Miesiąc: Czerwiec 2024

25.06.2024

Dokumenty budowlane zdjęcie nr 16 Kurs na uprawnienia budowlane

Zgodnie z powszechną praktyką Polska Izba Inżynierów (PIIB) nie prowadzi bezpośrednio zawodowych kursów przygotowawczych ze względu na możliwy konflikt interesów.…

21.06.2024

Dokumenty budowlane zdjęcie nr 20 Utrata uprawnień budowlanych

Utrata uprawnień budowlanych w Polsce jest regulowana przez przepisy prawa, a proces ten może mieć miejsce w określonych sytuacjach. Przyczyny…

19.06.2024

Dokumenty budowlane zdjęcie nr 21 Uprawnienia wodno-melioracyjne

Prawa do nabywania wody i gruntów oznaczają prawa i obowiązki związane z inicjatywami w zakresie zaopatrzenia w wodę i nabywania…

18.06.2024

Dokumenty budowlane zdjęcie nr 22 Uprawnienia majstra budowlanego

Kwalifikacje kierownika budowy różnią się w zależności od kraju, ale zazwyczaj obejmują zestaw kwalifikacji i umiejętności, które umożliwiają nadzorowanie prac…

13.06.2024

Dokumenty budowlane zdjęcie nr 25 Odnawianie uprawnień budowlanych

Proces odnowienia pozwolenia na budowę w Polsce regulowany jest odpowiednimi przepisami i zależy od rodzaju posiadanego pozwolenia. Oto kilka podstawowych…

07.06.2024

Dokumenty budowlane zdjęcie nr 31 Uprawnienia projektowe dla techników

W Polsce uprawnienia projektowe dla techników są ograniczone w porównaniu z uprawnieniami posiadanymi przez inżynierów budownictwa czy architektów. Zakres uprawnień…

04.06.2024

Dokumenty budowlane zdjęcie nr 32 Rodzaje uprawnień budowlanych

Jakie są rodzaje uprawnień budowlanych? Uprawnienia budowlane w Polsce są wymagane dla osób zajmujących się projektowaniem, kierowaniem robotami budowlanymi, czy…

04.06.2024

Dokumenty budowlane zdjęcie nr 33 Uzyskanie uprawnień budowlanych

Jakie są wymagane formalne kroki? Uzyskanie uprawnień budowlanych w Polsce wymaga spełnienia kilku formalnych kroków. Pierwszym krokiem jest przede wszystkim…

03.06.2024

Dokumenty budowlane zdjęcie nr 34 Dokumenty budowlane

Co obejmują dokumenty budowlane? Dokumenty budowlane obejmują różnorodne dokumenty niezbędne do realizacji inwestycji budowlanej, począwszy od planowania, przez realizację, aż…

Dokumenty budowlane zdjęcie nr 41 Dokumenty budowlane zdjęcie nr 42 Dokumenty budowlane zdjęcie nr 43
Dokumenty budowlane zdjęcie nr 44
Dokumenty budowlane zdjęcie nr 45 Dokumenty budowlane zdjęcie nr 46 Dokumenty budowlane zdjęcie nr 47
Dokumenty budowlane zdjęcie nr 48

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami
Dokumenty budowlane zdjęcie nr 49

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym
Dokumenty budowlane zdjęcie nr 50

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami