Uprawnienia budowlane - blog

27.01.2021

Długość bocznicy kolejowej

Długość bocznicy kolejowej Przykładem wadliwej lokalizacji zakładu przemysłowego pod pozorem rozbudowy jest plan przedstawiony na rys. 40. Istniejący zakład obejmował…

27.01.2021

Składowanie materiałów

Składowanie materiałów Teren chwilowo nie zajęty wykorzystujemy na składowanie materiałów lub na zieleń. W drugim przypadku trudno jest przewidzieć, w…

27.01.2021

Zieleń różna

Zieleń różna Zieleń różna - to wszelkiego rodzaju zieleń ozdobna na ścianach oporowych, pnącze na ścianach szczytowych, kwietniki na tarasach,…

27.01.2021

Zieleń ochronna

Zieleń ochronna Zieleń ochronna ma za zadanie zabezpieczenie pracowników zatrudnionych w zakładzie przemysłowym oraz mieszkańców osiedli otaczających zakład od szkodliwego…

27.01.2021

Zatruwanie powietrza

Zatruwanie powietrza Innym źródłem zanieczyszczenia powietrza są gazy i pyły (szczególnie ciężkie) wydobywające się bezpośrednio z urządzeń i jakby „wypływające“…

27.01.2021

Wentylacja naturalna

Wentylacja naturalna Należy zaprojektować odpowiednią wentylację naturalną (poprzez pobliskie budynki i latarnie) oraz możliwość przedmuchiwania tunelu za pomocą wentylatorów elektrycznych…

27.01.2021

Przewody kanalizacji deszczowej

Przewody kanalizacji deszczowej W wypadkach gdy poszerzenie ulicy nie jest możliwe, pod drogą należy układać przewody wymagające bardzo rzadkich remontów,…

27.01.2021

Zwiększenie kosztów budowy zakładu

Zwiększenie kosztów budowy zakładu Przewody sieci podziemnej należy w zasadzie układać w miejscach nie zajętych przez jezdnię, a więc w…

27.01.2021

Plan robót ziemnych

Plan robót ziemnych Plan robót ziemnych wykonujemy w sposób następujący: na planie sytuacyjnym zakładu przemysłowego rysujemy siatkę, zgodnie z przyjętym…

26.01.2021

Układ mieszany

Układ mieszany Układ mieszany łączy w sobie cechy wszystkich wymienionych poprzednio układów. Jest to układ najczęstszy, gdyż umożliwia najlepsze wykorzystanie…

26.01.2021

Układ czołowy

Układ czołowy Przy wyborze schematu układu kierować się należy następującymi wytycznymi: a) Transport kolejowy powinien zapewniać najkrótszy prostolinijny przebieg ładunków…

26.01.2021

Tor łącznikowy

Tor łącznikowy Każda bocznica w związku z funkcjami, jakie pełni, składa się w zasadzie z toru łącznikowego, toru zdawczego, odbiorczego…

26.01.2021

Zakłady niższej kategorii

Zakłady niższej kategorii Między liniami zabudowy wymienionych zakładów należy w miarę możności lokalizować: zakłady o mniejszym wskaźniku zagęszczenia, zakłady niższej…

26.01.2021

Przemysł tekstylny

Przemysł tekstylny Górnictwo: kopalnie rudy, torfu, soli kamiennej. Materiały budowlane: wytwórnie eternitu, łupku, cegły, materiałów ogniotrwałych, szkła, fajansu, porcelany. Przemysł…

26.01.2021

Wymagania sanitarne

Wymagania sanitarne Przy lokalizacji zakładu przemysłowego należy dążyć do tego, aby zakłady o produkcji uciążliwej dla otoczenia, to jest: hałaśliwe,…

26.01.2021

Przedszkola i żłobki

Przedszkola i żłobki Przedszkola i żłobki należy sytuować na terenie osiedla mieszkaniowego. Umieszczenie żłobka w pobliżu zakładu przemysłowego (przy wejściu…

26.01.2021

Wybór rodzaju zabudowy

Wybór rodzaju zabudowy W zakładach przemysłowych odróżniamy trzy rodzaje zabudowy: a) parterową pawilonową, b) parterową jednolitą (pod jednym dachem), c)…

26.01.2021

Usytuowanie budynków

Usytuowanie budynków Usytuowanie budynków produkcyjnych musi odpowiadać schematowi produkcyjnemu zakładu przemysłowego z uwzględnieniem niżej podanych wytycznych. Dążyć należy do podziału…

26.01.2021

Zasady opracowania planów generalnych

Zasady opracowania planów generalnych Opracowanie każdej dokumentacji technicznej, a więc i planu generalnego wykonuje się zgodnie z instrukcją PKPG Nr…

53 465

użytkowników zdobyło uprawnienia budowlane z nami

98%

powtarzalności bazy pytań na egzaminie pisemnym i ustnym

32

sesje egzaminacyjne doświadczeń i nauki razem z nami