążków

Liczba wielokrążków Na belkach układa się pomost z dyliny drewnianej, pojedynczo lub w postaci płatów. W pomoście pozostawia się otwór…

23.10.2020

System Heinego

System Heinego System Heinego ulepszano w toku realizacji coraz wyższych i większych kominów żelbetowych. W tej dziedzinie najwięcej doświadczeń mają…

23.10.2020

Zbrojenie fundamentu żebrowego

Zbrojenie fundamentu żebrowego Pod prętami umieszcza się betonowe klocki (podkładki dystansowe), gdyż odległość krawędzi zbrojenia od dna powinna wynosić mnimum…

23.10.2020

Sprawa właściwej izolacji chemicznej

Sprawa właściwej izolacji chemicznej Wybór sposobu ochrony zależy przede wszystkim od składu chemicznego gazów, a skuteczność ochrony - oprócz trafności…

23.10.2020

Wykładzina wewnętrzna

Wykładzina wewnętrzna Wykładzinę wewnętrzną wykonuje się z cegły zwykłej (dla temperatur do 350 °C), lub szamotowej (dla temperatur powyżej 350cC),…

23.10.2020

Otwory wlotowe dla czopuchów

Otwory wlotowe dla czopuchów Otwory wlotowe dla czopuchów znacznie osłabiają trzon komina. Konieczne jest więc zastosowanie dodatkowych pilastrów lub zbrojenia…

23.10.2020

Wsporniki żelbetowe

Wsporniki żelbetowe Największe odstępy wkładek pionowych nie powinny przekraczać podwójnej grubości ściany (tj. przy grubości ściany 15 cm - odstęp…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami