Uprawnienia budowlane - blog

01.07.2020

Wartość sił poziomych

Wartość sił poziomych Ze względu na dużą wartość sił poziomych wszystkie budowle piętrzące muszą być zawsze sprawdzane na ich stateczność…

01.07.2020

Serwomotory teleskopowe

Serwomotory teleskopowe Zależnie od układu napędu stosowane są dwojakiego rodzaju serwomotory: tłokowe i teleskopowe. Serwomotory tłokowe są używane głównie wtedy,…

01.07.2020

Mechanizmy z napędem elektrycznym

Mechanizmy z napędem elektrycznym Rozróżnia się trojakiego rodzaju układy mechanizmów napędowych. Mechanizmy z napędem elektrycznym jednostronnym są stosowane tylko w…

01.07.2020

Przypory (stojaki)

Przypory (stojaki) Na niektórych stopniach rzek skanalizowanych używa się także dźwigów pływających, które dostosowane są do obsługi kilku stopni piętrzących…

01.07.2020

Napęd hydrauliczny

Napęd hydrauliczny Bardzo dużo typów omawianej grupy zamknięć ma napęd hydrauliczny. Przykładem może być zamknięcie dachowe składające się z dwu…

01.07.2020

Pierścienie łożyskowe

Pierścienie łożyskowe Walec ma na swych krańcach pierścienie łożyskowe, wchodzące do wnęk w filarach lub przyczółkach. Do pierścieni łożyskowych po…

01.07.2020

Ciężar obudowy stałej

Ciężar obudowy stałej Ciężar obudowy stałej (nieruchomej) wchodzącej w skład wyposażenia zasuwy można orientacyjnie przyjmować o wielkości 20% ciężaru samej…

01.07.2020

Przepuszczanie kry lodowej

Przepuszczanie kry lodowej W celu umożliwienia przepuszczania kry lodowej przez stopień, przy jednoczesnym utrzymaniu stałego poziomu piętrzenia, stosuje się zasuwy…

01.07.2020

Część ruchoma budowli piętrzącej

Część ruchoma budowli piętrzącej Wypór pod budowlami posadowionymi na podłożu skalistym. W skalistym podłożu fundamentowym ruch wody filtracyjnej odbywa się…

01.07.2020

Praktyka budownictwa

Praktyka budownictwa Przy podanej wyżej metodzie, w zależności od ważności obiektu dla stosunków polskich, wartość T może oscylować w granicach…

01.07.2020

Wybór miarodajnej wielkiej wody

Wybór miarodajnej wielkiej wody Wielką wodą, miarodajną dla danej budowli piętrzącej, nazywamy największy przepływ wody, oznaczany symbolem WWQ, jaki dana…

01.07.2020

Skuwanie ręczne

Skuwanie ręczne Spotyka się czasem uwagę, że użycie sprężonego powietrza jest niezbyt wskazane, gdyż zawsze znajdują się w nim pary…

01.07.2020

Zagęszczanie masy betonowej

Zagęszczanie masy betonowej Zagęszczanie masy betonowej odbywa się wyłącznie metodą wibrowania wgłębnego, przy czym grubość warstw wibrowanych waha się najczęściej…

01.07.2020

Podział na frakcje

Podział na frakcje   Podjęte w ramach działalności „Międzynarodowej Komisji Wielkich Zapór” (International Commission on Large Dams) próby międzynarodowego unormowania…

30.06.2020

Specjalne izolacje termiczne deskowań

Specjalne izolacje termiczne deskowań Specjalne izolacje termiczne deskowań byłyby oczywiście bardzo pożądane, jednak nie są wykonywane ze względu na koszty.…

30.06.2020

Domieszki hydrauliczne

Domieszki hydrauliczne   Skutek oporów przemysłu cementowego, dla którego produkcja cementu wolnowiążącego stanowi niewątpliwie utrudnienie, zwłaszcza gdy zbyt owego cementu…

30.06.2020

Zmniejszenie zawartości cementu

Zmniejszenie zawartości cementu Warto zaznaczyć, że gdy obniżanie wytrzymałości nie ma w budownictwie wodnym specjalnie istotnego znaczenia, bowiem naprężenia statyczne…

29.06.2020

Wysokie temperatury

Wysokie temperatury Wysokie temperatury w dużych blokach betonowych, zwłaszcza w okresie kilku pierwszych dni po ich wykonaniu, są niestety często…

29.06.2020

Termika betonów hydrotechnicznych

Termika betonów hydrotechnicznych Przy tego rodzaju rozmiarach bloków i tempie ich betonowania zaczyna odgrywać ogromną rolę termika procesów chemicznych, zachodzących…

29.06.2020

Zasady projektowania

Zasady projektowania Zasady projektowania poszczególnych bloków zmierzają na ogół do dawania im wymiarów możliwie dużych, aby ograniczyć liczbę szwów roboczych,…

45 565

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !