Uprawnienia budowlane - blog

26.03.2019

Rodzaje uprawnień kolejowych

Rodzaje uprawnień kolejowych Uprawienia budowlane w specjalności kolejowej udzielane są w dwóch zakresach: • w zakresie kolejowych obiektów budowlanych, •…

25.03.2019

Nadzór autorski a prawo budowlane

Nadzór autorski a prawo budowlane Sprawowanie nadzoru autorskiego w Polsce wymaga posiadania uprawnień budowlanych (program na komputer). Dzięki nim można…

25.03.2019

Roboty budowlane – prawo w Polsce

Roboty budowlane – prawo w Polsce W rozumieniu obowiązujących przepisów roboty budowlane to zarówno budowa, jak i przebudowa, montaż, remont…

25.03.2019

Kto może kierować budową?

Kto może kierować budową? Kierownik budowy to osoba, która zgodnie z obowiązującym prawem budowlanym, odpowiada za kierowanie budową obiektu budowlanego…

23.03.2019

Rodzaje uprawnień w Polsce

Rodzaje uprawnień w Polsce Wszystkie uprawnienia budowlane w Polsce można zdobyć, spełniając odpowiednie warunki. Konieczne jest posiadanie wyższego lub średniego…

23.03.2019

Polskie uprawnienia budowlane

Polskie uprawnienia budowlane Uprawnieniami budowlanymi nazywa się certyfikat, który jest wydawany w formie decyzji przez odpowiednią dla miejsca zamieszkania kandydata…

23.03.2019

Praktyka zawodowa za granicą

Praktyka zawodowa za granicą Według Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2014 roku, dotyczącego pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie,…

20.03.2019

Kto może być opiekunem praktyki?

Kto może być opiekunem praktyki? Zgodnie z interpretacją Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa praktyką zawodową wykonawczą może opiekować się wyłącznie kierownik…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami