Miesiąc: Marzec 2022

30.03.2022

Przedział daktyloskopowy

Przedział daktyloskopowy, zakres odcisku palca - zakres widma w podczerwieni od 650 do 1480 cm ‘, w którym występuje wiele…

30.03.2022

Przedobciążenie

Przedobciążenie - obciążenie wywierane w przeszłości przez lodowiec lub warstwy gruntu zdjęte później w czasie prac ziemnych przedpalenisko, palenisko przednie…

30.03.2022

Przeciwstawność dwójników

Przeciwstawność dwójników - właściwość dwóch dwójników polegająca na tym, że iloczyn ich impedancji jest niezależny od częstotliwości przeciwster - pomocniczy…

30.03.2022

Przecinarka

Przecinarka - półautomat do cięcia tlenem przecinka - pomocniczy zabieg uprawowy polegający na częściowym wycięciu wschodów (np. buraka, marchwi), wykonywany…

30.03.2022

Przeciąganie

Przeciąganie - sposób obróbki metali skrawaniem polegający na skrawaniu warstwy materiału z obrabianego przedmiotu za pomocą narzędzia wieloostrzowego (przeciągacza) wykonującego…

30.03.2022

Przebieg nośny

Przebieg nośny - przebieg elektryczny, który podlega modulacji dla ułatwienia przesyłu sygnału; ze względu na rodzaj przebiegu rozróżnia się p.n.…

30.03.2022

Pryzma

Pryzma - przybór pomocniczy do ustawiania przedmiotów mierzonych (walcowych) na stołach przyrządów pomiarowych pryzma - część kłody otrzymana po odcięciu…

30.03.2022

Próżnia

Próżnia - (1) obszar (nie istniejący w przyrodzie) pozbawiony całkowicie cząstek materialnych (p. absolutna, p. doskonała); (2) obszar wypełniony gazem…

30.03.2022

Próbkowanie zmiennych

Próbkowanie zmiennych - czynność nadzorcza komputera cyfrowego polegająca na okresowym pomiarze wartości zmiennych fizycznych występujących np. w danym procesie produkcyjnym…

30.03.2022

Próba walcowania na klin

Próba walcowania na klin, próba Czyżykowa - próba technologiczna plastyczności metalu polegająca na walcowaniu pręta próbnego między walcami, których zarys…

30.03.2022

Próba niebieskiego przełomu

Próba niebieskiego przełomu - próba makroskopowa stali konstrukcyjnych węglowych i stropowych obrobionych plastycznie, polegająca na łamaniu próbki ogrzanej do temperatury…

30.03.2022

Prowadnica falowa

Prowadnica falowa - układ zdolny do prowadzenia w określonym kierunku fal elektromagnetycznych (np. linia przesyłowa, falowód) prowadnica rakietowa - element…

30.03.2022

Protaktyn

Protaktyn, Pa - promieniotwórczy pierwiastek chemiczny oddzielnej grupy aktynowców w grupie dodatkowej skandowców (III grupa układu okresowego), liczba atomowa 91,…

30.03.2022

Prosta purpury

Prosta purpury - prosta na płaszczyźnie chrominancji, łącząca końce krzywej chrominancji kolorów spektralnych, odpowiadających granicznym długościom fal promieniowania widzialnego prosta…

30.03.2022

Promień Ziemi zastępczy

Promień Ziemi zastępczy - promień kuli, dla której odległość horyzontu radiowego przy prostoliniowej propagacji jest taka sama jak dla kuli…

30.03.2022

Promień dynamiczny koła

Promień dynamiczny koła - odległość od płaszczyzny jezdni środka koła ogumionego toczącego się po suchej, twardej nawierzchni drogowej z określoną,…

30.03.2022

Promieniowanie

Promieniowanie niepożądane - promieniowanie fal radiowych w pasmach częstotliwości położonych poza pasmem niezbędnym do transmisji promieniowanie pierścieniowe - pierścienie naładowanych…

30.03.2022

Promieniowanie anihilacyjne

Promieniowanie anihilacyjne - promieniowanie, które powstaje w wyniku anihilacji cząstki z antycząstką, np. elektronu z pozytonem promieniowanie cieplne - promieniowanie…

30.03.2022

Prolaminy

Prolaminy - białka proste, nierozpuszczalne w wodzie, rozpuszczalne w 80% alkoholu, np. gliadyna z nasion zbóż, zeina z kukurydzy prom…

30.03.2022

Projekt budowlany

Projekt budowlany - opracowanie projektowe określające sposób architektonicznego i technicznego rozwiązania obiektu budowlanego, sposób usytuowania i realizacji tego obiektu, rodzaje…

39 498

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

97%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

COVID-19

z uwagi na panującą pandemię każdy kandydat jest zobowiązany do posiadania własnych aktów prawnych ! Sprawdź ofertę w zakładce SEGREGATOR AKTY PRAWNE 2023 - właśnie taki segregator będziesz mógł zabrać ze sobą na swój egzamin !